Politechnika Koszalińska | Plany zajęć | Mapa serwisu | Archiwum

Rekrutacja na semestr letni 2010

Informujemy, że rozpoczyna się rekrutacja na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia rozpoczynających się w semestrze letnim roku akademickiego 2009/2010.
Harmonogram naboru na I rok studiów II stopnia w roku akademickim 2009/2010 na Wydziale Elektroniki i Informatyki:
  • Elektronika i Telekomunikacja (studia stacjonarne i niestacjonarne)
  • Informatyka (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Organizacja naboru:
  1. Rekrutacja będzie miała formę elektroniczna – formularz zgłoszeniowy dla kandydatów będzie dostępny na stronie internetowej e-rekrutacja.tu.koszalin.pl od dnia 18 stycznia 2010 r. do dnia 19 lutego 2010 r. do godz. 14:00. Kandydat powinien wypełnić formularz droga elektroniczna, podając swoje dane osobowe oraz oceny z egzaminu maturalnego lub dojrzałości, oraz dokonać opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto o numerze wygenerowanym przez system rekrutacji elektronicznej.
  2. Kandydat zobowiązany jest do dnia 19 lutego 2010 r. do godz. 14.00 dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej niezbędne dokumenty potwierdzające dane osobowe, osiągnięte wyniki egzaminu maturalnego lub dojrzałości, dyplom ukończenia studiów I stopnia, podanie o przyjęcie na studia z określeniem wydziału, kierunku oraz rodzaju studiów, ankietę osobową wydrukowaną z systemu e-rekrutacja, wypis z dowodu osobistego lub kserokopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, 4 fotografie o wymiarze 37 x 52 mm oraz dowód opłaty rekrutacyjnej.
  3. Dokumenty należy składać w dziekanacie wydziału.
  4. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 19 lutego 2010 r. do godz. 18.00.

Serwisy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
© 1999-2016 CIWEiI / Projekt graficzny: inż. Marcin Wnuk Lipinski / Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl