Politechnika Koszalińska | Plany zajęć | Mapa serwisu | Archiwum

Stypendia Ministra

Przypominamy o możliwości ubiegania się o stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe na rok akademicki 2010/2011, w terminie do 20.09.2010.
Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/szkolnictwo-wyzsze/artykul/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-na-rok-akademicki-20102011/
Serwisy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
© 1999-2016 CIWEiI / Projekt graficzny: inż. Marcin Wnuk Lipinski / Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl