Politechnika Koszalińska | Plany zajęć | Mapa serwisu | Archiwum

Umowa o współpracy z firmą B&R Automatyka Przemysłowa

15 grudnia 2010 została podpisana umowa pomiędzy firmą B&R Automatyka Przemysłowa sp. z o.o., a Politechniką Koszalińską.
Sygnatariuszami umowy byli ze strony uczelni: Rektor Politechniki Koszalińskiej prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński, ze strony firmy B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o.- Regional Manager Szczecin Piotr Huryń.
Na Wydziale Elektroniki i Informatyki  została podpisana umowa obejmująca współpracę w sferze dydaktyki, wyposażenia laboratorium, promowania nowoczesnych rozwiązań technicznych stanowiących wynik prac studenckich i dyplomowych, poszerzenia oferty praktyk oraz prac dyplomowych dla studentów, umocnienia współpracy z przemysłem.
 Zawarciu umowy towarzyszyło przekazanie Uczelni licencji oprogramowania narzędziowego  B&R Automation Studio oraz sprzętu B&R na potrzeby realizacji laboratoryjnego stanowiska dydaktycznego. W przekazanym na cele uczelni zestawie znalazł się m.in. sterownik zintegrowany z kolorowym dotykowym panelem operatorskim, karta interfejsów, moduł odbiornika sieci, moduły wejść/wyjść cyfrowych, wejść analogowych  i moduły wejść temperaturowych.
Nawiązana współpraca umożliwi Politechnice unowocześnienie i uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych a rodzaj licencji na oprogramowanie narzędziowe Automation Studio pozwoli na samodzielną pracę studentów poza uczelnią, umożliwiając zwiększenie efektów procesu dydaktycznego w zakresie zagadnień związanych z automatyzacją maszyn i procesów występujących obecnie w przemyśle.
Firma B&R jest przedsiębiorstwem zajmującym się dystrybucją oraz wdrażaniem innowacyjnych systemów sterowania, wizualizacji oraz napędu wraz z systemami programowania, opracowanych i produkowanych w firmie – matce –Bernecker + Rainer Industrie Elektronik GmbH z siedzibą w Austrii.
Austriacka firma B&R została założona w roku 1979 przez dwóch inżynierów: Erwina Breneckera oraz Josefa Rainera. W Polsce firma B&R jest obecna na rynku od roku 2000. Główna siedziba firmy została zlokalizowana w Poznaniu. Dodatkowo obsługę klientów realizuje biuro regionalne w Warszawie, Szczecinie oraz firma partnerska w Katowicach.

http://www.br-automation.com/
Serwisy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
© 1999-2016 CIWEiI / Projekt graficzny: inż. Marcin Wnuk Lipinski / Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl