Politechnika Koszalińska | Plany zajęć | Mapa serwisu | Archiwum

Studia podyplomowe

Osoby zainteresowane studiami podyplomowymi na Wydziale Elektroniki i Informatyki informujemy o rozpoczęciu rekrutacji.
Program studiów jest nastawiony na wskazanie nauczycielom oświaty-praktykom uczestniczącym w zajęciach studium obszarów zastosowań informatyki i technologii informacyjnych w ich pracy zawodowej bez względu na specjalność przedmiotową.
Przygotowuje także do praktycznego wykonywania wszelkich czynności technicznych i programowych związanych ze stosowaniem technik komputerowych i technologii informacyjnych w współczesnej szkole. Realizacja programu studiów jest dostosowana do wymagań procedur awansu zawodowego nauczycieli oświaty i może stanowić ważne uzupełnienie kwalifikacji, ułatwiając lub nawet umożliwiając pomyślne przeprowadzenie procedur awansu zawodowego do stopnia nauczyciela dyplomowanego włącznie.
Studia obejmują m.in.: metodykę prowadzenia przedmiotów zgodnie z wybraną specjalnością, złożone za-stosowania MS Office, elementy architektury komputerów, systemy operacyjne i sieci oraz języki ( w tym - JAVA), protokoły komunikacyjne, programowanie obiektowe, relacyjne bazy danych, witryny i portale internetowe, elementy grafiki komputerowej, planowanie i prowadzenie projektów informatycznych, komunikację interpersonalną.
Studia przygotowują do prowadzenia przedmiotu informatyka oraz dodatkowo w zależności od wybranej specjalności także przedmiotu technologie informacyjne lub przedmiotu technika.

Szczegółowe informacje
Serwisy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
© 1999-2016 CIWEiI / Projekt graficzny: inż. Marcin Wnuk Lipinski / Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl