Politechnika Koszalińska | Plany zajęć | Mapa serwisu | Archiwum

O wydziale

Uchwały Rady Wydziału

Uchwała nr Data Opis Plik
15/2016 27.09.2016 Uchwała Rady Wydziału w sprawie finansowania przewodu habilitacyjnego dr Mirosława Ślosarskiego
16/2016 27.09.2016 Uchwała Rady Wydziału w sprawie finansowania przewodu habilitacyjnego dr hab. inż. Roberta Suszyńskiego
17/2016 27.09.2016 Uchwała RW w sprawie zatwierdzenia planów studiów
18-23/2016 27.09.2016 Uchwały RW w sprawie powołania komisji wydziałowych
24/2016 27.09.2016 Uchwała RW w sprawie ustalenia progów punktowych przy ocenie pracowników
25/2016 25.10.2016 Uchwała RW w sprawie powołania przedstawicieli WEiI do komisji dyscyplinarnych uczelni na kadencję 2016 - 2020
26/2016 25.10.2016 Uchwała RW w sprawie zniesienia na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej kierunku studiów Edukacja Techniczno - Informatyczna
27/2016 25.10.2016 Uchwała RW w sprawie rozstrzygnięcia konkursu o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego
28/2016 22.11.2016 Uchwała RW w sprawie rozstrzygnięcia konkursu o zatrudnienie na stanowisko asystenta
29/2016 20.12.2016 Uchwała RW w sprawie 5% najlepszych absolwentów Wydziału Elektroniki i Informatyki, którzy mogą ubiegać się o 20% umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej
30/2016 20.12.2016 Uchwała RW w sprawie złożenia wniosku o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektronika
1/2017 24.01.2017 Uchwała RW w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Przemysława Plecki
2/2017 24.01.2017 Uchwała RW w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie dla mgr. inż. Przemysława Plecki
3/2017 21.02.2017 Uchwała RW w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Anny Witenberg
4/2017 21.02.2017 Uchwała RW w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Józefa Piaseckiego
5/2017 21.02.2017 Uchwała RW w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż.Marka Ciebielskiego
6/2017 21.02.2017 Uchwała RW w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Marcina Wysoty
7/2017 21.02.2017 Uchwała RW w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Przemysława Sołtana
8/2017 14.03.2017 Uchwała RW w sprawie powołania Komisji Doktorskiej przewodu doktorskiego
9/2017 14.03.2017 Uchwała RW w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Pawła Poczekajło, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
10/2017 25.04.2017 Uchwała RW w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr. inż. Pawła Poczekajło
11/2017 25.04.2017 Uchwała RW w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Przemysława Plecki i dopuszczenie jej do publicznej obrony
12/2017 25.04.2017 Uchwała RW w sprawie zmiany promotora rozprawy doktorskiej
13/2017 09.05.2017 Uchwała RW w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. inż. Przemysława Plecka
14/2017 09.05.2017 Uchwała RW w sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka mgr. inż. Przemysławowi Plecka
15/2017 13.06.2017 Uchwała RW w sprawie rozstrzygnięcia konkursu o zatrudnienie na stanowisko asystenta
16/2017 13.06.2017 Uchwała RW w sprawie rozstrzygnięcia konkursu o zatrudnienie na stanowisko starszego wykładowcy
17/2017 13.06.2017 Uchwała RW w sprawie zatwierdzenia nowej specjalności na kierunku Informatyka
18/2017 13.06.2017 Uchwała RW w sprawie zatwierdzenia siatki studiów na kierunku EiT
Serwisy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
© 1999-2016 CIWEiI / Projekt graficzny: inż. Marcin Wnuk Lipinski / Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl