Politechnika Koszalińska | Plany zajęć | Mapa serwisu | Archiwum

Studia

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy:

PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
 • Dla kogo: dla osób nieposiadających stopnia naukowego doktora. Wnioskodawcy nie muszą być studentami studiów doktoranckich. Realizowany grant nie musi być związany z praca doktorską;
 • Zespół badawczy: max. 3 wykonawców, wśród których może być tylko jeden samodzielny pracownik naukowy (promotor lub opiekun naukowy);
 • Kryteria oceny: osiągnięcia naukowe kierownika projektu oraz opiekuna naukowego, poziom naukowy planowanych badań, nowatorski charakter projektu i jego wpływ na rozwój kariery naukowej kierownika projektu;
 • Aparatura: max 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu;
 • Finansowanie: 50, 100 lub 150 tyś. zł, w zależności od czasu trwania projektu;
 • Inne: beneficjentem środków finansowych nie może być opiekun naukowy lub promotor, uzyskanie stopnia naukowego doktora nie jest równoznaczne z zakończeniem realizacji projektu;
 • Nabór wniosków: 2 razy w roku (marzec – czerwiec, wrzesień – grudzień);

ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie.
 • Dla kogo: osoby rozpoczynające karierę naukową, które przygotowują rozprawę doktorską i mają otwarty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub otworzą przewód doktorski do 30 czerwca danego roku;
 • Czas trwania stypendium: 6 – 12 miesięcy;
 • Realizacja:
  • staż trwający od 3 do 6 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym finansowany jest w okresie pobierania stypendium naukowego bądź w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu
  • konieczność uzyskania stopnia naukowego doktora do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium, jednak nie wcześniej niż 6 miesięcy po rozpoczęciu jego pobierania;
 • Kryteria oceny: osiągnięcia naukowe wnioskodawcy, jakość wykonywanych badań, zasadność wyboru miejsca stażu i ranga naukowa wybranej jednostki;
 • Finansowanie: stypendium doktorskie w wysokości 3000 zł miesięcznie przyznawane na czas przygotowywania rozprawy doktorskiej na okres od 6 do 12 miesięcy; środki finansowe na pokrycie kosztów podróży i pobytu w zagranicznym ośrodku;
 • Ocena wniosku: ocena merytoryczna wniosku i rozmowa kwalifikacyjna;
 • Nabór wniosków: 2 razy w roku (marzec – czerwiec, wrzesień – grudzień);

Szczegóły konkursów na stronie https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy
Serwisy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
© 1999-2016 CIWEiI / Projekt graficzny: inż. Marcin Wnuk Lipinski / Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl