Politechnika Koszalińska | Plany zajęć | Mapa serwisu | Archiwum

Studia

Opiekunowie naukowi

Lista pracowników naukowych Wydziału Elektroniki i Informatyki, warunkujących uprawnienia Wydziału  do doktoryzowania w dyscyplinach
ELEKTRONIKA i INFORMATYKA

Dyscyplina ELEKTRONIKA

1.    Prof. dr hab. Bohdan Andrzejewski
Katedra Podstaw Elektroniki

2.    Prof. nadzw. dr hab. inż. Henryk Budzisz
Katedra Inżynierii Komputerowej

3.    Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke
Katedra Systemów Elektronicznych

4.    Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Maliński
Katedra Podstaw Elektroniki

5.    Prof. dr hab. Aleksy Patryn
Katedra Podstaw Elektroniki

6.    Prof. nadzw. dr hab. inż. Zbigniew Suszyński
Zakład Systemów Multimedialnych i sztucznej Inteligencji

7.    Prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Kitliński
Katedra Telekomunikacji


Dyscyplina INFORMATYKA

1.    Prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak
Zakład Podstaw Informatyki i Zarządzania

2.    Prof. dr hab. inż. Michał Białko
Katedra Inżynierii Komputerowej

3.    Prof. dr hab. inż. Volodymyr Khadzhynov
Katedra Inżynierii Komputerowej

4.    Prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Słowik
Katedra Podstaw Informatyki i Zarządzania

5.    Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn
Katedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów

6.    Prof. nadzw. PK dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz
Zakład Podstaw Informatyki i Zarządzania

Bliższe informacje w zakresie kompetencji naukowych wymienionych wyżej profesorów można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych Katedr.
Serwisy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
© 1999-2016 CIWEiI / Projekt graficzny: inż. Marcin Wnuk Lipinski / Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl