Politechnika Koszalińska | Plany zajęć | Mapa serwisu | Archiwum

Studia I i II st.

Sylwetka absolwenta EiT - I st.

Kierunek Elektronika i Telekomunikacja umożliwia zdobycie pełnej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania, realizacji i eksploatacji analogowych i cyfrowych układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz sieci telekomunikacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych przyrządów, technologii i narzędzi oraz technik komputerowych.

W pierwszej fazie kształcenia przyszły inżynier uzyskuje ogólne wykształcenie na poziomie akademickim w zakresie elektroniki i telekomunikacji wzbogacone wiedzą z zakresu informatyki.

Inżynier - absolwent kierunku Elektronika i Telekomunikacja uzyskuje ogólne przygotowanie teoretyczne i zawodowe wymagane od inżyniera elektronika, polegające na uzyskaniu wiedzy z matematyki, fizyki, teorii sygnałów, podstaw konstrukcji i technologii, przyrządów i układów elektronicznych, jak również ekonomiki produkcji, organizacji i zarządzania niezbędnych do kierowania zespołami ludzkimi, zarządzania małą firmą i podejmowania działalności gospodarczej.

Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym (w zakresie B2) oraz specjalistycznym z zakresu elektroniki i telekomunikacji.
 • Kwalifikacje kierunkowe inżyniera obejmują wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • elementów elektronicznych i mikroelektroniki,
 • komputerowego projektowania układów scalonych,
 • projektowania i eksploatacji specjalizowanych sterowników opartych o technikę cyfrową i mikroprocesorową,
 • konstruowania układów elektronicznych i optoelektronicznych,
 • projektowania i eksploatowania nowoczesnych systemów telekomunikacji cyfrowej i radiokomunikacji (telekomunikacyjne systemy zintegrowane i technologie bezprzewodowej komunikacji).
Druga faza kształcenia przebiega w zależności od wyboru specjalności inżynierskich. Specjalności wybierane na studiach I stopnia:
 • Inżynieria Systemów Komputerowych (ISK),
 • Systemy Elektroniczne (SE),
 • Telekomunikacja Cyfrowa (TC).
Absolwent specjalności Inżynieria Systemów Komputerowych będzie potrafił konfigurować i wykorzystywać komputerowe systemy pomiarowe i diagnostyczne, projektować i programować urządzenia sterujące od układów reprogramowalnych, poprzez sterowniki mikroprocesorowe aż do złożonych, sieciowych systemów komputerowych. Będzie także przygotowany do użytkowania i obsługiwania „centrów multimedialnych”, „budynków inteligentnych”, systemów komputerowych pojazdów oraz systemów komputerowych typowych dla aparatury elektronicznej, dla instalacji budowlanych, jak również dla systemów mechatronicznych. Będzie potrafił wykonywać dokumentację projektową we współpracy z inżynierami innych specjalności.

Specjalność Systemy Elektroniczne umożliwia zdobycie gruntownej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania i konstrukcji aparatury elektronicznej, niezależnie od jej przeznaczenia. Może to być aparatura telekomunikacyjna, radiowa, telewizyjna, medyczna itp. Student pozna techniki projektowania i syntezy układów elektronicznych, w tym scalonych układów półprzewodnikowych, za pomocą nowoczesnych, komputerowych systemów projektowania i symulacji.

Specjalność Telekomunikacja Cyfrowa przygotowuje absolwenta do projektowania i eksploatowania nowoczesnych systemów telekomunikacji cyfrowej i radiokomunikacji. Studia przygotowują przede wszystkim do pracy na stanowiskach technicznych związanych z projektowaniem i eksploatacją urządzeń terminalowych, komutacyjnych i teletransmisyjnych. Ponadto, dzięki zdobytej wiedzy ogólnej i systemowej, absolwenci tej specjalności są przygotowani również do pracy na stanowiskach kierowniczych w firmach zajmujących się marketingiem, projektowaniem lub eksploatacją urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.

Etap inżynierski kończy się pracą dyplomową.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Przewidywane miejsca pracy:
 • firmy produkujące sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny,
 • operatorzy sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych,
 • usługowe zakłady elektroniczne,
 • przedsiębiorstwa projektowe z zakresu elektroniki i telekomunikacji,
 • ośrodki wykorzystujące specjalistyczną aparaturę elektroniczną.
Serwisy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
© 1999-2016 CIWEiI / Projekt graficzny: inż. Marcin Wnuk Lipinski / Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl