Politechnika Koszalińska | Plany zajęć | Mapa serwisu | Archiwum

Studia I i II st.

Warunki przystąpienia do obrony

Warunkiem przystąpienia do obrony pracy dyplomowej jest:

Punkt A

  • zaliczenie wszystkich semestrów ( oddać indeks do rejestracji)
  • rozliczenie się kartą obiegową,

Punkt B
  • jeden egz. pracy dyplomowej (również w wersji elektronicznej)
  • opinia wypełniona przez promotora
  • potwierdzenie opłaty za dyplom - 60 zł.
  • zdjęcia - 4 szt. (o wymiarach 4,5x6,5cm)

Za wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy należy dopłacić i dostarczyć:
  • potwierdzenie opłaty w wysokości 40 zł.
  • jedno zdjęcie
Dokumenty zawarte w punkcie ?A? należy złożyć w dziekanacie (pokój nr 5A), natomiast dokumenty wymienione w punkcie ?B? należy złożyć w pokoju nr 2A (inż. B. Dowgielewicz), telefon 094 3478742.

Strona tytułowa pracy dyplomowej jest dostępna na stronie internetowej Wydziału Elektroniki i Informatyki www.weii.tu.koszalin.pl

Zgodnie z decyzja Prorektora z dnia 22.12.2005 wszystkie prace dyplomowe powinny zawierać streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim oraz tłumaczenie tytułu, streszczenia i słów kluczowych na język angielski. Elementy te będą integralną częścią pracy dyplomowej i powinny być zamieszczone bezpośrednio po stronie tytułowej.

Studenci studiów magisterskich i inżynierskich zgodnie z regulaminem studiów mają termin złożenia prac dyplomowych do końca sesji egzaminacyjnej ostatniego semestru studiów (regulamin studiów Politechniki Koszalińskiej).
Po tym terminie należy złożyć pismo do Dziekana ds. Studenckich o ewentualne przedłużenie złożenia pracy dyplomowej.

Wpłaty studenci dokonują na przydzielone konta indywidualne.
Serwisy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
© 1999-2016 CIWEiI / Projekt graficzny: inż. Marcin Wnuk Lipinski / Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl