Politechnika Koszalińska | Plany zajęć | Mapa serwisu | Archiwum

Nominacja profesorska

W lipcu 2015 r. Prezydent RP przyznał tytuł profesora nauk technicznych dr. hab. inż. Zbigniewowi Suszyńskiemu. Wręczenie nominacji miało miejsce 03.08.2015r. w Warszawie.
Prof. Zbigniew Suszyński jest pracownikiem WEiI od 1991r. W tym czasie pełnił funkcje prodziekana ds. studenckich oraz prorektora ds. kształcenia. Czterokrotnie był członkiem Senatu PK. Od 2007r. kieruje Katedrą Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteligencji. Utworzył wraz z pracownikami Katedry trzy specjalności dla kier. Informatyka, wypromował 4 doktorów, opublikował ok. 140 publikacji (w tym 2 monografie i 2 patenty). Jego dorobek naukowy i dydaktyczny związany jest z opracowaniem nowych metod modelowania dynamicznych procesów cieplnych w ciałach stałych, tomografii cieplnej oraz algorytmów przetwarzania i eksploracji danych. Był kierownikiem 5 własnych projektów badawczych finansowanych przez MNiSW.
Był członkiem Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych oraz wiceprezydentem IMAPS Polish Chapter, jest członkiem Sekcji Mikroelektroniki Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN.
Od wielu lat jest recenzentem czasopism naukowych (m.in. Microelectronics J., International J. of Thermophysics, Acta Physica, M&MS, Elektronika, MAM, PAK) oraz członkiem komitetów naukowych konferencji międzynarodowych.Zbigniew Suszyński

ur. 26 lipca 1958 r.
Stopień mgr inż.: Politechniki Kijowska, 1984
Stopień doktora n. t.: Politechnika Kijowska,1990
Stopień dr hab.: Instytutu Technologii Elektronowej, Warszawa, 2002
Tytuł profesora: Akademia Morska, Gdynia, 2015.
Serwisy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
© 1999-2016 CIWEiI / Projekt graficzny: inż. Marcin Wnuk Lipinski / Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl