Politechnika Koszalińska | Plany zajęć | Mapa serwisu | Archiwum

O wydziale

Zarządzenia Dziekana

Zarządzenia Dziekana

Data Zarządzenie Dziekana Wydziału Elektroniki i Informatyki w sprawie:
Plik
10.11.2016 Powołania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020
26.09.2016 W sprawie powołania Koordynatora Wydziałowego ds.POLON
05.10.2016 Powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla doktorantów Wydziału Elektroniki i Informatyki PK
28.10.2016 Powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów Wydziału Elektroniki i Informatyki PK
23.11.2016 Powołania Zespołu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych WEiI PK
11.05.2017 Powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
 
Serwisy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
© 1999-2016 CIWEiI / Projekt graficzny: inż. Marcin Wnuk Lipinski / Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl