Kandydaci

Wzory dokumentów dla studentów

 1. Procedury
  1. Proces dyplomowania na studiach pierwszego i drugiego stopnia
   1. Wzór strony tytułowej - [pdf] - [odt] - [docx]
   2. Wymagania dla prac dyplomowych
 2. Wzory umów  - Uchwała Senatu PK Nr 25/2014 [pdf]
  1. Załącznik nr 1 - studia stacjonarne I/II stopnia [pdf]
  2. Załącznik nr 2 - studia niestacjonarne I/II stopnia [pdf]
  3. Załącznik nr 3 - studia doktoranckie [pdf]
  4. Załącznik nr 4 - studia podyplomowe [pdf]
 3.  Dokumenty
  1. Powtarzanie semestru z powodu nieuzyskania wystarczającej liczby punktów ECTS - [pdf] - [odt] - [docx]
  2. Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej - [pdf] - [odt] - [docx]
  3. Wznowienie studiów z nowym tematem pracy dyplomowej - [pdf] - [odt] - [docx]
  4. Powtarzanie ostatniego semestru w celu złożenia pracy dyplomowej - [pdf] - [odt] - [docx]
  5. Wznowienie studiów w celu złożenia pracy dyplomowej - [pdf] - [odt] - [docx]
  6. Urlop losowy, zdrowotny, okolicznościowy, wychowawczy - [pdf] - [odt] - [docx]
  7. Karta obiegowa studenta [pdf]
  8. Karta obiegowa doktoranta [pdf]

 

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2019 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone