Kandydaci

Praktyki

Ważne dokumenty dotyczące praktyk:

  1. Zasady organizacji realizacji praktyk zawodowych studentów Politechniki Koszalińskiej
  2. Komplet dokumentów dla realizacji praktyk [docx]
  3. Lista podmiotów gospodarczych, z którymi Wydział Elektroniki i Informatyki zawarł porozumienie w sprawie praktyk zawodowych
  4. Wykaz umów z podmiotami gospodarczymi w których realizowane mogą być praktyki studentów Politechniki Koszalińskiej
Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2019 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone