Adres

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin

Telefony

Biuro Wydziału:
tel: 94 34 78 706
fax: 94 34 33 479

BOS - Studia stacjonarne:
Małgorzata Siemieniuk
malgorzata.siemieniuk@tu.koszalin.pl
tel: 94 34 78 714

BOS - Studia niestacjonarne:
Lucyna Pieróg
lucyna.pierog@tu.koszalin.pl
tel: 94 34 78 704

Studia podyplomowe:
Margita Kucharska
tel: 94 34 78 702

Studia doktoranckie
proces dyplomowania:

Barbara Dowgielewicz
tel: 94 34 78 742

Biuro Dziekana

Studia stacjonarne
Poniedziałek-piątek: 9:00-13:00
Studia niestacjonarne
(tylko podczas zjazdów)
Piątek: 15:00-18:00
Sobota: 9:00-12:00

Social Media

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2021 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone