Studenci

Otwarte przewody:

Nazwisko Imię Tytuł Data otwarcia
1 Gasiorowski Marek TEMAT BADAWCZY - Zastosowanie spektroskopii klasy NIRSCAN do ekspresowych badań obiektów ze zmieniającymi się w czasie parametrami optycznymi (Automatyka, elektronika i elektrotechnika) 2020-10-19
Promotor: prof. dr hab. Aleksy Patryn
Promotor pomocniczy: dr inż. Leszek Bychto


2 Stebliński Paweł Analiza dynamiki przemagnesowania ferromagnetycznych struktur niskowymiarowych pod kątem zastosowań w układach pamięciowych i przetwarzania informacji (ELEKTRONIKA) 2019-04-26
Promotor: dr hab. Tomasz Błachowicz


3 Giebas Damian Metoda wykrywania konfliktów zasobowych w aplikacjach wielowątkowych (INFORMATYKA) 2019-04-26
Promotor: dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz
Promotor pomocniczy: dr inż. Rafał Wojszczyk


4 Widuliński Patryk Algorytmy detekcji infekcji programów komputerowych inspirowane biologicznymi mechanizmami immunologicznymi (INFORMATYKA) 2019-04-26
Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn


5 Nowacki Marcin Metoda ochrony informacji w systemach mobilnych wykorzystująca zewnętrzny komponent sprzętowy (INFORMATYKA) 2019-04-26
Promotor: prof. dr hab. inż Zbigniew Suszyński
Promotor pomocniczy: dr inż. Grzegorz Górski


6 Gordon Radosław Wykorzystanie emisji akustycznej w diagnozowaniu morskich urządzeń elektroenergetycznych na przykładzie półprzewodnikowych przyrządów mocy (ELEKTRONIKA) 2019-04-26
Promotor: dr hab. inż. Artur Bejger
Promotor pomocniczy: dr inż. Maciej Kozak


7 Koziołko Paweł Wielostopniowa metoda ochrony anonimowości w sieci Internet (INFORMATYKA) 2019-01-22
Promotor: prof. dr hab. inż Zbigniew Suszyński
Promotor pomocniczy: dr inż. Grzegorz Górski


8 Wojsa Mateusz Metoda silnego zabezpieczenia danych przetwarzanych w chmurach obliczeniowych (INFORMATYKA) 2018-10-24
Promotor: prof. dr hab. inż Zbigniew Suszyński
Promotor pomocniczy: dr inż. Grzegorz Górski


9 Madej Wiesław Analiza teoretyczna i doświadczalna możliwości zautomatyzowania oraz zastosowania metod fototermicznych i rekombinacyjnych do badań wybranych półprzewodników i struktur półprzewodnikowych (ELEKTRONIKA) 2017-10-24
Promotor: prof. dr hab. Mirosław Maliński
Promotor pomocniczy: dr inż. Łukasz Chrobak


10 Bączek Maciej Modelowanie i badania transformatorowych przekształtników napięcia na przykładzie przetwornicy FLYBACK (ELEKTRONIKA) 2017-10-24
Promotor: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke
Promotor pomocniczy: dr inż. Jarosław Kraśniewski


11 Czyczyn-Egird Daniel Predykcja defektów oprogramowania przy użyciu wybranych technik eksploracji danych (INFORMATYKA) 2017-09-26
Promotor: dr inż. Adam Słowik


12 Marciniak Jacek Wybrane metody sztucznej inteligencji w diagnostyce procesu sterowania spalaniem w kotłach przemysłowych (INFORMATYKA) 2016-06-28
Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn


13 Statkiewicz Michał Programowa realizacja sterowania jakością komunikacji człowiek - komputer przy wykorzystaniu semantycznego sprzężenia zwrotnego. (INFORMATYKA) 2013-05-28
Promotor: prof. dr hab. Aleksy Patryn
Promotor pomocniczy: dr inż. Walery Susłow


14 Kaczmarek Jacek Analiza porównawcza cyfrowych metod sterowania przetwornicą DC/DC - zmiana promotora od 25.04.2017 (ELEKTRONIKA) 2007-09-18
Promotor: dr hab. inż. Robert Suszyński

Zakończone przewody doktorskie:

Nazwisko Imię Tytuł Data otwarcia Data obrony
1 Poczekajło Paweł Algorytmy realizacji i implementacji liniowych, stacjonarnych filtrów cyfrowych 3D w potokowych strukturach z rotatorami Givensa (INFORMATYKA) 2017-03-14 2019-04-26
Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn
Promotor pomocniczy: dr inż. Robert Wirski
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jan Zarzycki , prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski

2 Wojszczyk Rafał Model oceny jakości implementacji wzorców projektowych - (INFORMATYKA) 2015-09-22 2018-11-27
Promotor: prof. dr hab. inż Włodzimierz Khadzhynov
Promotor pomocniczy: dr inż. Piotr Ratuszniak
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bielecki , prof. dr hab. inż. Viktor Vlasenko

3 Wysocki Włodzimierz Agentowo-obiektowy model wsparcia procesu wytwarzania oprogramowania (INFORMATYKA) 2014-01-21 2018-07-10
Promotor: prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Ngoc Thanh Nguyen , dr hab. inż. Jerzy Pejaś

4 Walczak Marcin Modelowanie i badania wybranych impulsowych przetwornic napięcia stałego, pracujących w trybie nieciągłego przewodzenia (DCM) (ELEKTRONIKA) 2015-01-20 2018-07-09
Promotor: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke
Recenzenci: dr hab. inż. Jacek Rąbkowski , dr hab. inż. Grzegorz Blakiewicz

5 Dudek Adam Model konwersji wiedzy na przykładzie działu serwisowego przedsiębiorstwa produkcyjnego (INFORMATYKA) 2016-05-24 2018-07-09
Promotor: dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Ireneusz Jóźwiak , dr hab. inż. Krzysztof Zatwarnicki

6 Plecka Przemysław Metoda przedwdrożeniowego wymiarowania zmian oprogramowania wybranej klasy systemów ERP (INFORMATYKA) 2014-01-21 2017-05-09
Promotor: prof. dr hab. inż Zbigniew Banaszak
Promotor pomocniczy: dr inż. Krzysztof Bzdyra
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Marcin Witczak , dr hab. inż. Lech Madeyski

7 Świta Robert System wspomagania orientacji przestrzennej osób niewidomych wykorzystujący konwersję obrazów 2D do postaci dźwięku przestrzennego (INFORMATYKA) 2013-12-17 2015-12-18
Promotor: prof. dr hab. inż Zbigniew Suszyński
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz , prof. dr hab. inż. Jerzy Świątek

8 Kubicki Maciej Analiza teoretyczna i doświadczalna możliwości zastosowania termoakustycznej metody pomiaru do badania szczelności obudów elementów elektronicznych (ELEKTRONIKA) 2012-09-19 2015-05-26
Promotor: prof. dr hab. Mirosław Maliński
Recenzenci: dr hab. inż. Tomasz Starecki , płk. dr hab. inż. Mateusz Pasterniak

9 Dorywalski Krzysztof System spektroskopii elipsometrycznej w zastosowaniu do badań własności szerokopasmowych materiałów optoelektronicznych (ELEKTRONIKA) 2012-09-19 2014-12-16
Promotor: prof. dr hab. Aleksy Patryn
Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Stapiński , prof. dr hab. inż. Leszek Jaroszewicz

10 Michalkiewicz Jarosław Algorytmy uczenia sieci neuronowej w oparciu o zmodyfikowane twierdzenia Kołmogorowa. (INFORMATYKA) 2011-11-29 2014-12-16
Promotor: prof. dr hab. inż. Michał Białko
Recenzenci: prof. dr hab.inż. Stanisław Osowski , dr hab. inż. Wojciech Jędruch

11 Pawlak Michał Fale termiczne i plazmowe w badaniach materiałów półprzewodnikowych. (ELEKTRONIKA) 2011-01-11 2014-07-18
Promotor: prof. dr hab. Mirosław Maliński
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny , dr hab. Bogumił Linde

12 Kosikowski Mateusz Szybka metoda wizualizacji niejednorodności cieplnych oparta o akwizycję, przetwarzanie i analizę obrazów termofalowych (ELEKTRONIKA) 2007-06-26 2013-12-17
Promotor: prof. dr hab. inż Zbigniew Suszyński
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski , prof. dr hab. inż. Andrzej Dziedzic

13 Bednarek Michał Termografia aktywna w trybie złożonego pobudzenia impulsowego - (ELEKTRONIKA) 2010-01-12 2013-12-17
Promotor: prof. dr hab. inż Zbigniew Suszyński
Recenzenci: dr hab. inż. Tomasz Starecki , dr hab. inż. Krzysztof Górecki

14 Popławski Marek Sprzetowe realizacje systemów rozmytych przeznaczone do sterowania elektrycznym wózkiem inwalidzkim (ELEKTRONIKA) 2008-06-17 2013-10-15
Promotor: prof. dr hab. inż. Michał Białko
Recenzenci: dr hab. inż. Wojciech Jędruch , prof. dr hab. inż. Andrzej Piegat

15 Chrobak Łukasz Rozwinęcie metod fotoakustycznych do nieniszczącego wyznaczania parametrów optycznych i rekombinacyjnych wybranych materiałów optoelektronicznych. (ELEKTRONIKA) 2009-09-29 2013-03-26
Promotor: prof. dr hab. Mirosław Maliński
Recenzenci: prof. dr hab. Danuta Wróbel , prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny

16 Oleksy Maciej Badania właściwości cieplnych półprzewodnikowych elementów wysokotemperaturowych (ELEKTRONIKA) 2004-12-02 2012-07-09
Promotor: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Regina Paszkiewicz , prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubowski

17 Rajewska Magdalena Zastosowanie bramek prądowych w układach cyfrowych wymagających ochrony przetwarzania danych (ELEKTRONIKA) 2007-03-27 2012-06-25
Promotor: prof. Maciej Walkowiak
Recenzenci: dr hab. inż. Aleksandr Cariow , prof. dr hab. inż. Adam Grzech

18 Jagodzińska Katarzyna Metody poszukiwania efektywnych konstrukcji elektrcznie małych anten liniowych (ELEKTRONIKA) 2008-06-17 2012-02-27
Promotor: prof. Maciej Walkowiak
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Janusz Konopka , dr hab. inż. Ryszard Katulski

19 Ratuszniak Piotr Równoległa i potokowa realizacja wybranych algorytmów algebry liniowej w układach reprogramowalnych. (INFORMATYKA) 2009-06-16 2011-10-26
Promotor: prof. dr hab. inż. Michał Białko
Recenzenci: prof. dr hab. inż Włodzimierz Khadzhynov , prof. dr hab. inż. Roman Wyrzykowski

20 Majchrzak Piotr Termofalowe metody badania profilu głębokościowego parametrów ciepnych w strukturach zawierających materiały termoizolacyjne (ELEKTRONIKA) 2003-06-17 2011-03-01
Promotor: prof. dr hab. inż Zbigniew Suszyński
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke , prof. dr hab. Zbigniew Lisik

21 Hapka Aneta Symulacja przejściowych przebiegów termicznych w elementach i układach elektronicznych z uwzględnieniem nieliniowości. (ELEKTRONIKA) 2003-05-29 2009-09-28
Promotor: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke
Recenzenci: prof. dr hab. inż Zbigniew Suszyński , prof. dr hab. Zbigniew Lisik

22 Kraśniewski Jarosław Badanie charakterystyk termicznych tranzystorów mikrofalowych (ELEKTRONIKA) 2004-12-02 2009-09-28
Promotor: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke
Recenzenci: prof. dr hab. Mirosław Maliński , prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka

23 Berezowski Robert Jednostki operacyjne zbudowane w oparciu o bramki prądowe dla jednoukładowych systemów VLSI. (ELEKTRONIKA) 2004-05-20 2007-11-27
Promotor: dr inż. Oleg Maslennikow
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn , dr hab. inż. Edward Hrynkiewicz

24 Korcz Karol Opis, ocena i redukcja zakłóceń zewnetrznych oraz szumów własnych w okrętowych odbiornikach radiokomunikacyjnych w paśmie 100kHZ - 30 MHz. (ELEKTRONIKA) 1998-09-17 2007-10-30
Promotor: prof. L. Spiralski
Recenzenci: prof. Wojciech Sobczak , prof. Jerzy Smyczek

25 Słowik Adam Projektowanie i optymalizacja cyfrowych układów elektronicznych przy użyciu algorytmów ewolucyjnych (ELEKTRONIKA) 2004-11-04 2007-03-13
Promotor: prof. dr hab. inż. Michał Białko
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn , dr hab. inż. Wojciech Jędruch

26 Łuczak Radosław Zastosowanie rekurencyjnych, półanalitycznych algorytmów splotowych w symulacjach obwodów elektrycznych (ELEKTRONIKA) 2003-03-13 2006-12-19
Promotor: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke
Recenzenci: prof. nadzw. hab. inż Henryk Budzisz , prof. dr hab. inż. Michał Tadeusiewicz

27 Arsoba Robert Badanie jakości termokompresji w strukturach tyrystorowych metodami termofalowymi dla pobudzeń energetycznych zmiennych w czasie lub przestrzeni (ELEKTRONIKA) 2003-03-13 2006-01-10
Promotor: prof. dr hab. inż Zbigniew Suszyński
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke , dr hab. inż. Jerzy Bodzenta

28 Pawłowski Piotr Ocena przydatności bramek cyfrowych pracujących w trybie prądowym w mieszanych systemach analogowo-cyfrowych. (ELEKTRONIKA) 1998-09-17 2004-09-23
Promotor: prof. nadzw. hab. inż Henryk Budzisz
Recenzenci: dr hab. inż. Andrzej Handkiewicz , prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke

29 Strzeszewski Bogdan Prądowe komórki neuronowe małej mocy w układach VLSI. (ELEKTRONIKA) 1998-09-17 2003-06-17
Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Michał Białko , prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski

30 Kiełbasiński Andrzej Wyłącznie tranzystorowy filtr zerowy i jego zastosowanie (ELEKTRONIKA) 1998-09-17 2002-09-30
Promotor: prof. nadzw. hab. inż Henryk Budzisz
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Michał Białko , dr hab. inż. Andrzej Handkiewicz

31 Bychto Leszek Metody fotoakustyczne w pomiarach parametrów cieplnych i optycznych materiałów stosowanych w elektronice (ELEKTRONIKA) 1998-11-26 2001-12-17
Promotor: prof. dr hab. Aleksy Patryn
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Mieczysław Danilkiewicz , prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kalita

32 Maslennikowa Natalia Wiarygodna implementacja algorytmów algebry liniowej w układach FPGA zbudowanych w oparciu o bramki prądowe (ELEKTRONIKA) 1999-04-23 2000-11-17
Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Kaniewski
Recenzenci: prof. nadzw. hab. inż Henryk Budzisz , prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski , doc. dr hab. Marek Tudruj

33 Mazurek Andrzej Badanie integratorów i filtrów pracujących w czasie dyskretnym z zastosowaniem przełączanych wzmacniaczy transkonduktancyjnych (ELEKTRONIKA) 1999-05-21 1999-12-21
Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn
Recenzenci: dr hab. inż. Wiesław Sieńko , prof. dr hab. inż. Andrzej Materka

34 Wezgraj Artur Porównanie wybranych analogowych układów pracujących w trybie prądowym z ich odpowiednikami napięciowymi (ELEKTRONIKA) 1998-09-17 1999-05-21
Promotor: prof. Andrzej Guziński
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn , dr hab. inż. Aleksander Urbaś
Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2021 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone