Nauka

Seminarium Wydziałowe

Kolejne seminarium

W przygotowaniu

 


Seminaria odbywają się na platformie MS TEAMS - "Seminarium Naukowe WEiI", rozpoczynają się o godzinie 12:00.

 

Data Prelegent Tytuł Plik
 17.05.2022

mgr inż. Piotr Maciołek

Modyfikacja funkcji oprogramowania automatyki i sterowania wybranych urządzeń oczyszczalni ścieków

 
21.12.2021

mgr inż. Eryk Szwarc

Model struktur kompetencji odpornych na zakłócenia

 
19.10.2021

mgr Łukasz Kupracz

Statystyczne modele pandemii i metody predykcyjne w prognozowaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w różnych krajach z uwzględnieniem szczepień.

22.06.2021

mgr inż. Grzegorz Radzki

Metoda  planowania misji lotów BSP odpornych na zmienne warunki pogodowe

01.06.2021

dr inż. Aneta Hapka

Estymacja ewaluacji jakości działalności naukowej w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika

11.05.2021

Leszek Bychto
Marcin Walczak

Układy śledzenia punktu maksymalnej mocy MPPT

14.01.2020 Dariusz Bernatowicz

Zastosowanie czterowartościowej oceny stanów w procesie diagnozowania cech eksploatacyjnych złożonych obiektów technicznych

 
19.11.2019 Aleksy Patryn

Krótki przegląd stanu rozwoju fotowoltaiki i perspektywy badań cienkowarstwowych ogniw słonecznych

 
11.06.2019 Jarosław Kraśniewski

Technika pomiaru napięć i prądów w układach impulsowego przetwarzania mocy'

 
25.04.2019 Patryk Widuliński Algorytmy detekcji infekcji programów komputerowych inspirowane biologicznymi mechanizamami immunologicznymi  
16.04.2019  Paweł Poczekajło Algorytmy realizacji i implementacji liniowych, stacjonarnych filtrów cyfrowych 3D w potokowych strukturach z rotatorami Givensa  
09.04.2019  Paweł Stebliński Analiza dynamiki przemagnesowania ferromagnetycznych struktur niskowymiarowych pod kątem zastosowań  w układach pamięciowych i przetwarzania informacji 
16.04.2019 Marcin Nowacki Metoda ochrony informacji w systemach mobilnych wykorzystująca zewnętrzny komponent sprzętowy
09.04.2019  Damian Giebas Metoda wykrywania konfliktów zasobowych w aplikacjach wielowątkowych
02.04.2019  Radosław Gordon Wykorzystanie emisji akustycznej w diagnozowaniu morskich urządzeń elektroenergetycznych na przykładzie półprzewodnikowych przyrządów mocy 
19.03.2019 Łukasz Chrobak Zastosowanie wybranych metod nieniszczących opartych na falach termicznych i plazmowych w badaniach właściwości optycznych, termicznych i rekombinacyjnych materiałów elektronicznych i warstw implantowanych jonowo
26.02 2019 dr inż. Aneta Hapka Modelowanie elementów pracujących w systemach energoelektronicznych z uwzględnieniem elektrycznych i termicznych efektów pasożytniczych 
29.01.2019

Łukasz Kacprzyk 

Metody rozwiązywania problemów pakowania w zawansowanych środowiskach obliczeń   
29.01.2019 Andrzej Gnatowski   Właściwości i algorytmy  dla systemów wytwarzania z maszynami równoległymi  
15.01.2019
05.03.2019
Henryk Budzisz '  Technologia Block chain - na czym to polega?
11.12.2018 Robert Świta Wykorzystanie krzywych B-sklejanych do aproksymacji krzywych i powierzchni.
20.11.2018 Amila Thibbotuwawa Route planning under stochastic conditions for a system of UAVs - part II
20.11.2018 Leszek Bychto
Mirosław Maliński  
Zasady ewaluacji dyscyplin naukowych. Ustawa 2.0. Ewaluacja i jej skutki dla Uczelni
13.11.2018 Antoni Wiliński Strategia inwestycyjna oparta na korelacji w szeregach czasowych
16.10.2018 Amila Thibbotuwawa Route planning under stochastic conditions for a system of UAVs
16.10.2018 Mateusz Wojsa Metoda silnego zabezpieczenia danych przetwarzanych w chmurach obliczeniowych  
26.06.2018 Marcin Walczak Modelowanie i badania wybranych impulsowych przetwornic napięcia stałego pracujących w trybie nieciągłego przewodzenia (DCM)
15.05.2018 Rafał Wojszczyk Model oceny jakości implementacji wzorców projektowych
17.04.2018 Adam Dudek Moduł konwersji wiedzy na przykładzie działu serwisowego przedsiębiorstwa produkcyjnego
20.03.2018 Paweł Skrobanek Analiza drzew niezdatności z zależnościami czasowymi
06.02.2018 Włodzimierz Wysocki Agentowo - obiektowy model wspierający proces wytwarzania oprogramowania
01.01.2018 Katarzyna Jagodzińska Problemy dopasowania impedancyjnego anten ESA (elecrically small antennas)
12.12.2017 Piotr Ratuszniak Akceleracja obliczeń oraz przetwarzanie danych we współczesnych układach FPGA  

28.11.2017 Łukasz Chrobak Badania właściwości wybranych materiałów półprzewodnikowych oraz wizualizacja warstw implantowanych jonowo z wykorzystaniem nieniszczących technik pomiarowych
14.11.2017 Leszek Bychto Badania fotoakustyczne cienkich warstw półprzewodnikowych
24.10.2017 Maciej Bączek Modelowanie i badania transformatorowych przekształtników napięcia na przykładzie przetwornicy FLYBACK
17.10.2017 Wiesław Madej Analiza teoretyczna i doświadczalna możliwości zautomatyzowania oraz zastosowania metod fototermicznych i rekombinacyjnych do badań wybranych półprzewodników i struktur półprzewodnikowych
26.06.2017 Daniel Czyczyn-Egird Predykcja defektów oprogramowania przy użyciu wybranych technik eksploracji danych
13.06.2017 Rafał Wojszczyk Metoda oceny jakości implementacji wzorców projektowych
11.04.2017 Robert Wirski
Paweł Poczekajło
Synteza i realizacja ortogonalnych filtrów cyfrowych o strukturze potokowej
28.03.2017 Włodzimierz Janke Impulsowe przetwornice napięcia DC/DC
7.03.2017 Dariusz Jakóbczak Interpolacja i modelowanie krzywych 2D i 3D
10.01.2017 Przemysław Plecka Metoda przedwdrożeniowego wymiarowania zmian oprogramowania wybranej klasy systemów ERP
06.12.2016 Piotr Pawłowski Zastosowanie memrystorów  w układach wielkiej skali integracji
29.11.2016 Aneta Hapka Ocena możliwości implementacji półanalitycznych algorytmów splotowych w realizacji cyfrowego sterowania przekształtników mocy

 

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2023 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone