O wydziale

Zarządzenia Dziekana

Uchwała nr Data Opis Plik
11/2020 11.02.2020

w sprawie powołania Komisji Programowej na kierunku Informatyka

10/2020 11.02.2020

w sprawie powołania Wydziałowych komisji do analizy jakości dyplomowania, analizy i zatwierdzania tematów prac dyplomowych

9/2019 29.10.2019

w sprawie powołania Komisji Programowej na kierunku Informatyka

8/2019 29.10.2019

w sprawie powołania Komisji ds. Studiów Doktoranckich

7/2019 29.10.2019

w sprawie odwołania K omisji Doktorskich w dyscyplinach: Informatyka oraz Elektronika

6/2019 16.10.2019

w sprawie powołania Wydziałowych komisji do analizy jakości dyplomowania, analizy i zatwierdzania tematów prac dyplomowych

5/2019 02.10.2019

w sprawie powołania Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki PK

4/2018 22.05.2018

w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

3/2018 18.10.2018

w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studentów Wydziału Elektroniki i Informatyki PK

2/2018 18.10.2018

w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla doktorantów Wydziału Elektroniki i Informatyki PK

1/2017 10.10.2017

w sprawie zmiany składu Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016 - 2020

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2023 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone