O wydziale

03 12/21
Wykłady promocyjne w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Sławnie
W dniu 3.12.2021 w Zespole Szkół Agrotechnicznych pracownik Wydziału Wojciech Sokołowski wygłosił w ramach współpracy ze szkołą w Sławnie dwa wykłady poświęcone internetowi rzeczy i nowoczesnym zabawkom.
25 11/21
75. rocznica szkolnictwa wyższego na Pomorzu Zachodnim

Z okzji 75. rocznicy szkolnictwa wyższego na Pomorzu Zachodnimodbyła się w Operze na Zamku w Szczecinie gala zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Wzięli w niej udział przedstawicielie Politechniki Koszalińskiej i Wydziału Elektroniki i Informatyki. Wydział reprezentował prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn.

23 11/21
Udział w Festiwalu Nauki E(x)plory w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupsku

W dniach 22-26.11.2021 Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupsku odbył się Festiwal Nauki E(x)plory. Dwa wykładay ("Nowoczesne zabawki" i "Internet rzeczy") wygłosił w dniu 23.11.2021 pracownik Wydziału Elektroniki i Informatyki mgr inż. Wojciech Sokołowski

24 10/21
Zachodniopomorski Nobel 2021 przyznany dr hab. inż. Adamowi Słowikowi

Dr hab. inż. Adam Słowik, prof. PK z Katedry Inżynierii Komputerowej Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej został jednym z dziewięciu laureatów tegorocznej edycji konkursu Zachodniopomorskie Noble 2021. Kapituła konkursu uhonorowała naukowca za osiągnięcia w naukach technicznych – „inspirowane naturą populacyjne algorytmy optymalizacyjne i ich zastosowania”.

20 10/21
Spotkanie firmy GlobalLogic

Spotkanie firmy GlobalLogic ze studentami V sem. kierunek Informatyka dotyczące programu SDP (Student Development Program).

19 10/21
Seminarium naukowe WEiI - mgr Łukasz Kupracz

Seminarium naukowe WEiI w dn. 19.10.2021. Referat zatytułowany "Statystyczne modele pandemii i metody predykcyjne w prognozowaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w różnych krajach z uwzględnieniem szczepień" wygłosił pan mgr Łukasz Kupracz, uczestnik studiów doktoranckich WEiI

14 10/21
Nagrody Rektora 2021

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pracownikom Wydziału zostały przyznane nagrody Rektora za rok 2021.

 1. Nagrodę indywidualną I stopnia otrzymał dr inż. hab. Adam Słowik, prof. PK
 2. Nagrody indywiualną II stopnia otrzymali:
  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak
  • dr inż. hab. Grzegorz Bocewicz, prof. PK
  • dr inż. Ewa Dobruchowska
 3. Nagrodę indywidualną III stopnia otrzymał dr inż. hab. Grzegorz Bocewicz, prof. PK
 4. Nagrody indywidualne III stopnia otrzymali:
  • dr inż. Bogdan Strzeszewski
  • dr inż. Krzysztof Bzdyra
  • dr inż. Aneta Hapka
  • dr inż. Marcin Walczak
 5. Nagrody indywidualne dla pracowników administracyjnych
  • dr inż. Leszek Bychto
  • mgr inż. Maciej Bączek

Nagrodę indywidualną, za wyróżniające osiągniecia w pracy zawodowej otrzymał również Pełnomocnik Rektora ds. Edukacji Wojskowej Studentów i Pełnomocnik ds. Systemu POL-on mgr inż. Wojciech Sokołowski, który również jest pracownikiem Wydziału Elektroniki i Informatyki.

01 10/21
Spotkanie z uczniami V Liceum Ogólnokształcącego im. St. Lema w Koszalinie

Spotkanie z uczniami V Liceum Ogólnokształcącego im. St. Lema w Koszalinie promujące WEiI oraz WM wśród maturzystów V LO w Koszalinie zorganizowane przez prodziekan ds. studenckich dr inż. Katarzynę Jagodzińską oraz dr Łukasz Szparagę z Wydziału Mechanicznego (Katedra Inżynierii Biomedycznej)

30 09/21
XX Festiwal Nauki na Politechnice Koszalińskiej

Udział w XX Festiwalu Nauki na Politechnice Koszalińskiej. Za organizację odpowiadała prodziekan ds. Studenckich dr inż. Katarzyna Jagodzińska. W różne zajęcia w tym dniu zanagażowani byli: dr inż. Paweł Poczekajło, dr inż. Leszek Bychto, dr inż. Jarosław Kraśniewski, dr inż. Rafał Wojszczyk, dr inz. Aneta Hapka, mgr Magdalena Kimaszewska, mgr inż. Wojciech Sokołowski, dr inż. Marcin Walczak, mgr inż. Maciej Bączek.

17 09/21
Targi edukacyjne w Bydgoszczy

Prezentacja oferty kształcenia na targach edukacyjnych Focus w Bydgoszczy.

22 06/21
Seminarium Naukowe WEiI - mgr inż. Grzegorz Radzki

Referat "Metoda  planowania misji lotów BSP odpornych na zmienne warunki pogodowe" na seminarium naukowym wygłosił mgr inż. Grzegorz Radzki.

#Radzki #Bocewicz

01 06/21
Seminarium Naukowe WEiI - dr inż. Aneta Hapka

Temat seminarium: Estymacja ewaluacji jakości działalności naukowej w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika

dr inż. Aneta Hapka

11 05/21
Seminarium Naukowe WEiI - dr inż. Leszek Bychto oraz dr inż. Marcin Walczak.

Seminarium Naukowe WEiI Prelekcję zatytułowaną „Układy śledzenia punktu maksymalnej mocy MPPT” wygłosili dr inż. Leszek Bychto oraz dr inż. Marcin Walczak.

14 04/21
Targi „Co z tymi studiami?”

14 kwietnia 2021 r. – dr inż. Aneta Hapka bierze udział w targach online „Co z tymi studiami?”

29 03/21
Spotkanie w ramach Edu Day

29 marca 2021 r. – Spotkanie on-line uczniów ze Stargardu z p. dr inż. Anetą Hapką w ramach Edu Day.

25 03/21
Wirtualny Dzień Otwarty Politechniki Koszalińskiej

25 marca 2021 r.- dr inż. Aneta Hapka bierze udział w Wirtualnym Dniu Otwartym Politechniki Koszalińskiej.

23 03/21
Spotkanie w ramach Edu Day

23 marca 2021 r. – Spotkanie on-line uczniów z Koszalina z p. dr inż. Anetą Hapką w ramach Edu Day.

15 03/21
Ruszyły staże

W dniu 15.03.2021 ruszyły staże w ramach projektu „ZINTEGROWANI – Kompleksowy Program Rozwoju Politechniki Koszalińskiej" na rok akademicki 2020/21

26 02/21
Z dziejów Centralnego Okręgu Przemysłowego

W dniu 26.02.2021 na Politechnice Koszalińskiej odbyła się na konferencja popularnonaukową poświęconą Centralnemu Okręgowi Przemysłowemu. W przygotowaniu konferencji brał udział mgr inż. Wojciech Sokołowski, który wygłosił również dwa referaty.

22 02/21
Dr inż. Marcin Walczak wybrany do Senatu PK

Dr inż. Marcin Walczak z Katedry Elektroniki na Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej  (WEiI) został wybrany do Senatu Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2020-2024 jako reprezentant pozostałych nauczycieli akademickich.

12 02/21
Wykład promocyjny

12.02.2021 – Zdalny wykład promocyjny WEiI dla uczniów ze Sławna zrealizowany przez dr inż. Anetę Hapkę oraz dr inż. Katarzynę Jagodzińską

05 02/21
Spotkanie on-line ze studentami

05.02.2021 r – spotkania on-line firm ze studentami biorącymi udział w programie stażowym w ramach projektu „ZINTEGROWANI – Kompleksowy Program Rozwoju Politechniki Koszalińskiej". Organizator spotkania: dr inż. Katarzyna Jagodzińska

03 02/21
Spotkanie on-line ze studentami

03.02.2021 r – spotkania on-line firm ze studentami biorącymi udział w programie stażowym w ramach projektu „ZINTEGROWANI – Kompleksowy Program Rozwoju Politechniki Koszalińskiej". Organizator spotkania: dr inż. Katarzyna Jagodzińska

13 01/21
Nowy Prodziekan ds. Studenckich

Dr inż. Katarzyna Jagodzińska otrzymała dzisiaj powołanie na funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej.

31 12/20
Członek Komitetu Organizacyjnego pięciu edycji Krajowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki (2013, 2015, 2017, 2019, 2020)

Eryk Szwarc pełnił funkcję członka Komitetu Organizacyjnego Krajowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki w latach 2013, 2015, 2017, 2019, 2020.

21 12/20
Odszedł dr inż. Robert Berezowski
21 grudnia 2020 r. odszedł dr inż. Robert Berezowski, prodziekan ds. studenckich Wydziału Elektroniki i Informatyki (WEiI) Politechniki Koszalińskiej. Miał 47 lat.
Był absolwentem uczelni, w ostatnich latach członkiem Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, przewodniczącym wydziałowej komisji stypendialnej, koordynatorem projektów unijnych. Na WEiI pracował od 1998 roku.
07 12/20
Spotkanie w sprawie staży studenckich w dn. 07.12.2020r.

Podsumowanie programu stażowego w ramach projektu „ZINTEGROWANI – Kompleksowy Program Rozwoju Politechniki Koszalińskiej" z udziałem rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuty Zawadzkiej, prof. PK. Opiekunem stażystów na wydziale jest pani dr inż. Katarzyna Jagodzińska

21 11/20
Wyróżnienie dla drużyny Koła Pasjonatów Elektroniki
Wyróżnienie dla drużyny Koła Pasjonatów Elektroniki w składzie: Bartosz Sokół - Kamil Karmazyn - Oliwier Jabłoński - Sergiej Budarin - Andrzej Krzyżanowski, za udział w 4. Bydgoskim Hackathonie 2020. Opiekunem koła jest dr inż. Paweł Poczekajło. Drugą startujcą drużyną było koło .NET, którego opiekunem jest dr inż. Rafał Wojszczyk
 
14 11/20
IX Bałtycki Festwial Modelarski

W dniach 14-15.11.2020 odbył się IX Bałtycki Festiwal Modelarski, którego współorganizatorem była Politechnika Koszalińska. W tegorocznej edycji, która odbyła się w formule online wzięło udział ok. 200 zawodników z całego świata, a nad organizacją czuwał i był sędzią głównym pracownik Wydziału Elektroniki i Informatyki mgr inż. Wojciech Sokołowski.

11 11/20
Narodowe Święto Niepodległości 11.11.2020

W dniu 11 listopada 2020 Politechnika Koszalińska współorganizowała wirtualne obchody Narodowego Święta Niepodległości i 95. rocznicy powstania Grobu Nieznanego Żołnierza. Ze strony uczelni w wydarzenie był min. zaangażowany pracownik Naszego Wydziału mgr inż. Wojciech Sokołowski.

03 11/20
Spotkanie komisji dyscypliny: Automatyka, elektronika i elektrotechnika
W dniu 03.11.2020 odbyło się posiedzenie w trybie zdalnym Rady naukowej dyscypliny: Automatyka, elektronika i elektrotechnika.
W czasie posiedzenia odbyły się głosowania z użyciem systemu esesja.pl.
27 10/20
Rada naukowa dyscypliny: Automatyka, elektronika i elektrotechnika

W dniu 27.10.2020 odbyło się posiedzenie w trybie zdalnym Rady naukowej dyscypliny: Automatyka, elektronika i elektrotechnika.
W czasie posiedzenia odbyły się głosowania z użyciem systemu esesja.pl.

27 10/20
Rada Wydziału

W dniu 27.10.2020 odbyło się wirtualne posiedzenie Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki.
W czasie posiedzenia odbyły się jawne i tajne głosowania z użyciem systemu esesja.pl.

27 10/20
Rada dyscypliny: Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
W dniu 27.10.2020 odbyło się posiedzenie w trybie zdalnym Rady Rada dyscypliny: Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
W czasie posiedzenia odbyły się głosowania z użyciem systemu esesja.pl.
14 10/20
Nagrody JM Rektora za działalność naukową - 2020r.

Ośmiu pracowników wydziału odebrało nagrody oraz dyplomy JM Rektora za działalność naukową.

14 10/20
Nagrody JM Rektora za działalność dydaktyczną i organizacyjną - 2020r.

Dziesięciu pracowników wydziału odebrało nagrody oraz dyplomy JM Rektora za działalność dydaktyczną i organizacyjną

10 10/20
Inauguracja roku akademickiego Uniwersytet Morski w Gdyni

W Gdyni, przy fregacie szkolnej "Dar Młodzieży" odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Politechnikę Koszalińską reprezentowała Pani Rektor prof. Danuta Zawadzka oraz Pełnomocnik Rektora ds. Szkolenia Wojskowego Studentów, pracownik naszego Wydziału - mgr inż. Wojciech Sokołowski.

Uniwersytet Morski w Gdyni obchodzi w roku 2020 stulecie swojej działalności.

23 09/20
Pierwsze posiedzenie Senatu PK

W dniu 23.09.2020 trzech pracowników Wydziału Elektroniki i Informatyki otrzymało nominacje do Senatu PK kadencji 2020-24.

  Senatorami z naszego Wydziału zostali:
 • dr hab inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK
 • dr hab inż. Robert Suszyński, prof. PK
 • dr inż. Robert Berezowski
15 09/20
Powołanie pełnomocnika dziekana ds. Ewaluacji i Projektów

Dziekan Wydziału powołał na stanowisko Pełnomocnika dziekana WEiI ds. Ewaluacji i Projektów dr inż. Anetę Hapka

31 08/20
Uroczyste przekazanie władzy Rektorskiej

W uroczystym spotkaniu Senatu z okazji przekazania władzy rektorskiej pomiędzy odchodzącym Rektorem prof. T. Bohdalem, a nową Rektor prof. D. Zawadzką uczestniczyli nowo powołani Dziekani wydziału: prof. G. Bocewicz, dr inż. B. Strzeszewski i dr inż. R. Berezowski. Obecny był również nowy pełnomocnik uczelniany ds. Polonu oraz Legii akademickiej mgr inż. W. Sokołowski

23 06/20
Rada naukowa dyscypliny: Automatyka, elektronika i elektrotechnika

W dniu 23.06.2020 odbyło się posiedzenie w trybie zdalnym Rady naukowej dyscypliny: Automatyka, elektronika i elektrotechnika.
W czasie posiedzenia odbyły się jawne i tajne głosowania z użyciem systemu Glosuj24.pl.

23 06/20
Rada Wydziału

W dniu 23.06.2020 odbyło się wirtualne posiedzenie Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki.
W czasie posiedzenia odbyły się jawne i tajne głosowania z użyciem systemu Glosuj24.pl.

17 06/20
Wirtualne spotkanie studentów z przedstawicielami firmy Fundacja IT

Fundacja IT wraz z mgr inż. Grzegorzem Dowgielewicz zorganizowała spotkanie ze studentami, na których omawiano możliwość uzyskania certyfikatów z branży IT

19 05/20
Rada Wydziału

W dniu 19.05.2020 odbyło się historyczne, pierwsze wirtualne posiedzenie Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki.

W czasie posiedzenia odbyły się jawne i tajne głosowania z użyciem systemu Glosuj24.pl.

19 05/20
Rada naukowa dyscypliny: Automatyka, elektronika i elektrotechnika

W dniu 19.05.2020 odbyło się historyczne, pierwsze wirtualne posiedzenie Rady naukowej dyscypliny: Automatyka, elektronika i elektrotechnika

W czasie posiedzenia odbyły się jawne i tajne głosowania z użyciem systemu Glosuj24.pl.

26 03/20
Pierwsza obrona pracy dyplomowej (inżynierskiej) na wydziale w formie zdalnej
Autor: Michał Ponichtera
Praca dyplomowa: Monitoring funkcjonowania serwerów sieciowych na bazie systemu Linux
Typ dyplomu: Inżynier (inż.)
Komisja egzaminacyjna:
dr inż. Robert Berezowski - przewodniczący
11 03/20
Konkurs programistyczny "Zaprogramuj swoją przyszłość w Koszalinie" - IV edycja

Udział dr inż. Roberta Berezowskiego w ceremoni rozdania nagród w IV edycji Konkursu programistycznego "Zaprogramuj swoją przyszłość w Koszalinie" organizowanym wspólnie z firmą GlobalLogic oraz Biurem Karier  i Miastem Koszalin.

10 03/20
Seminarium naukowe

Prezentację wygłosił mgr inż. Dariusz Bernatowicz z Katedry Inżynierii Komputerowej. Temat prezentacji 'Zastosowanie czterowartościowej oceny stanów w procesie diagnozowania cech eksploatacyjnych złożonych obiektów technicznych' - część 3.

01 03/20
Wydziałowy System Kształcenia Na Odległość

Rozpoczęcie wdrażania elementów Wydziałowego Systemu Kształcenia Na Odległość

26 02/20
Dzień otwarty Politechniki Koszalińskiej

Dzień otwarty Politechniki Koszalińskiej. Za organizację odpowiadał prodziekan ds. Studenckich dr inż. Robert Berezowski. W różne zajęcia w tym dniu zanagażowani byli: dr inż. Bogdan Strzeszewskimgr inż. Paweł Poczekajłodr inż. Leszek Bychtodr inż. Jarosław Kraśniewskimgr inż. Rafał Wojszczykmgr inż. Maciej BączekMateusz Porębski

26 02/20
Udział w targach pracy w Koszalinie

Udział w targach pracy w Koszalinie naszych pracowników: dr inż. Aneta Hapka, mgr inż. Wojciech Sokołowskidr inż. Rafał Wojszczyk 

18 02/20
Rada Wydziału

Posiedzenie Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

18 02/20
Rada naukowa dyscypliny: Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Posiedzenie Rady naukowej dyscypliny: Automatyka, elektronika i elektrotechnika

28 01/20
Seminarium naukowe

Prezentację wygłosił mgr inż. Dariusz Bernatowicz z Katedry Inżynierii Komputerowej. Temat prezentacji 'Zastosowanie czterowartościowej oceny stanów w procesie diagnozowania cech eksploatacyjnych złożonych obiektów technicznych' - część 2.

28 01/20
Rada naukowa dyscypliny: Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Posiedzenie Rady naukowej dyscypliny: Automatyka, elektronika i elektrotechnika

21 01/20
Rada naukowa dyscypliny: Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Posiedzenie Rady naukowej dyscypliny: Automatyka, elektronika i elektrotechnika

14 01/20
Seminarium naukowe

Prezentację wygłosił mgr inż. Dariusz Bernatowicz z Katedry Inżynierii Komputerowej. Temat prezentacji 'Zastosowanie czterowartościowej oceny stanów w procesie diagnozowania cech eksploatacyjnych złożonych obiektów technicznych' - część 1.

17 12/19
Rada Wydziału
Posiedzenie Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej
17 12/19
Rada naukowa dyscypliny: Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Posiedzenie Rady naukowej dyscypliny: Automatyka, elektronika i elektrotechnika

11 12/19
18. Środkowopomorskie Targi Edukacji i Pracy w Słupsku

W dniu 11.12.2019 roku w Słupsku uczestniczyliśmy w kolejnej odsłonie 18. Środkowopomorskich Targach Edukacji i Pracy Glogal Logic Job Fair. Wydział reprezentowali: dr inż. Aneta Hapka i dr inż. Jarosław Kraśniewski.

04 12/19
18. Środkowopomorskie Targi Edukacji i Pracy w Szczecinku

W dniu 4.12.2019 r. w godzinach 11.00 -15.00 w  Kronospan Design Center w Szczecinku odbyła się kolejna edycja 18. Środkowopomorskich Targach Edukacji i Pracy Global Logic Job Fair. Wydział reprezentowali: dr inż. Aneta Hapka i mgr inż. Wojciech Sokołowski

04 12/19
Wizyta w oddziale Orange w Koszalinie

W dniu 04.12.2019 studenci II stopnia kierunku Elektronika i Telekomunikacja odwiedzil oddział Koszalin operatora telekomunikacyjnego Orange. Wizyta odbyła się pod opieką dr inż. Katarzyny Jagodzińskiej.

27 11/19
Udział w targach pracy w Kołobrzegu

Udział w targach pracy w Kołobrzegu naszych pracowników: dr inż. Aneta Hapkamgr inż. Wojciech Sokołowski

22 11/19
Wizyta studyjna w firmie Intel

Studenci 3 i 4 roku kierunku informatyka odwiedzili firmę Intel w Gdańsku. Opiekunem był dr inż. Jarosław Kraśniewski. Wyjazd z programu unijnego pomogła zorganizować mgr Magdalena Kimaszewska.

20 11/19
Wizyta studyjna w Strefie ekonomicznej w Tczewie

Studenci 3 i 4 roku kierunku informatyka odwiedzili firmy IT w strefe ekonomicznej w Tczewie. Opiekunem był dr inż. Dariusz Gretkowski. Wyjazd z programu unijnego zorganizowali dr inż. Jarosław Kraśniewski oraz mgr Magdalena Kimaszewska.

19 11/19
IV Międzywydziałowy Turniej w Kręgle

W ramach akcji "Wrzuć miedziaka dla dzieciaka" samorząd wydziałowy zorganizował IV Międzywydziałowy Turniej w Kręgle. Kadra Wydziału w składzie: Katarzyna JagodzińskaMagdalena KimaszewskaIda KrakowiakMarcin WalczakRafał Wojszczyk - zajęła 1 miejsce.

19 11/19
Seminarium naukowe

Prezentację wygłosił prof. Aleksy Patryn z Katedry Elektroniki. Temat prezentacji 'Krótki przegląd stanu rozwoju fotowoltaiki i perspektywy badań cienkowarstwowych ogniw słonecznych'.

 

16 11/19
Koszalin Retro Game Show 2018

W dniach 16-17 listopada 20189. studenci samorządu Wydziału byli współzorganizatorami imprezy Koszalin Retro Game Show 2018. Za zadaniami ze strony wydziału odpowiadał dr inż. Robert Berezowski oraz studenci samorządu wydziałowego pod przewodnictwem Rafała Woźniaka i Miłosza Pawłowskiego

13 11/19
Spotkania studentów z przedstawicielami firmy Fundacja IT

Fundacja IT wraz z mgr inż. Grzegorzem Dowgielewicz zorganizowała spotkanie ze studentami, na których omawiano możliwość uzyskania certyfikatów z branży IT

05 11/19
Sportowa inauguracja roku akademickiego

Drużyna zożona ze studentów pierwszego roku uczestniczyła w sportowej inauguracji roku akademickiego. Ostatecznie nasi studenci (dopingowani przez prodziekana ds. organizacji dr inż. Roberta Berezowskiego) zajęli 4 miejsce wśród 6 startujących drużyn.

29 10/19
Druga edycja projektu z Funduszy Europejskich „Młody Inżynier Programista”.

Pracownicy wydziału dr inż. Robert Berezowski i dr inż. Marcin Walczak uczestniczą w zajęcia informatyczno elektronicznych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

25 10/19
Udział w RUMBLE ROBOTS - Ogólnopolskim Turnieju Robotów Lego w Malechowie

Udział na RUMBLE ROBOTS - Ogólnopolskim Turnieju Robotów Lego w Malechowie. Studenci z koła naukowego Pasjonatów Elektroniki (opiekun dr inż. Paweł Poczekajło). Opiekunami na turnieju byli dr inż. Robert Berezowskidr inż. Aneta Hapkadr inż. Marcin Walczak.

22 10/19
Rada Wydziału

Posiedzenie Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

22 10/19
Rada naukowa dyscypliny: Automatyka, elektronika i elektrotechnika
Posiedzenie Rady naukowej dyscypliny: Automatyka, elektronika i elektrotechnika
22 10/19
Dodatkowe zajęcia dla szkoły z ZST w Kartuzach

Specjalistyczne zajęcia dla szkoły z Zespołu Szkół Technicznych w Kartuzach poprowadzili:dr inż. Paweł Skrobanek (animacja poklatkowa), mgr inż. Paweł Poczekajło (programowanie mikrokontrolerów), dr inż. Józef Drabarek (techika cyfrowa), dr inż. Marcin Walczak (elektronika analogowa). W przygotowaniu organizacji i przygotowaniu zajęć uczestniczyli: dr inż. Robert Berezowski i mgr inż. Marek Rubanowicz

17 10/19
Wycieczka na Targi Pracy Future3 w Gdańsku

Wycieczka na Targi Pracy Future3 w Gdańsku, głównie dla studentów 1 roku. Opiekun dr inż. Robert Berezowski

14 10/19
Nagrody JM Rektora za działalność naukową - 2019r.

Dziewięciu pracowników wydziału odebrało nagrody oraz dyplomy JM Rektora za działalność naukową.

14 10/19
Nagrody JM Rektora za działalność dydaktyczną i organizacyjną - 2019r.

Jedenastu pracowników wydziału odebrało nagrody oraz dyplomy JM Rektora za działalność dydaktyczną i organizacyjną.

11 10/19
Udział w Targach Edukacyjnych w Pile

Udział pracowników wydziału dr inż. Rafał Wojszczykmgr inż. Wojciech Sokołowski na TARGACH EDUKACYJNYCH w Pile. W STREFIE POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ nasi pracownicy wygłosili wykłady na temat: „Kinect – interaktywny sensor ruchu” i „Internet rzeczy”.

26 09/19
Festiwal Nauki na Politechnice Koszalińskiej
Udział w XIX Festiwalu Nauki na Politechnice Koszalińskiej. Za organizację odpowiadał prodziekan ds. Studenckich dr inż. Robert Berezowski. W różne zajęcia w tym dniu zanagażowani byli: dr inż. Paweł Poczekajłodr inż. Leszek Bychtodr inż. Jarosław Kraśniewskidr inż. Rafał Wojszczykmgr inż. Wojciech Sokołowskidr inż. Marcin Walczakdr inż. Katarzyna Jagodzińskamgr inż. Maciej Bączekmgr inż. Marek Rubanowicz.
19 09/19
Rada Wydziału

Posiedzenie Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

01 09/19
Rozpoczęcie projektu współfinansowanego przez UE dla studentów - 2 edycja

Z dniem 1 września 2019r. Wydział rozpoczęł realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER 2014-2020 pn. „Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej”. Koordynatorem wydziałowym został dr inż. Paweł Poczekajło, wspomagany przez mgr Idę Krakowiak

28 08/19
Nagroda Commended Paper Award - MIM Berlin 2019

Podczas konferencji: 9th IFAC Conference Manufacturing Modelling, Management and Control MIM 2019, odbywającej się w Berlinie (28-30.08.2019), Nasi pracownicy: prof. Zbigniew Banaszak oraz prof. Grzegorz Bocewicz zostali uhonorowani nagrodą Commended Paper Award za pracę: A Decision Support Model for Prototyping In-Plant Milk-Run Traffic Systems - Bocewicz Grzegorz, Nielsen Izabela, Banaszak, Zbigniew.

26 06/19
Współorganizacja specjalnej sesji na konferencji Distributed Computing and Artificial Intelligence (www.dcai-conference.net)

Współorganizacja specjalnej sesji AI–driven methods for Multimodal Networks and Processes Modeling na konferencji Distributed Computing and Artificial Intelligence (www.dcai-conference.net). Konferencja organizowana jest przez Universidad de Salamanca, tegoroczna edycja odbywa się w mieście Ávila w Hiszpanii, a nasz Wydział reprezentowany był przez dra Rafał Wojszczyka.

18 06/19
Rada Wydziału

Posiedzenie Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

11 06/19
Seminarium naukowe
Prezentację wygłosił dr inż. Jarosław Kraśniewski z Katedry Elektroniki. Temat prezentacji 'Technika pomiaru napięć i prądów w układach impulsowego przetwarzania mocy'.
30 05/19
Wizyta studyjna w Pomerania Technopark w Szczecinie

Studenci 2 i 3 roku kierunku informatyka odwiedzili Pomerania Technopark w Szczecinie. Przedstawiono oferty firm: Sagra Technology, Consileon sp. z o.o., Teonite sp. z o.o. sp. k oraz NCDC.

24 05/19
Gala 30-lecia Wydziału Elektroniki i Informatyki

Gala 30-lecia Wydziału Elektroniki i Informatyki

24 05/19
Egzaminy na certyfikaty
Fundacja IT wraz z prodziekanem dr inż. Robertem Berezowskim zorganizowała w CIWEiI egzaminy na certyfikaty IT (Dzień z Certyfikatami).
21 05/19
Rada Wydziału

Posiedzenie Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

07 05/19
Spotkanie w sprawie praktyk zawodowych

W dniu 7.05.2019 spotkanie w sprawie praktyk zawodowych poprowadzi dr inż. Katarzyna Jagodzińska (kierownik praktyk na kierunku Elektronika i Telekomunikacji) oraz dr inż. Dariusz Gretkowski (kierownik praktyk na kierunku Informatyka)

26 04/19
Rada Wydziału

Posiedzenie Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

26 04/19
Obrona pracy doktorskiej - mgr inż. Pawła Poczekajło

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Pawła Poczekajło pt. "Algorytmy realizacji i implementacji liniowych, stacjonarnych filtrów cyfrowych 3D w potokowych strukturach z rotatorami Givensa". Promotorem pracy (dyscyplina INFORMATYKA) był prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn. Promotorem pomocniczym pracy był dr inż. Robert Wirski.

25 04/19
Seminarium naukowe

Prezentację wygłosi mgr inż. Patryk Widuliński pt. 'Algorytmy detekcji infekcji programów komputerowych inspirowane biologicznymi mechanizamami immunologicznymi'

16 04/19
Seminarium naukowe

W dniu 16 kwietnia 2019r. prezentacja wygłosili:

 • mgr inż. Paweł Poczekajło 'Algorytmy realizacji i implementacji liniowych, stacjonarnych filtrów cyfrowych 3D w potokowych strukturach z rotatorami Givensa'
 • mgr inż. Marcin Nowacki 'Metoda ochrony informacji w systemach mobilnych wykorzystująca zewnętrzny komponent sprzętowy'
12 04/19
Egzaminy na certyfikaty

Fundacja IT wraz z prodziekanem dr inż. Robertem Berezowskim zorganizowała w CIWEiI egzaminy na certyfikaty IT (Dzień z Certyfikatami). Do egzaminów przystąpiło ponad 80 uczestników (studentów, nauczycieli, uczniów).

09 04/19
Seminarium naukowe

Prezentację przedstawili:
- mgr inż. Paweł Stebliński pt. 'Analiza dynamiki przemagnesowania ferromagnetycznych struktur niskowymiarowych pod kątem zastosowań  w układach pamięciowych i przetwarzania informacji'
oraz mgr inż. Damian Giebas pt. 'Metoda wykrywania konfliktów zasobowych w aplikacjach wielowątkowych'

05 04/19
Bieg po indeks - vXXIII - Informatyka

Zakończenie XXII edycji konkursu "Bieg po indeks". Z Wydziału zadania z Informatyki przygotowywali: mgr inż. Rafał Wojszczyk (przewodniczący) oraz mgr inż. Patryk Widuliński i mgr inż. Łukasz Buryło.

02 04/19
Seminarium naukowe

Prezentację wygłosi mgr inż. Radosław Gordon (Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie) pt. 'Wykorzystanie emisji akustycznej w diagnozowaniu morskich urządzeń elektroenergetycznych na przykładzie półprzewodnikowych przyrządów mocy'

01 04/19
Seminarium organizowane przez Uczelnianą Radę ds Jakości Kształcenia

Udział Prodziekanów dr inż. Wiesława Madeja i dr inż. Roberta Berezowskiego w seminarium organizowanym przez Uczelnianą Radę ds Jakości Kształcenia (1-3 kwietnia 2019)

19 03/19
Seminarium naukowe

Prezentację wygłosi dr inż. Łukasz Chrobak pt. 'Zastosowanie wybranych metod nieniszczących opartych na falach termicznych i plazmowych w badaniach właściwości optycznych, termicznych i rekombinacyjnych materiałów elektronicznych i warstw implantowanych jonowo'

16 03/19
V edycja Konkursu „Informatyka, Informacja, Infostrada 3xI”

IV edycja Konkursu „Informatyka, Informacja, Infostrada 3xI” wspólnie z "Computer College". Pokazami działalności kół naukowych opiekowali się dr inż. Rafał Wojszczyk i mgr inż. Paweł Poczekajło

07 03/19
Dzień otwarty Politechniki Koszalińskiej

Dzień otwarty Politechniki Koszalińskiej. Za organizację odpowiadał prodziekan ds. Studenckich dr inż. Robert Berezowski. W różne zajęcia w tym dniu zanagażowani byli: mgr inż. Paweł Poczekajłodr inż. Leszek Bychtodr inż. Jarosław Kraśniewskidr inż. Łukasz Chrobakmgr inż. Rafał Wojszczykmgr inż. Wojciech Sokołowskidr inż. Aneta Hapkadr inż. Paweł Skrobanek

06 03/19
Targi edukacyjne - EduDay Koszalin

Na targach edukacyjnych w ZS nr1 w Koszalinie Wydział promowali dr inż. Robert Berezowskidr inż. Rafał Wojszczyk i dr inż. Marcin Walczak

05 03/19
Seminarium naukowe

Prezentację wygłosi prof. nadzw. dr hab. inż. Henryk Budzisz z Katedry inżynierii Komputerowej. Temat prezentacji: "Technologia Block chain - na czym to polega ?" - część 2.

26 02/19
Seminarium naukowe

Prezentację wygłosiła dr inż. Aneta Hapka z Katedry Elektroniki. Temat prezentacji: "Modelowanie elementów pracujących w systemach energoelektronicznych z uwzględnieniem elektrycznych i termicznych efektów pasożytniczych ?".

26 02/19
Nagrody dla pracowników wydziału podczas XXII Konferencji Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji

Nagroda za zajęcie 1 miejsca w Konkursie dla Początkujących Naukowców z zakresu Innowacji i Nowych Technologii podczas XXII Konferencji Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji dla dr inż. Rafała Wojszczyka. Wyróżnienie otrzymał mgr. inż. Eryk Szwarc.

19 02/19
Rada Wydziału

Posiedzenie Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

18 02/19
Spotkanie w sprawie staży studenckich

Dziasiaj odbyło się pierwsze spotkanie ze studentami przystępującymi do staży unijnych (2 edycja "Programu staży dla studentów Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020). Programy stażowe prezentowały 3 firmy GlobalLogic PolandTransition Technologies S.A. oraz ZETO Koszalin. Staże odbędą się w dwóch terminach: marzec-czerwiec oraz lipiec-wrzesień. Opiekunem stażystów na wydziale jest pani dr inż Katarzyna Jagodzińska

30 01/19
Szkolenie z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

W dniu dzisiejszył odbyło się szkolenie dla pracowników wydziału z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Szkolenie poprowadził mgr inż. Wojciech Sokołowski - Koordynator uczelniany Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

29 01/19
Seminarium naukowe

Prezentacje wygłosili:

 • mgr inż. Łukasz Kacprzyk, tytuł prezentacji: Metody rozwiązywania problemów pakowania w zawansowanych środowiskach obliczeń
 • mgr inż. Andrzej Gnatowski, tytuł prezentacji: Właściwości i algorytmy  dla systemów wytwarzania z maszynami równoległymi.

Prelegenci reprezentowali Politechnikę Wrocławską - Wydział Elektroniki

22 01/19
Rada Wydziału

Posiedzenie Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

18 01/19
Konkurs programistyczny "Zaprogramuj swoją przyszłość w Koszalinie" - III edycja

Wspólnie z firmą GlobalLogic oraz Biurem Karier przeprowadzono III edycję Konkursu programistycznego "Zaprogramuj swoją przyszłość w Koszalinie".

15 01/19
Seminarium naukowe

Prezentację wygłosi prof. nadzw. dr hab. inż. Henryk Budzisz z Katedry inżynierii Komputerowej. Temat prezentacji: "Technologia Block chain - na czym to polega ?".

18 12/18
Podziękowania za dotychczasową pracę dla profesora Michała Białko

Podczas Rady Wydziału odbyła się uroczystość podziękowania za dotychczasową pracę dla odchodzącego na emeryturę profesora Michała Białko. Na uroczystości oprócz członków Rady Wydziału gościł rektor profesor Witold Gulbiński oraz członkowie Katedry Inżynierii Komputerowej, w której pracował prof. Michał Białko

18 12/18
Rada Wydziału

Posiedzenie Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

13 12/18
Darmowe certyfikaty - spotkanie z Fundacją IT

Fundacja IT (Pani Grażyna Górkiewicz) przestawia ofertę dotyczącą uzyskania darmowych certyfikatów w branży IT.

12 12/18
III Międzywydziałowy Turniej w Kręgle

W ramach akcji "Wrzuć miedziaka dla dzieciaka" samorząd wydziałowy zorganizował III Międzywydziałowy Turniej w Kręgle.

11 12/18
Seminarium naukowe

Prezentację pt "Wykorzystanie krzywych B-sklejanych do aproksymacji krzywych i powierzchni" wygłosił dr. inż. Robert Świta

05 12/18
Udział w spotkaniu SPARKcamp #20 Debata!

W panelu dyskusyjnym udział wzięli: prof. nadzw. dr hab. inż. Henryk Budzisz oraz Piotr Maszkiewicz z firmy Zeto, Krzysztof Bryła z firmy Espersen Polska, Robert Bodendorf z firmy Business Software i MIKROSERWIS, Piotr Bartkiewicz z firmy GlobalLogic Poland

30 11/18
Uroczyste zakończenie staży studenckich

Uroczystość zakończenia pierwszego etapu "Programu staży dla studentów Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej". Koordynatorem wydziałowym była pani dr inż. Katarzyna Jagodzińska.

27 11/18
Obrona pracy doktorskiej - mgr inż. Rafała Wojszczyka

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Rafał Wojszczyk pt. "Model oceny jakości implementacji wzorców projektowych". Promotorem pracy (dyscyplina Elektronika) był prof. Włodzimierz Khadzhynov. Promotorem pomocniczym pracy był dr inż. Piotr Ratuszniak.

27 11/18
Rada Wydziału

Posiedzenie Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

22 11/18
Rada Wydziału

Posiedzenie Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

20 11/18
Rozpoczęcie projektu z Funduszy Europejskich „Młody Inżynier Programista”.

Pracownicy wydziału dr inż. Robert Berezowski i dr inż. Marcin Walczak uczestniczą w zajęcia informatyczno elektronicznych dla uczniów szkół podstawowych.

20 11/18
Udział w seminarium "Sprawy studenckie w ustawie 2.0"

Udział w seminarium "Sprawy studenckie w ustawie 2.0", Toruń - 20-21 listopada 2018r - prodziekan ds.studenckich dr inż. Robert Berezowski.

20 11/18
Seminarium naukowe

Prezentację pt "Route planning under stochastic conditions for a system of UAVs - part II" wygłosił Amila Thibbotuwawa 
Prezentację pt "Zasady ewaluacji dyscyplin naukowych. Ustawa 2.0. Ewaluacja i jej skutki dla Uczelni"  wygłosili dr inż. Leszek Bychto i prof. Mirosław Maliński

17 11/18
Koszalin Retro Game Show 2018

W dniach 17-18 listopada 2018r. studenci samorządu Wydziału byli współzorganizatorami imprezy Koszalin Retro Game Show 2018. Za zadaniami ze strony wydziału odpowiadał dr inż. Robert Berezowski oraz studenci samorządu wydziałowego pod przewodnictwem Rafała Woźniaka. 

15 11/18
Seminarium z dr Justasem Trinkunasem z Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina

Główną tematyką seminaium była metodologia SCRUM w zarządzaniu dużymi przedsięwzięciami informatycznymi. Doktor Trinkunas przedstawił informację o swoim uniwersytecie oraz opowiedział o zarządzanym przez niego projekcie systemu informatycznego do zarządzania uniwersyteckim szpitalem — największą jednostką naukowo-medyczną w Wilnie i na Litwie.
Osobą, która opiekowała się dr Justasem Trinkunasem na naszym Wydziale był dr inż. Walery Susłow

13 11/18
Seminarium naukowe

Prezentację pt "Strategia inwestycyjna oparta na korelacji w szeregach czasowych" wygłosił prof. dr. inż. Antoni Wiliński

08 11/18
dr hab. Mirosław Maliński profesorem

Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy prof. nadzw. dr hab. Mirosław Maliński z dnia 8 listopada 2018 roku uzyskał tytuł profesora nauk technicznych.

27 10/18
Otwarcie filii Koszalińskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży w Szczecinku

W otwarciu filii Koszalińskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży w Szczecinku brał udział prodziekan Robert Berezowski. Pierwszy wykład wygłosił chorąży Grzegorz Pankowski ze Stowarzyszenie Koszalińska Kompania Rycerska.

23 10/18
Rada Wydziału

Posiedzenie Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

23 10/18
Rada Wydziału

Posiedzenie Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

19 10/18
Zajęcia dla ZSP nr1 im. Noblistów Polskich w Słupsku

19 października 2018 przeprowadzono dla uczniów z ZSP nr1 im. Noblistów Polskich w Słupsku zajęcia laboratoryjne pt.: ”Sterowanie silnikiem prądu stałego przy pomocy tranzystora i sygnału PWM oraz zastosowanie oscyloskopu cyfrowego” Zajęcia dla grupy elektroników przeprowadził dr inż. Marcin WalczakZajęcia zorganizował: koordynator współpracy ze szkołami dr inż. Jarosław Kraśniewski oraz prodziekan dr inż. Robert Berezowski


17 10/18
Spotkanie studentów Koła Naukowego Wydziału z dziećmi z przedszkola nr 8 im. Janusza Korczaka

Spotkanie studentów Koła Naukowego "Pasjonaci Elektroniki" (opiekun - mgr inż. Paweł Poczekajło) z dziećmi z przedszkola nr 8 im. Janusza Korczaka. O Wydziale opowiedziała oraz po wydziale oprowadziła dzieci mgr Magdalena Kimaszewska

16 10/18
Seminarium naukowe

Prezentacje wygłosili:
- Amila Thibbotuwawa 'Route planning under stochastic conditions for a system of UAVs'
- Mateusz Wojsa 'Metoda silnego zabezpieczenia danych przetwarzanych w chmurach obliczeniowych'.

12 10/18
Nagrody JM Rektora za działalność naukową - 2018r.

Dziewięciu pracowników wydziału odebrało nagrody oraz dyplomy JM Rektora za działalność naukową.

12 10/18
Nagrody JM Rektora za działalność dydaktyczną i organizacyjną - 2018r.

Jedenastu pracowników wydziału odebrało nagrody oraz dyplomy JM Rektora za działalność naukową dydaktyczną i organizacyjną.

02 10/18
XXX Inauguracja Roku Akademickiego Wydziału

Wykład inauguracyjny pod tytułem "Systemy wbudowane w naszą rzeczywistość" wygłosił dr inż. Marcin Walczak. Nagrody dla najlepszych studentów i absolwentów wręczali przedstawiciele firmy GlobalLogic oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

02 10/18
Wyróżnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich dla promotorów

Nagrody dla studentów najlepszych prac wręczali przedstawiciele Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Promotorami prac byli: prof. Aleksy Patryn, dr hab. inż Grzegorz Bocewiczdr hab. inż. Adam Słowikdr inż. Dariusz Gretkowski

29 09/18
Dzień otwarty Politechniki Koszalińskiej

Dzień otwarty Politechniki Koszalińskiej. Za organizację odpowiadał prodziekan ds. Studenckich dr inż. Robert Berezowski. W różne zajęcia w tym dniu zanagażowani byli: mgr inż. Paweł Poczekajłodr inż. Walery Susłowdr inż. Leszek Bychtodr inż. Jarosław Kraśniewskidr inż. Łukasz Chrobakmgr inż. Rafał Wojszczykmgr inż. Wojciech Sokołowskimgr inż. Patryk Widulińskidr inż. Marcin Walczak

20 09/18
Wizyta przedstawicieli firm GlobalLogic i T-Systems

Władze wydziału (dziekani dr hab. inż. Grzegorz Bocewiczdr inż. Robert Berezowski) gościły przedstawicieli firmy GlobalLogic - Koszalin oraz T-System, którym pokazano laboratoria naszego Wydziału (mgr inż. Patryk Widuliński) oraz TiE. Zaprezentowano również Uczelniane Centrum Technologii Informatycznych. Wizyta obu firm pozwoli wydziałowi zwiększyć różnorodność technologii informatycznych, z którymi studenci zapoznają się podczas studiów na naszym wydziale.

18 09/18
Rada Wydziału

Posiedzenie Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

17 09/18
Udział w Gdańskim Salonie Maturzystów - Perspektywy

WGdańskim Salonie Maturzystów Wydział promował dr inż. Jarosław Kraśniewski

10 09/18
Udział w Poznańskim Salonie Maturzystów - Perspektywy

W Poznańskim Salonie Maturzystów Wydział promował dr inż. Jarosław Kraśniewski

01 09/18
Rozpoczęcie projektu współfinansowanego przez UE dla studentów I stopnia

Z dniem 1 września 2018 r. Wydział rozpoczęł realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER 2014-2020 pn. „Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej”. Koordynatorem wydziałowym został dr inż. Marek Popławski

01 09/18
Rozpoczęcie projektu współfinansowanego przez UE dla studentów II stopnia

Wydział od 1 września 2018 r. realizuje projekt pn.: "Rozwój kompetencji zawodowych studentów Politechniki Koszalińskiej"  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Koordynatorem wydziałowym został dr inż. Robert Berezowski

10 07/18
Publiczna obrona pracy doktorskiej - mgr inż. Włodzimierz Wysocki

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Włodzimierza Wysockiego pt. "Agentowo-obiektowy model wsparcia procesu wytwarzania oprogramowania" - dyscyplina Informatyka. Promotor: prof. Cezary Orłowski, promotor pomocniczy dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz

10 07/18
Publiczna obrona pracy doktorskiej - mgr inż. Adam Dudek

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Adama Dudka pt. "Model konwersji wiedzy na przykładzie działu serwisowego przedsiębiorstwa produkcyjnego". Promotor: dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska

10 07/18
Rada Wydziału

Posiedzenie Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

10 07/18
Rada Wydziału

Posiedzenie Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

09 07/18
Obrona pracy doktorskiej - mgr inż. Marcin Walczak

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Marcina Walczaka pt. "Modelowanie i badania wybranych impulsowych przetwornic napięcia stałego, pracujących w trybie nieciągłego przewodzenia (DCM)".
Promotorem pracy (dyscyplina Elektronika) był Prof. Włodzimierz Janke

19 06/18
Rada Wydziału

Posiedzenie Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

18 06/18
Zajęcia dodatkowe dla uczniów z ZSP nr 1 w Słupsku

Zajęcia dodatkowe dla uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku pt "Gry i animacje-tworzenie labiryntu" (dr inż. Robert Świta), "Projektowanie systemów" (dr inż. Walery Susłow), "Modulacja sygnałów" (dr inż. Katarzyna Jagodzińska), "Przetwarzanie dźwięku w muzyce" (dr inż. Robert Wirski), "Sterowanie silnikiem prądu stałego przy pomocy tranzystora i sygnału PWM lub budowa systemu alarmowego z barierą świetlną" (mgr inż. Marcin Walczak), "Technika cyfrowa" (mgr inż. Patryk Widuliński, mgr inż. Marek Rubanowicz), "Programowanie - mikroprocesory AVR" (mgr inż. Paweł Poczekajło), "Bazy Danych" (dr inż. Natalia Maslennikowa).

Zajęcia zorganizowali: koordynator współpracy ze szkołami dr inż. Jarosław Kraśniewski oraz prodziekan dr inż. Robert Berezowski

12 06/18
Zajęcia dodatkowe dla uczniów ZSA z Człuchowa

Zajęcia dodatkowe dla uczniów z Zespołu Szkół Agrobiznesu z Człuchowa pt "Gry i animacje-tworzenie labiryntu" (dr inż. Robert Świta - 4godz.) oraz
"Animacja poklatkowa oraz animacja komputerowa, montaż ścieżki wideo w warunkach domowych" (dr inż Paweł Skrobanek - 2godz.).
Zajęcia zorganizował koordynator współpracy ze szkołami dr inż. Jarosław Kraśniewski

03 06/18
Rodzinny piknik integracyjny dla branży informatycznej

Udział pracowników wydziału w rodzinnym pikniku integracyjnym dla branży informatycznej: Magda Kimaszewska, Robert Berezowski, Marcin Walczak. Pozostałe osoby w zespole: Kasia Szmit (kwestura), Miłosz Pawłowski (student), Jarosław Gołuchowski (student). Drużyna zajęła 2 miejsce (miejsce 1 - GlobalLogic, miejsce 3- SoftyLabs) 

26 05/18
Prezentacja specjalności

Prezentacja specjalności dla studetów Informatyki I stopnia studiów niestacjonarnych - sala 119A, godz. 15.50, 26.05.2018r.

23 05/18
Wizyta koszalińskich krótkofalowców

W dniu 23.05.2018 na zaproszenie Koła Naukowego przy Katedrze Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Politechniki Koszalińskiej krótkofalowcy koszalińscy prezentowali krótkofalarstwo studentom Wydziału Elektroniki i Informatyki. Spotkanie zorganizował mgr inż. Marek Rubanowicz.

22 05/18
Prezentacja specjalności

Prezentacja specjalności dla studetów Informatyki I stopnia studiów stacjonarnych - sala 102B, godz. 10.15, 22.05.2018r.

22 05/18
Rada Wydziału

Posiedzenie Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

21 05/18
Konferencja "Konstytucja dla biznesu"

Udział Prodziekana ds. Kształcenia dr inż. Wiesława Madeja w konferecji "Konstytucja dla biznesu" 

18 05/18
Prezentacja specjalności

Prezentacja specjalności dla studetów Elektroniki i Telekomunikacji I stopnia - sala 307-3H, godz. 10.15, 18.05.2018r.

17 05/18
Prezentacja specjalności

Prezentacja specjalności dla studetów Informatyki II stopnia - sala 209G, godz. 17.15, 17.05.2018r.

 

17 05/18
Spotkanie z przedstawicielami gospodarki morskiej

Udział Prodziekana ds. Kształcenia dr inż. Wiesława Madeja w spotkaniu z przedstawicielami gospodarki morskiej na temat kształcenia studentów dla potrzeb gospodarki morskiej

17 05/18
15-sta edycja Krajowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki

Udział pracowników wydziału w 15-stej edycji Krajowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki: dziekan dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak, dr inż. Krzysztof Bzdyra, mgr inż. Rafał Wojszczyk

15 05/18
Seminarium naukowe

Prezentację pt "Model oceny jakości implementacji wzorców projektowych" wygłosił mgr inż. Rafał Wojszczyk

14 05/18
Zajęcia dodatkowe dla uczniów ZS nr 9 w Koszalinie

Zajęcia dodatkowe dla uczniów klasy 3TIA ZS nr 9 w Koszalinie z "Projektowania aplikacji" (2godz. - dr inż. Walery Susłow)

11 05/18
Zajęcia dodatkowe dla uczniów ZS nr 9 w Koszalinie

Zajęcia dodatkowe dla uczniów klasy 3TIB ZS nr 9 w Koszalinie z "Projektowania aplikacji" (2godz. - dr inż. Walery Susłow)

10 05/18
Spotkanie dotyczące Centrów Kompetencji - Inicjatywy dla Polskiego Przemysłu 4.0

W spotkaniu informacyjnym dotyczącym Centrów Kompetencji - Inicjatywy dla Polskiego Przemysłu 4.0 udział wziął prodziekan ds nauki dr hab Mirosław Maliński

24 04/18
Szkolenie wojskowe "Legia Akademicka" 2018

Zakończenie pierwsze części szkolenia (teoretyczne) w ramach Legii Akademickiej. Jednym z wykładowców był pracownik wydziału mgr inż. Wojciech Sokołowski.

24 04/18
Rada Wydziału

Posiedzenie Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

19 04/18
Spotkanie w sprawie praktyk zawodowych

W dniu 19.04.2018 spotkanie w sprawie praktyk zawodowych poprowadzi dr inż. Katarzyna Jagodzińska (kierownik praktyk na kierunku Elektronika i Telekomunikacji) oraz dr inż. Dariusz Gretkowski (kierownik praktyk na kierunku Informatyka)

17 04/18
Seminarium naukowe

Prezentację pt "Moduł konwersji wiedzy na przykładzie działu serwisowego przedsiębiorstwa produkcyjnego" wygłosił mgr inż. Adam Dudek z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie

16 04/18
Firma Gryftec wspólnie z Wydziałem

Podpisanie porozumienie o współpracy (praktyki, staże, realizacja prac dyplomowych) z firmą GRYFTEC ze Szczecina (firma w Koszalinie ma swój oddział)

16 04/18
II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów ds. Studenckich

W dniach 16-18 kwietnia 2018 w Toruń odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów ds.Studenckich. W konferencji udział wziął prodziekan dr inż. Robert Berezowski

13 04/18
Bieg po indeks - vXXII - Informatyka

Zakończenie XXII edycji konkursu "Bieg po indeks". Z Wydziału zadania z Informatyki przygotowywali: mgr inż. Rafał Wojszczyk (przewodniczący) oraz dr inż. Walery Susłow i mgr inż. Łukasz Buryło. Najlepszym Informatykiem okazał się uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Trzciance Bartłomiej Mumot.

23 03/18
Targi edukacyjne - Poznań

Na targach edukacyjnych w Poznaniu Wydział promowali dr inż. Aneta Hapka i dr inż. Jarosław Kraśniewski

22 03/18
16 Środkowopomorskie Targi Pracy

W 16 Środkowopomorskich Targach Pracy uczestniczyli m.in. studenci z koła naukowego .Net. Opiekunem koła jest mgr inż. Rafał Wojszczyk

Tagi: #koło-naukowe #targi-pracy
22 03/18
Student Development Program.- vol. III

Rozpoczęcie III edycji Student Development Program na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej. Zajęcia dla studentów przez 10 tygodni będą prowadzili pracownicy firmy Globallogic - Koszalin (ścieżki: C#, Java, Testowanie, Zarządzanie projektem).

20 03/18
Seminarium naukowe

Prezentację pt "Analiza drzew niezdatności z zależnościami czasowymi" wygłosił dr inż. Paweł Skrobanek

19 03/18
Targi edukacyjne - Gdańsk

Na targach edukacyjnych w Gdańsku Wydział promowali dr inż. Aneta Hapka i dr inż. Jarosław Kraśniewski

17 03/18
IV edycja Konkursu „Informatyka, Informacja, Infostrada 3xI”

IV edycja Konkursu „Informatyka, Informacja, Infostrada 3xI” wspólnie z "Computer College"

Tagi: #3xI #konkurs #computer-college
13 03/18
Rada Wydziału

Posiedzenie Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

08 03/18
Dzień otwarty Politechniki Koszalińskiej

Dzień otwarty Politechniki Koszalińskiej. Za organizację odpowiadał prodziekan ds. Studenckich dr inż. Robert Berezowski.

Tagi: #dzień-otwarty #szkolenia #uczniowie
08 03/18
Specjalistyczne zajęcia dla szkoły z ZST w Kartuzach

Specjalistyczne zajęcia dla szkoły z Zespołu Szkół Technicznych w Kartuzach poprowadzili: dr inż. Paweł Skrobanek (animacja poklatkowa) oraz mgr inż. Paweł Poczekajło (programowanie mikrokontrolerów)

08 03/18
Specjalistyczne zajęcia dla ZSM z Kołobrzegu

Organizacja specjalistycznych zajęć dla Zespółu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu: dr inż. Katarzyna Jagodzińska (Historia telekomunikacji, Historia rozwoju anten), dr inż. Walery Susłow (Technologie informacyjne a rozwiązywanie problemów), mgr inż. Marcin Walczak (układy sterowania tranzystorem MOSFET), mgr inż. Maciej Bączek (podstawowe pomiary oscyloskopowe)

05 03/18
Studenci z Niemiec na Wydziale

Od dnia 05.03.2018 do 23.03.2018 na Wydziale Elektroniki i Informatyki przebywają studenci z wymiany z zagranicznej z Niemieckiego Bremen. Opiekunem stażystów jest mgr inż. Łukasz Buryło

Tagi: #staż #zs9-koszalin
27 02/18
Cykl zajęć dla uczniów ZS nr 9 w Koszalinie

Rozpoczęcie zajęć dla uczniów klasy 3A ZS nr 9 w Koszalinie z elektroniki analogowej (12godz. - mgr inż. Marcin Walczak, dr inż. Katarzyna Jagodzińska) i cyfrowej (12godz. - mgr inż. Marek Rubanowicz

Tagi: #zs9-koszalin #laboratorium #elektronika
20 02/18
Rada Wydziału

Posiedzenie Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

06 02/18
Seminarium naukowe

Prezentację pt "Agentowo - obiektowy model wspierający proces wytwarzania oprogramowania" wygłosił mgr Włodzimierz Wysocki

31 01/18
Zajęcia nt. Cyberbezpieczeństwa dla uczniów

Zajęcia nt.Cyberbezpieczeństwa dla ZS nr 9 i Computer College poprowadziła asp. Anna Krawiecka z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Tagi: #computer-college #zs9-koszalin #wykład #cyberbezpieczeństwo
23 01/18
Spotkanie z Sebastianem Glaichem - absolwentem EiT na WEiI

Spotkanie z Sebastianem Glaichem - absolwentem EiT na WEiI (zorganizowane wspólnie z kołem SEP). Prelegent opowiadał o swojej pracy na Antarktydzie

Tagi: #wykład #absolwent
23 01/18
Rada Wydziału

Posiedzenie Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

19 01/18
Spotkanie informacyjne w Urzędzie Miejskim nt. współpracy przedsiębiorstw, nauki i instytucji publicznych

Miasto Koszalin wspólnie z Politechniką Koszalińską zorganizowało spotkanie w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, w którym omówiono, założenia Krajowego Science Shopu jako nowego modelu współpracy przedsiębiorstw, nauki i instytucji publicznych. W spotkaniu wziął udział prodziekan ds. studenckich dr inż. Robert Berezowski

16 01/18
Seminarium naukowe

Prezentację pt "Problemy dopasowania impedancyjnego anten ESA (elecrically small antennas)" wygłosił dr inż. Katarzyna Jagodzińska

12 01/18
Konkurs programistyczny "Zaprogramuj swoją przyszłość w Koszalinie"

Wspólnie z firmą GlobalLogic oraz Biurem Karier przeprowadzono II edycję Konkursu programistycznego "Zaprogramuj swoją przyszłość w Koszalinie".

Tagi: #konkurs #globallogic #biuro-karier
04 01/18
Zajęcia promujące matematykę dla licealistów

Zajęcia promujące matematykę dla licealistów przygotowane wspólnie ze szkołą "Computer College". Zajęcia dla uczniów szkoły poprowadzili dr inż. Wiesław Madej oraz prof. Mirosław Maliński

Tagi: #computer-college #wykład #matematyka
21 12/17
Zajęcia promujące matematykę dla licealistów

Zajęcia promujące matematykę dla licealistów przygotowane wspólnie ze szkołą "Computer College". Zajęcia dla uczniów szkoły poprowadzili dr inż. Wiesław Madej oraz prof. Mirosław Maliński

Tagi: #computer-college #wykład #matematyka
19 12/17
Rada Wydziału

Posiedzenie Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

12 12/17
Firma Flex z gościnnymi wykładami

New Product Introduction nowe trendy w inżynierii NPI - spotkanie z firmą Flex

Tagi: #wykład #flex
12 12/17
Seminarium naukowe

Prezentację pt "Akceleracja obliczeń oraz przetwarzanie danych we współczesnych układach FPGA" wygłosił dr inż. Piotr Ratuszniak

08 12/17
Konferencja "Reforma ochrony danych osobowych (RODO/GDPR)..."

Organizacja wspólnie z ZETO Koszalin konferencji "Reforma ochrony danych osobowych (RODO/GDPR) - wyzwania dla organów państwa, sektora publicznego i przedsiębiorców"

Tagi: #wykład #rodo #zeto
06 12/17
Rozpoczęcie staży dla studentów w ramach EFS, POWER
Rozpoczęcie projektu „Program staży dla studentów Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej” nr POWR.03.01.00­00­S194/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.
Tagi: #projekt #power #staże
28 11/17
II Międzywydziałowy Turniej w Kręgle

W ramach akcji "Wrzuć miedziaka dla dzieciaka" samorząd wydziałowy zorganizował II Międzywydziałowy Turniej w Kręgle.

Tagi: #kręgle #samorząd #impreza #turniej
28 11/17
Seminarium naukowe

Prezentację pt "Badania właściwości wybranych materiałów półprzewodnikowych oraz wizualizacja warstw implantowanych jonowo z wykorzystaniem nieniszczących technik pomiarowych" wygłosił dr inż. Łukasz Chrobak

21 11/17
Rada Wydziału

Posiedzenie Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

18 11/17
Koszalin Retro Games Show 2017

Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej zorganizował dwudniową imprezę Koszalin Retro Games Show, na której zaprezentowano komputery i konsole z ostatnich 40 lat. Wykład poprowadził m.in. dr inż. Walery Susłow

 

Tagi: #wykład #samorząd #impreza #komputer
14 11/17
Seminarium naukowe

Prezentację pt "Badania fotoakustyczne cienkich warstw półprzewodnikowych" wygłosił dr inż. Leszek Bychto

26 10/17
Cykl zajęć z programowania mikrokontrolerów i sterowników PLC dla uczniów ZS nr 9 w Koszalinie

Cykl zajęć (16godz.) z programowania mikrokontrolerów i sterowników PLC dla uczniów ZS nr 9 w Koszalinie. Prowadzący: mgr inż. Patryk Widuliński, mgr inż. Paweł Poczekajło

Tagi: #zs9-koszalin #wykład #mikrokontroler #sterownik-plc #programowanie
25 10/17
Wykłady dla studentów przygotowane przez firmę Data Space

Zajęcia dla studentów realizowane przez firmę Data Space (4 wykłady)

Tagi: #wykład #data-space
24 10/17
Seminarium naukowe

Prezentację pt "Modelowanie i badania transformatorowych przekształtników napięcia na przykładzie przetwornicy FLYBACK" wygłosił mgr inż. Maciej Bączek

24 10/17
Rada Wydziału

Posiedzenie Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

19 10/17
Patronaty sal wykładowych

Firmy z Konwentu Pracodawców objęły patronat nad salami wykładowych: SoftyLabs - sala 119A, ZETO - sala 110A i GlobalLogic - sala 102B. Wspomniane firmy wyposażyły sale m.in. w rzutniki.

Tagi: #globallogic #zeto #patronat #rzutnik #konwent #softylabs
17 10/17
Seminarium naukowe

Prezentację pt "Analiza teoretyczna i doświadczalna możliwości zautomatyzowania oraz zastosowania metod fototermicznych i rekombinacyjnych do badań wybranych półprzewodników i struktur półprzewodnikowych" wygłosił dr inż. Wiesław Madej

14 10/17
Nagrody JM Rektora za działalność naukową - 2017r.

Siedmiu pracowników wydziału odebrało nagrody oraz dyplomy JM Rektora za działalność naukową.

14 10/17
Nagrody JM Rektora za działalność dydaktyczną i organizacyjną - 2017r.

Dziewięciu pracowników wydziału odebrało nagrody oraz dyplomy JM Rektora za działalność naukową dydaktyczną i organizacyjną.

03 10/17
Inauguracja Roku Akademickiego Wydziału

Wykład inauguracyjny pod tytułem "Jak zdobywamy wiedzę z prędkością światła" wygłosił dr inż. Piotr Ratuszniak

Tagi: #wykład
02 10/17
Inauguracja Roku Akademickiego Uczelni

Wykład inauguracyjny pod tytułem "Jak zdobywamy wiedzę z prędkością światła" wygłosił prof. nadzw. dr hab. inż. Robert Suszyński. Wyróznieniono również promotorów prac dyplomowych: prof. Aleksy Patryndr hab. inż. Adam Słowikdr inż. Dariusz Gretkowskidr hab. inż Grzegorz Bocewicz Górski, Madej, Strzeszewski, Słowik

Tagi: #wykład #inauguracja
28 09/17
Dzień otwarty Politechniki

W dniu otwartym Politechniki udział brali m.in. dr inż. Jarosław Kraśniewskiprof. Aleksy Patrynmgr inż. Wojciech Sokołowskidr inż. Leszek Bychtodr inż. Paweł Skrobanekdr inż. Robert Świtadr inż. Aneta Hapka. Wydarzenia na wydziale przygotował dr inż. Robert Berezowski.

26 09/17
Rada Wydziału

Posiedzenie Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

01 09/17
Zajęcia z programowania w LO nr 2 (im. W. Broniewskiego) w Koszalinie

Od 1 września 2017r. w w LO nr 2 im. W. Broniewskiego w Koszalinie zajęcia z programowania prowadzi pracownik Wydziału dr inż. Walery Susłow

26 06/17
Seminarium naukowe

Prezentację wygłosimgr inż. Daniel Czyczyn-Egird. Temat prezentacji: "Predykcja defektów oprogramowania przy użyciu wybranych technik eksploracji danych".

13 06/17
Seminarium naukowe

Prezentację wygłosi mgr inż. Rafał Wojszczyk. Temat prezentacji: "Metoda oceny jakości implementacji wzorców projektowych".

13 06/17
Rada Wydziału

Posiedzenie Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

09 05/17
Rada Wydziału

Posiedzenie Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

25 04/17
Rada Wydziału

Posiedzenie Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

11 04/17
Seminarium naukowe

Prezentację wygłoszą dr inż. Robert Wirski i mgr inż. Paweł Poczekajło. Temat prezentacji: "Synteza i realizacja ortogonalnych filtrów cyfrowych o strukturze potokowej".

28 03/17
Seminarium naukowe
Prezentację wygłosi prof. Włodzimierz Janke. Temat prezentacji: "Impulsowe przetwornice napięcia DC/DC".
23 03/17
Międzynarodowe Targi Edukacyjne - Poznań
Na Międzynarodowych Targach Edukacyjnych w Poznaniu Wydział promował dr inż. Jarosław Kraśniewski
20 03/17
Targi edukacyjne - Gdańsk

Na targach edukacyjnych w Gdańsku Wydział promował dr inż. Jarosław Kraśniewski

14 03/17
Rada Wydziału

Posiedzenie Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

07 03/17
Seminarium naukowe
Prezentację wygłosi dr Dariusz Jakóbczak. Temat prezentacji: "Interpolacja i modelowanie krzywych 2D i 3D".
02 03/17
Targi edukacyjne - Świdwin
Na targach edukacyjnych w Świdwinie Wydział promował dr inż. Jarosław Kraśniewski
21 02/17
Rada Wydziału

Posiedzenie Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

24 01/17
Rada Wydziału

Posiedzenie Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

10 01/17
Seminarium naukowe
Prezentację wygłosi mgr inż. Przemysław Plecka. Temat prezentacji: "Metoda przedwdrożeniowego wymiarowania zmian oprogramowania wybranej klasy systemów ERP".
20 12/16
Rada Wydziału

Posiedzenie Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

06 12/16
Seminarium naukowe
29 11/16
Seminarium naukowe

Prezentację wygłosi dr inż. Aneta Hapka. Temat prezentacji: "Ocena możliwości implementacji półanalitycznych algorytmów splotowych w realizacji cyfrowego sterowania przekształtników mocy".

25 10/16
Rada Wydziału

Posiedzenie Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

20 10/16
Targi edukacyjne - Gdańsk

Na targach edukacyjnych w Gdańsku Wydział promował dr inż. Jarosław Kraśniewski

27 09/16
Rada Wydziału

Posiedzenie Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2023 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone