O wydziale

03 06/18
Rodzinny piknik integracyjny dla branży informatycznej

Udział pracowników wydziału w rodzinnym pikniku integracyjnym dla branży informatycznej: Magdal Kimaszewska, Robert Berezowski, Marcin Walczak. Pozostałe osoby w zespole: Kasia Szmit (kwestura), Miłosz Pawłowski (student), Jarosław Gołuchowski (student). Drużyna zajęła 2 miejsce (miejsce 1 - GlobalLogic, miejsce 3- SoftyLabs) 

Osoby: Robert Berezowski, Magdalena Kimaszewska, Marcin Walczak
26 05/18
Prezentacja specjalności

Prezentacja specjalności dla studetów Informatyki I stopnia studiów niestacjonarnych - sala 119A, godz. 15.50, 26.05.2018r.

Osoby: Wiesław Madej, Bogdan Strzeszewski, Robert Berezowski, Piotr Ratuszniak, Marek Popławski, Robert Świta
23 05/18
Wizyta koszalińskich krótkofalowców

W dniu 23.05.2018 na zaproszenie Koła Naukowego przy Katedrze Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Politechniki Koszalińskiej krótkofalowcy koszalińscy prezentowali krótkofalarstwo studentom Wydziału Elektroniki i Informatyki. Spotkanie zorganizował mgr inż. Marek Rubanowicz.

Osoby: Marek Rubanowicz
22 05/18
Prezentacja specjalności

Prezentacja specjalności dla studetów Informatyki I stopnia studiów stacjonarnych - sala 102B, godz. 10.15, 22.05.2018r.

Osoby: Wiesław Madej, Bogdan Strzeszewski, Robert Berezowski, Rafał Wojszczyk, Robert Świta
21 05/18
Konferencja "Konstytucja dla biznesu"

Udział Prodziekana ds. Kształcenia dr inż. Wiesława Madeja w konferecji "Konstytucja dla biznesu" 

Osoby: Wiesław Madej
18 05/18
Prezentacja specjalności

Prezentacja specjalności dla studetów Elektroniki i Telekomunikacji I stopnia - sala 307-3H, godz. 10.15, 18.05.2018r.

17 05/18
Prezentacja specjalności

Prezentacja specjalności dla studetów Informatyki II stopnia - sala 209G, godz. 17.15, 17.05.2018r.

 

Osoby: Wiesław Madej, Robert Suszyński, Marek Popławski, Krzysztof Bzdyra, Grzegorz Górski
17 05/18
Spotkanie z przedstawicielami gospodarki morskiej

Udział Prodziekana ds. Kształcenia dr inż. Wiesława Madeja w spotkaniu z przedstawicielami gospodarki morskiej na temat kształcenia studentów dla potrzeb gospodarki morskiej

Osoby: Wiesław Madej
17 05/18
15-sta edycja Krajowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki

Udział pracowników wydziału w 15-stej edycji Krajowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki: dziekan dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak, dr inż. Krzysztof Bzdyra, mgr inż. Rafał Wojszczyk

Osoby: Zbigniew Banaszak, Krzysztof Bzdyra, Grzegorz Bocewicz, Rafał Wojszczyk
15 05/18
Seminarium naukowe

Prezentację pt "Model oceny jakości implementacji wzorców projektowych" wygłosił mgr inż. Rafał Wojszczyk

Osoby: Rafał Wojszczyk
14 05/18
Zajęcia dodatkowe dla uczniów ZS nr 9 w Koszalinie

Zajęcia dodatkowe dla uczniów klasy 3TIA ZS nr 9 w Koszalinie z "Projektowania aplikacji" (2godz. - dr inż. Walery Susłow)

Osoby: Walery Susłow
11 05/18
Zajęcia dodatkowe dla uczniów ZS nr 9 w Koszalinie

Zajęcia dodatkowe dla uczniów klasy 3TIB ZS nr 9 w Koszalinie z "Projektowania aplikacji" (2godz. - dr inż. Walery Susłow)

Osoby: Walery Susłow
10 05/18
Spotkanie dotycze Centrów Kompetencji - Inicjatywy dla Polskiego Przemysłu 4.0

W spotkaniu informacyjnym dotyczącym Centrów Kompetencji - Inicjatywy dla Polskiego Przemysłu 4.0 udział wziął prodziekan ds nauki dr hab Mirosław Maliński

Osoby: Mirosław Maliński
24 04/18
Szkolenie wojskowe "Legia Akademicka" 2018

Zakończenie pierwsze części szkolenia (teoretyczne) w ramach Legii Akademickiej. Jednym z wykładowców był pracownik wydziału mgr inż. Wojciech Sokołowski.

Osoby: Wojciech Sokołowski
19 04/18
Spotkanie w sprawie praktyk zawodowych

W dniu 19.04.2018 spotkanie w sprawie praktyk zawodowych poprowadzi dr inż. Katarzyna Jagodzińska (kierownik praktyk na kierunku Elektronika i Telekomunikacji) oraz dr inż. Dariusz Gretkowski (kierownik praktyk na kierunku Informatyka)

Osoby: Dariusz Gretkowski, Katarzyna Jagodzińska
17 04/18
Seminarium naukowe

Prezentację pt "Moduł konwersji wiedzy na przykładzie działu serwisowego przedsiębiorstwa produkcyjnego" wygłosił mgr inż. Adam Dudek z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie

16 04/18
Firma Gryftec wspólnie z Wydziałem

Podpisanie porozumienie o współpracy (praktyki, staże, realizacja prac dyplomowych) z firmą GRYFTEC ze Szczecina (firma w Koszalinie ma swój oddział)

Osoby: Wiesław Madej, Robert Berezowski, Grzegorz Bocewicz
16 04/18
II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów ds. Studenckich

W dniach 16-18 kwietnia 2018 w Toruń odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów ds.Studenckich. W konferencji udział wziął prodziekan dr inż. Robert Berezowski

Osoby: Robert Berezowski
13 04/18
Bieg po indeks - vXXII - Informatyka

Zakończenie XXII edycji konkursu "Bieg po indeks". Z Wydziału zadania z Informatyki przygotowywali: mgr inż. Rafał Wojszczyk (przewodniczący) oraz dr inż. Walery Susłow i mgr inż. Łukasz Buryło. Najlepszym Informatykiem okazał się uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Trzciance Bartłomiej Mumot.

Osoby: Łukasz Buryło, Walery Susłow, Rafał Wojszczyk
23 03/18
Targi edukacyjne - Poznań

Na targach edukacyjnych w Poznaniu Wydział promowali dr inż. Aneta Hapka i dr inż. Jarosław Kraśniewski

Osoby: Jarosław Kraśniewski, Aneta Hapka
22 03/18
16 Środkowopomorskie Targi Pracy

W 16 Środkowopomorskich Targach Pracy uczestniczyli m.in. studenci z koła naukowego .Net. Opiekunem koła jest mgr inż. Rafał Wojszczyk

Osoby: Rafał Wojszczyk
Tagi: #koło-naukowe #targi-pracy
22 03/18
Student Development Program.- vol. III

Rozoczęcie III edycji Student Development Program na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej. Zajęcia dla studentów przez 10 tygodni będą prowadzili pracownicy firmy Globallogic - Koszalin (ścieżki: C#, Java, Testowanie, Zarżadzanie projektem).

Osoby: Robert Berezowski
20 03/18
Seminarium naukowe

Prezentację pt "Analiza drzew niezdatności z zależnościami czasowymi" wygłosił dr inż. Paweł Skrobanek

Osoby: Paweł Skrobanek
19 03/18
Targi edukacyjne - Gdańsk

Na targach edukacyjnych w Gdańsku Wydział promowali dr inż. Aneta Hapka i dr inż. Jarosław Kraśniewski

Osoby: Jarosław Kraśniewski, Aneta Hapka
17 03/18
IV edycja Konkursu „Informatyka, Informacja, Infostrada 3xI”

IV edycja Konkursu „Informatyka, Informacja, Infostrada 3xI” wspólnie z "Computer College"

Osoby: Wiesław Madej
Tagi: #3xI #konkurs #computer-college
08 03/18
Dzień otwarty Politechniki Koszalińskiej

Dzień otwarty Politechniki Koszalińskiej. Za organizację odpowiadał prodziekan ds. Studenckich dr inż. Robert Berezowski.

Osoby: Paweł Poczekajło, Robert Berezowski, Michał Statkiewicz, Leszek Bychto, Jarosław Kraśniewski, Aneta Hapka, Krzysztof Bzdyra, Rafał Wojszczyk, Robert Świta, Ida Krakowiak
Tagi: #dzień-otwarty #szkolenia #uczniowie
08 03/18
Specjalistyczne zajęcia dla szkoły z ZST w Kartuzach

Specjalistyczne zajęcia dla szkoły z Zespołu Szkół Technicznych w Kartuzach poprowadzili: dr inż. Paweł Skrobanek (animacja poklatkowa) oraz mgr inż. Paweł Poczekajło (programowanie mikrokontrolerów)

Osoby: Paweł Poczekajło, Paweł Skrobanek
08 03/18
Specjalistyczne zajęcia dla ZSM z Kołobrzegu

Organizacja specjalistycznych zajęć dla Zespółu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu: dr inż. Katarzyna Jagodzińska (Historia telekomunikacji, Historia rozwoju anten), dr inż. Walery Susłow (Technologie informacyjne a rozwiązywanie problemów), mgr inż. Marcin Walczak (układy sterowania tranzystorem MOSFET), mgr inż. Maciej Bączek (podstawowe pomiary oscyloskopowe)

Osoby: Walery Susłow, Katarzyna Jagodzińska, Maciej Bączek, Marcin Walczak
05 03/18
Studenci z Niemiec na Wydziale

Od dnia 05.03.2018 do 23.03.2018 na Wydziale Elektroniki i Informatyki przebywają studenci z wymiany z zagranicznej z Niemieckiego Bremen. Opiekunem stażystów jest mgr inż. Łukasz Buryło

Osoby: Łukasz Buryło
Tagi: #staż #zs9-koszalin
27 02/18
Cykl zajęć dla uczniów ZS nr 9 w Koszalinie

Rozpoczęcie zajęć dla uczniów klasy 3A ZS nr 9 w Koszalinie z elektroniki analogowej (12godz. - mgr inż. Marcin Walczak, dr inż. Katarzyna Jagodzińska) i cyfrowej (12godz. - mgr inż. Marek Rubanowicz

Osoby: Wiesław Madej, Marek Rubanowicz, Robert Berezowski, Katarzyna Jagodzińska, Marcin Walczak
Tagi: #zs9-koszalin #laboratorium #elektronika
06 02/18
Seminarium naukowe

Prezentację pt "Agentowo - obiektowy model wspierający proces wytwarzania oprogramowania" wygłosił mgr Włodzimierz Wysocki

31 01/18
Zajęcia nt. Cyberbezpieczeństwa dla uczniów

Zajęcia nt.Cyberbezpieczeństwa dla ZS nr 9 i Computer College poprowadziła asp. Anna Krawiecka z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Osoby: Wiesław Madej
Tagi: #computer-college #zs9-koszalin #wykład #cyberbezpieczeństwo
23 01/18
Spotkanie z Sebastianem Glaichem - absolwentem EiT na WEiI

Spotkanie z Sebastianem Glaichem - absolwentem EiT na WEiI (zorganizowane wspólnie z kołem SEP). Prelegent opowiadał o swojej pracy na Antarktydzie

Osoby: Wiesław Madej
Tagi: #wykład #absolwent
19 01/18
Spotkanie informacyjne w Urzędzie Miejskim nt. współpracy przedsiębiorstw, nauki i instytucji publicznych

Miasto Koszalin wspólnie z Politechniką Koszalińską zorganizowało spotkanie w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, w którym omówiono, założenia Krajowego Science Shopu jako nowego modelu współpracy przedsiębiorstw, nauki i instytucji publicznych. W spotkaniu wziął udział prodziekan ds. studenckich dr inż. Robert Berezowski

Osoby: Robert Berezowski
16 01/18
Seminarium naukowe

Prezentację pt "Problemy dopasowania impedancyjnego anten ESA (elecrically small antennas)" wygłosił dr inż. Katarzyna Jagodzińska

Osoby: Katarzyna Jagodzińska
12 01/18
Konkurs programistyczny "Zaprogramuj swoją przyszłość w Koszalinie"

Wspólnie z firmą GlobalLogic oraz Biurem Karier przeprowadzono II edycję Konkursu programistycznego "Zaprogramuj swoją przyszłość w Koszalinie".

Osoby: Walery Susłow, Robert Berezowski
Tagi: #konkurs #globallogic #biuro-karier
04 01/18
Zajęcia promujące matematykę dla licealistów

Zajęcia promujące matematykę dla licealistów przygotowane wspólnie ze szkołą "Computer College". Zajęcia dla uczniów szkoły poprowadzili dr inż. Wiesław Madej oraz prof. Mirosław Maliński

Osoby: Wiesław Madej, Mirosław Maliński
Tagi: #computer-college #wykład #matematyka
21 12/17
Zajęcia promujące matematykę dla licealistów

Zajęcia promujące matematykę dla licealistów przygotowane wspólnie ze szkołą "Computer College". Zajęcia dla uczniów szkoły poprowadzili dr inż. Wiesław Madej oraz prof. Mirosław Maliński

Osoby: Wiesław Madej, Mirosław Maliński
Tagi: #computer-college #wykład #matematyka
12 12/17
Firma Flex z gościnnymi wykładami

New Product Introduction nowe trendy w inżynierii NPI - spotkanie z firmą Flex

Osoby: Robert Berezowski
Tagi: #wykład #flex
12 12/17
Seminarium naukowe

Prezentację pt "Akceleracja obliczeń oraz przetwarzanie danych we współczesnych układach FPGA" wygłosił dr inż. Piotr Ratuszniak

Osoby: Piotr Ratuszniak
08 12/17
Konferencja "Reforma ochrony danych osobowych (RODO/GDPR) - wyzwania dla organów państwa, sektora publicznego i przedsiębiorców"

Organizacja wspólnie z ZETO Koszalin konferencji "Reforma ochrony danych osobowych (RODO/GDPR) - wyzwania dla organów państwa, sektora publicznego i przedsiębiorców"

Osoby: Wiesław Madej
Tagi: #wykład #rodo #zeto
06 12/17
Rozpoczęcie staży dla studentów w ramach EFS, POWER
Rozpoczęcie projektu „Program staży dla studentów Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej” nr POWR.03.01.00­00­S194/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.
Osoby: Robert Berezowski, Katarzyna Jagodzińska, Grzegorz Górski
Tagi: #projekt #power #staże
28 11/17
II Międzywydziałowy Turniej w Kręgle

W ramach akcji "Wrzuć miedziaka dla dzieciaka" samorząd wydziałowy zorganizował II Międzywydziałowy Turniej w Kręgle.

Osoby: Robert Berezowski
Tagi: #kręgle #samorząd #impreza #turniej
28 11/17
Seminarium naukowe

Prezentację pt "Badania właściwości wybranych materiałów półprzewodnikowych oraz wizualizacja warstw implantowanych jonowo z wykorzystaniem nieniszczących technik pomiarowych" wygłosił dr inż. Łukasz Chrobak

Osoby: Łukasz Chrobak
18 11/17
Koszalin Retro Games Show 2017

Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej zorganizował dwudniową imprezę Koszalin Retro Games Show, na której zaprezentowano komputery i konsole z ostatnich 40 lat. Wykład poprowadził m.in. dr inż. Walery Susłow

 

Osoby: Walery Susłow, Robert Berezowski
Tagi: #wykład #samorząd #impreza #komputer
14 11/17
Seminarium naukowe

Prezentację pt "Badania fotoakustyczne cienkich warstw półprzewodnikowych" wygłosił dr inż. Leszek Bychto

Osoby: Leszek Bychto
26 10/17
Cykl zajęć z programowania mikrokontrolerów i sterowników PLC dla uczniów ZS nr 9 w Koszalinie

Cykl zajęć (16godz.) z programowania mikrokontrolerów i sterowników PLC dla uczniów ZS nr 9 w Koszalinie. Prowadzący: mgr inż. Patryk Widuliński, mgr inż. Paweł Poczekajło

Osoby: Wiesław Madej, Paweł Poczekajło, Patryk Widuliński
Tagi: #zs9-koszalin #wykład #mikrokontroler #sterownik-plc #programowanie
25 10/17
Wykłady dla studentów przygotowane przez firmę Data Space

Zajęcia dla studentów realizowane przez firmę Data Space (4 wykłady)

Osoby: Robert Berezowski
Tagi: #wykład #data-space
24 10/17
Seminarium naukowe

Prezentację pt "Modelowanie i badania transformatorowych przekształtników napięcia na przykładzie przetwornicy FLYBACK" wygłosił mgr inż. Maciej Bączek

Osoby: Maciej Bączek
19 10/17
Patronaty sal wykładowych

Firmy z Konwentu Pracodawców objęły patronat nad salami wykładowych: SoftyLabs - sala 119A, ZETO - sala 110A i GlobalLogic - sala 102B. Wspomniane firmy wyposażyły sale m.in. w rzutniki.

Osoby: Wiesław Madej, Robert Berezowski
Tagi: #globallogic #zeto #patronat #rzutnik #konwent #softylabs
17 10/17
Seminarium naukowe

Prezentację pt "Analiza teoretyczna i doświadczalna możliwości zautomatyzowania oraz zastosowania metod fototermicznych i rekombinacyjnych do badań wybranych półprzewodników i struktur półprzewodnikowych" wygłosił dr inż. Wiesław Madej

Osoby: Wiesław Madej
03 10/17
Inauguracja Roku Akademickiego Wydziału

Wykład inauguracyjny pod tytułem "Jak zdobywamy wiedzę z prędkością światła" wygłosił dr inż. Piotr Ratuszniak

Osoby: Wiesław Madej, Robert Berezowski, Piotr Ratuszniak, Mirosław Maliński, Grzegorz Bocewicz
Tagi: #wykład
02 10/17
Inauguracja Roku Akademickiego Uczelni

Wykład inauguracyjny pod tytułem "Jak zdobywamy wiedzę z prędkością światła" wygłosił prof. nadzw. dr hab. inż. Robert Suszyński

Osoby: Robert Suszyński
Tagi: #wykład #inauguracja
01 09/17
Zajęcia z programowania w LO nr 2 (im. W. Broniewskiego) w Koszalinie

Od 1 września 2017r. w w LO nr 2 im. W. Broniewskiego w Koszalinie zajęcia z programowania prowadzi pracownik Wydziału dr inż. Walery Susłow

Osoby: Walery Susłow
Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2017 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone