O wydziale

15 01/19
Seminarium naukowe

Prezentację wygłosi prof. nadzw. dr hab. inż. Henryk Budzisz z Katedry inżynierii Komputerowej. Temat prezentacji: "Technologia Block chain - na czym to polega ?".

13 12/18
Darmowe certyfikaty - spotkanie z Fundacją IT

Fundacja IT przestawia ofertę dotyczącą uzyskania darmowych certyfikatów w branży IT.

12 12/18
II Międzywydziałowy Turniej w Kręgle
W ramach akcji "Wrzuć miedziaka dla dzieciaka" samorząd wydziałowy zorganizował III Międzywydziałowy Turniej w Kręgle.
11 12/18
Seminarium naukowe
Prezentację pt "Wykorzystanie krzywych B-sklejanych do aproksymacji krzywych i powierzchni" wygłosił dr. inż. Robert Świta
05 12/18
Udział w spotkaniu SPARKcamp #20 Debata!

W panelu dyskusyjnym udział wzięli: prof. nadzw. dr hab. inż. Henryk Budzisz oraz Piotr Maszkiewicz z firmy Zeto, Krzysztof Bryła z firmy Espersen Polska, Robert Bodendorf z firmy Business Software i MIKROSERWIS, Piotr Bartkiewicz z firmy GlobalLogic Poland

30 11/18
Uroczyste zakończenie staży studenckich

Uroczystość zakończenia pierwszego etapu "Programu staży dla studentów Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej". Koordynatorem wydziałowym była pani dr inż. Katarzyna Jagodzińska.

27 11/18
Obrona pracy doktorskiej - mgr inż. Rafała Wojszczyka

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Rafał Wojszczyk pt. "Model oceny jakości implementacji wzorców projektowych". Promotorem pracy (dyscyplina Elektronika) był prof. Włodzimierz Khadzhynov. Promotorem pomocniczym pracy był dr inż. Piotr Ratuszniak.

20 11/18
Rozpoczęcie projektu z Funduszy Europejskich „Młody Inżynier Programista”.

Pracownicy wydziału dr inż. Robert Berezowski i dr inż. Marcin Walczak uczestniczą w zajęcia informatyczno elektronicznych dla uczniów szkół podstawowych.

17 11/18
Koszalin Retro Game Show 2018
 
W dniach 17-18 listopada 2018r. studenci samorządu Wydziału byli współzorganizatorami imprezy Koszalin Retro Game Show 2018. Za zadaniami ze strony wydziału odpowiadał dr inż. Robert Berezowski oraz studenci samorządu wydziałowego pod przewodnictwem Rafała Woźniaka. 
15 11/18
Seminarium z dr Justasem Trinkunasem z Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina

Główną tematyką seminaium była metodologia SCRUM w zarządzaniu dużymi przedsięwzięciami informatycznymi. Doktor Trinkunas przedstawił informację o swoim uniwersytecie oraz opowiedział o zarządzanym przez niego projekcie systemu informatycznego do zarządzania uniwersyteckim szpitalem — największą jednostką naukowo-medyczną w Wilnie i na Litwie.
Osobą, która opiekowała się dr Justasem Trinkunasem na naszym Wydziale był dr inż. Walery Susłow

13 11/18
Seminarium naukowe
Prezentację pt "Strategia inwestycyjna oparta na korelacji w szeregach czasowych" wygłosił prof. dr. inż. Antoni Wiliński
27 10/18
Otwarcie filii Koszalińskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży w Szczecinku

W otwarciu filii Koszalińskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży w Szczecinku brał udział prodziekan Robert Berezowski. Pierwszy wykład wygłosił chorąży Grzegorz Pankowski ze Stowarzyszenie Koszalińska Kompania Rycerska.

16 10/18
Seminarium naukowe
Prezentacje wygłosili:
- Amila Thibbotuwawa 'Route planning under stochastic conditions for a system of UAVs'
- Mateusz Wojsa 'Metoda silnego zabezpieczenia danych przetwarzanych w chmurach obliczeniowych'.
12 10/18
Nagrody JM Rektora za działalność naukową

Dziewięciu pracowników wydziału odebrało nagrody oraz dyplomy JM Rektora za działalność naukową.

12 10/18
Nagrody JM Rektora za działalność dydaktyczną i organizacyjną

Jedenastu pracowników wydziału odebrało nagrody oraz dyplomy JM Rektora za działalność naukową dydaktyczną i organizacyjną.

02 10/18
XXX Inauguracja Roku Akademickiego Wydziału

Wykład inauguracyjny pod tytułem "Systemy wbudowane w naszą rzeczywistość" wygłosił dr inż. Marcin Walczak. Nagrody dla najlepszych studentów i absolwentów wręczali przedstawiciele firmy GlobalLogic oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich

29 09/18
Dzień otwarty Politechniki Koszalińskiej

Dzień otwarty Politechniki Koszalińskiej. Za organizację odpowiadał prodziekan ds. Studenckich dr inż. Robert Berezowski. W różne zajęcia w tym dniu zanagażowani byli: mgr inż. Paweł Poczekajłodr inż. Walery Susłowdr inż. Leszek Bychtodr inż. Jarosław Kraśniewskidr inż. Łukasz Chrobakmgr inż. Rafał Wojszczykmgr inż. Wojciech Sokołowskimgr inż. Patryk Widulińskidr inż. Marcin Walczak

20 09/18
Wizyta przedstawicieli firm GlobalLogic i T-Systems

Władze wydziału (dziekani dr hab. inż. Grzegorz Bocewiczdr inż. Robert Berezowski) gościły przedstawicieli firmy GlobalLogic - Koszalin oraz T-System, którym pokazano laboratoria naszego Wydziału (mgr inż. Patryk Widuliński) oraz TiE. Zaprezentowano również Uczelniane Centrum Technologii Informatycznych. Wizyta obu firm pozwoli wydziałowi zwiększyć różnorodność technologii informatycznych, z którymi studenci zapoznają się podczas studiów na naszym wydziale.

10 07/18
Publiczna obrona pracy doktorskiej - mgr inż. Włodzimierz Wysocki

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Włodzimierza Wysockiego pt. "Agentowo-obiektowy model wsparcia procesu wytwarzania oprogramowania" - dyscyplina Informatyka. Promotor: prof. Cezary Orłowski, promotor pomocniczy dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz

10 07/18
Publiczna obrona pracy doktorskiej - mgr inż. Adam Dudek

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Adama Dudka pt. "Model konwersji wiedzy na przykładzie działu serwisowego przedsiębiorstwa produkcyjnego". Promotor: dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska

09 07/18
Obrona pracy doktorskiej - mgr inż. Marcin Walczak

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Marcina Walczaka pt. "Modelowanie i badania wybranych impulsowych przetwornic napięcia stałego, pracujących w trybie nieciągłego przewodzenia (DCM)"

Promotorem pracy (dyscyplina Elektronika) był Prof. Włodzimierz Janke

18 06/18
Zajęcia dodatkowe dla uczniów z ZSP nr 1 w Słupsku

Zajęcia dodatkowe dla uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku pt "Gry i animacje-tworzenie labiryntu" (dr inż. Robert Świta), "Projektowanie systemów" (dr inż. Walery Susłow), "Modulacja sygnałów" (dr inż. Katarzyna Jagodzińska), "Przetwarzanie dźwięku w muzyce" (dr inż. Robert Wirski), "Sterowanie silnikiem prądu stałego przy pomocy tranzystora i sygnału PWM lub budowa systemu alarmowego z barierą świetlną" (mgr inż. Marcin Walczak), "Technika cyfrowa" (mgr inż. Patryk Widuliński, mgr inż. Marek Rubanowicz), "Programowanie - mikroprocesory AVR" (mgr inż. Paweł Poczekajło), "Bazy Danych" (dr inż. Natalia Maslennikowa).

Zajęcia zorganizowali: koordynator współpracy ze szkołami dr inż. Jarosław Kraśniewski oraz prodziekan dr inż. Robert Berezowski

12 06/18
Zajęcia dodatkowe dla uczniów ZSA z Człuchowa

Zajęcia dodatkowe dla uczniów z Zespołu Szkół Agrobiznesu z Człuchowa pt "Gry i animacje-tworzenie labiryntu" (dr inż. Robert Świta - 4godz.) oraz

"Animacja poklatkowa oraz animacja komputerowa, montaż ścieżki wideo w warunkach domowych" (dr inż Paweł Skrobanek - 2godz.).

Zajęcia zorganizował koordynator współpracy ze szkołami dr inż. Jarosław Kraśniewski

03 06/18
Rodzinny piknik integracyjny dla branży informatycznej

Udział pracowników wydziału w rodzinnym pikniku integracyjnym dla branży informatycznej: Magdal Kimaszewska, Robert Berezowski, Marcin Walczak. Pozostałe osoby w zespole: Kasia Szmit (kwestura), Miłosz Pawłowski (student), Jarosław Gołuchowski (student). Drużyna zajęła 2 miejsce (miejsce 1 - GlobalLogic, miejsce 3- SoftyLabs) 

26 05/18
Prezentacja specjalności

Prezentacja specjalności dla studetów Informatyki I stopnia studiów niestacjonarnych - sala 119A, godz. 15.50, 26.05.2018r.

23 05/18
Wizyta koszalińskich krótkofalowców

W dniu 23.05.2018 na zaproszenie Koła Naukowego przy Katedrze Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Politechniki Koszalińskiej krótkofalowcy koszalińscy prezentowali krótkofalarstwo studentom Wydziału Elektroniki i Informatyki. Spotkanie zorganizował mgr inż. Marek Rubanowicz.

22 05/18
Prezentacja specjalności

Prezentacja specjalności dla studetów Informatyki I stopnia studiów stacjonarnych - sala 102B, godz. 10.15, 22.05.2018r.

21 05/18
Konferencja "Konstytucja dla biznesu"

Udział Prodziekana ds. Kształcenia dr inż. Wiesława Madeja w konferecji "Konstytucja dla biznesu" 

18 05/18
Prezentacja specjalności

Prezentacja specjalności dla studetów Elektroniki i Telekomunikacji I stopnia - sala 307-3H, godz. 10.15, 18.05.2018r.

17 05/18
Prezentacja specjalności

Prezentacja specjalności dla studetów Informatyki II stopnia - sala 209G, godz. 17.15, 17.05.2018r.

 

17 05/18
Spotkanie z przedstawicielami gospodarki morskiej

Udział Prodziekana ds. Kształcenia dr inż. Wiesława Madeja w spotkaniu z przedstawicielami gospodarki morskiej na temat kształcenia studentów dla potrzeb gospodarki morskiej

17 05/18
15-sta edycja Krajowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki

Udział pracowników wydziału w 15-stej edycji Krajowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki: dziekan dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak, dr inż. Krzysztof Bzdyra, mgr inż. Rafał Wojszczyk

15 05/18
Seminarium naukowe

Prezentację pt "Model oceny jakości implementacji wzorców projektowych" wygłosił mgr inż. Rafał Wojszczyk

14 05/18
Zajęcia dodatkowe dla uczniów ZS nr 9 w Koszalinie

Zajęcia dodatkowe dla uczniów klasy 3TIA ZS nr 9 w Koszalinie z "Projektowania aplikacji" (2godz. - dr inż. Walery Susłow)

11 05/18
Zajęcia dodatkowe dla uczniów ZS nr 9 w Koszalinie

Zajęcia dodatkowe dla uczniów klasy 3TIB ZS nr 9 w Koszalinie z "Projektowania aplikacji" (2godz. - dr inż. Walery Susłow)

10 05/18
Spotkanie dotycze Centrów Kompetencji - Inicjatywy dla Polskiego Przemysłu 4.0

W spotkaniu informacyjnym dotyczącym Centrów Kompetencji - Inicjatywy dla Polskiego Przemysłu 4.0 udział wziął prodziekan ds nauki dr hab Mirosław Maliński

24 04/18
Szkolenie wojskowe "Legia Akademicka" 2018

Zakończenie pierwsze części szkolenia (teoretyczne) w ramach Legii Akademickiej. Jednym z wykładowców był pracownik wydziału mgr inż. Wojciech Sokołowski.

19 04/18
Spotkanie w sprawie praktyk zawodowych

W dniu 19.04.2018 spotkanie w sprawie praktyk zawodowych poprowadzi dr inż. Katarzyna Jagodzińska (kierownik praktyk na kierunku Elektronika i Telekomunikacji) oraz dr inż. Dariusz Gretkowski (kierownik praktyk na kierunku Informatyka)

17 04/18
Seminarium naukowe

Prezentację pt "Moduł konwersji wiedzy na przykładzie działu serwisowego przedsiębiorstwa produkcyjnego" wygłosił mgr inż. Adam Dudek z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie

16 04/18
Firma Gryftec wspólnie z Wydziałem

Podpisanie porozumienie o współpracy (praktyki, staże, realizacja prac dyplomowych) z firmą GRYFTEC ze Szczecina (firma w Koszalinie ma swój oddział)

16 04/18
II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów ds. Studenckich

W dniach 16-18 kwietnia 2018 w Toruń odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów ds.Studenckich. W konferencji udział wziął prodziekan dr inż. Robert Berezowski

13 04/18
Bieg po indeks - vXXII - Informatyka

Zakończenie XXII edycji konkursu "Bieg po indeks". Z Wydziału zadania z Informatyki przygotowywali: mgr inż. Rafał Wojszczyk (przewodniczący) oraz dr inż. Walery Susłow i mgr inż. Łukasz Buryło. Najlepszym Informatykiem okazał się uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Trzciance Bartłomiej Mumot.

23 03/18
Targi edukacyjne - Poznań

Na targach edukacyjnych w Poznaniu Wydział promowali dr inż. Aneta Hapka i dr inż. Jarosław Kraśniewski

22 03/18
16 Środkowopomorskie Targi Pracy

W 16 Środkowopomorskich Targach Pracy uczestniczyli m.in. studenci z koła naukowego .Net. Opiekunem koła jest mgr inż. Rafał Wojszczyk

Tagi: #koło-naukowe #targi-pracy
22 03/18
Student Development Program.- vol. III

Rozoczęcie III edycji Student Development Program na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej. Zajęcia dla studentów przez 10 tygodni będą prowadzili pracownicy firmy Globallogic - Koszalin (ścieżki: C#, Java, Testowanie, Zarżadzanie projektem).

20 03/18
Seminarium naukowe

Prezentację pt "Analiza drzew niezdatności z zależnościami czasowymi" wygłosił dr inż. Paweł Skrobanek

19 03/18
Targi edukacyjne - Gdańsk

Na targach edukacyjnych w Gdańsku Wydział promowali dr inż. Aneta Hapka i dr inż. Jarosław Kraśniewski

17 03/18
IV edycja Konkursu „Informatyka, Informacja, Infostrada 3xI”

IV edycja Konkursu „Informatyka, Informacja, Infostrada 3xI” wspólnie z "Computer College"

Tagi: #3xI #konkurs #computer-college
08 03/18
Dzień otwarty Politechniki Koszalińskiej

Dzień otwarty Politechniki Koszalińskiej. Za organizację odpowiadał prodziekan ds. Studenckich dr inż. Robert Berezowski.

Tagi: #dzień-otwarty #szkolenia #uczniowie
08 03/18
Specjalistyczne zajęcia dla szkoły z ZST w Kartuzach

Specjalistyczne zajęcia dla szkoły z Zespołu Szkół Technicznych w Kartuzach poprowadzili: dr inż. Paweł Skrobanek (animacja poklatkowa) oraz mgr inż. Paweł Poczekajło (programowanie mikrokontrolerów)

08 03/18
Specjalistyczne zajęcia dla ZSM z Kołobrzegu

Organizacja specjalistycznych zajęć dla Zespółu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu: dr inż. Katarzyna Jagodzińska (Historia telekomunikacji, Historia rozwoju anten), dr inż. Walery Susłow (Technologie informacyjne a rozwiązywanie problemów), mgr inż. Marcin Walczak (układy sterowania tranzystorem MOSFET), mgr inż. Maciej Bączek (podstawowe pomiary oscyloskopowe)

05 03/18
Studenci z Niemiec na Wydziale

Od dnia 05.03.2018 do 23.03.2018 na Wydziale Elektroniki i Informatyki przebywają studenci z wymiany z zagranicznej z Niemieckiego Bremen. Opiekunem stażystów jest mgr inż. Łukasz Buryło

Tagi: #staż #zs9-koszalin
27 02/18
Cykl zajęć dla uczniów ZS nr 9 w Koszalinie

Rozpoczęcie zajęć dla uczniów klasy 3A ZS nr 9 w Koszalinie z elektroniki analogowej (12godz. - mgr inż. Marcin Walczak, dr inż. Katarzyna Jagodzińska) i cyfrowej (12godz. - mgr inż. Marek Rubanowicz

Tagi: #zs9-koszalin #laboratorium #elektronika
06 02/18
Seminarium naukowe

Prezentację pt "Agentowo - obiektowy model wspierający proces wytwarzania oprogramowania" wygłosił mgr Włodzimierz Wysocki

31 01/18
Zajęcia nt. Cyberbezpieczeństwa dla uczniów

Zajęcia nt.Cyberbezpieczeństwa dla ZS nr 9 i Computer College poprowadziła asp. Anna Krawiecka z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Tagi: #computer-college #zs9-koszalin #wykład #cyberbezpieczeństwo
23 01/18
Spotkanie z Sebastianem Glaichem - absolwentem EiT na WEiI

Spotkanie z Sebastianem Glaichem - absolwentem EiT na WEiI (zorganizowane wspólnie z kołem SEP). Prelegent opowiadał o swojej pracy na Antarktydzie

Tagi: #wykład #absolwent
19 01/18
Spotkanie informacyjne w Urzędzie Miejskim nt. współpracy przedsiębiorstw, nauki i instytucji publicznych

Miasto Koszalin wspólnie z Politechniką Koszalińską zorganizowało spotkanie w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, w którym omówiono, założenia Krajowego Science Shopu jako nowego modelu współpracy przedsiębiorstw, nauki i instytucji publicznych. W spotkaniu wziął udział prodziekan ds. studenckich dr inż. Robert Berezowski

16 01/18
Seminarium naukowe

Prezentację pt "Problemy dopasowania impedancyjnego anten ESA (elecrically small antennas)" wygłosił dr inż. Katarzyna Jagodzińska

12 01/18
Konkurs programistyczny "Zaprogramuj swoją przyszłość w Koszalinie"

Wspólnie z firmą GlobalLogic oraz Biurem Karier przeprowadzono II edycję Konkursu programistycznego "Zaprogramuj swoją przyszłość w Koszalinie".

Tagi: #konkurs #globallogic #biuro-karier
04 01/18
Zajęcia promujące matematykę dla licealistów

Zajęcia promujące matematykę dla licealistów przygotowane wspólnie ze szkołą "Computer College". Zajęcia dla uczniów szkoły poprowadzili dr inż. Wiesław Madej oraz prof. Mirosław Maliński

Tagi: #computer-college #wykład #matematyka
21 12/17
Zajęcia promujące matematykę dla licealistów

Zajęcia promujące matematykę dla licealistów przygotowane wspólnie ze szkołą "Computer College". Zajęcia dla uczniów szkoły poprowadzili dr inż. Wiesław Madej oraz prof. Mirosław Maliński

Tagi: #computer-college #wykład #matematyka
12 12/17
Firma Flex z gościnnymi wykładami

New Product Introduction nowe trendy w inżynierii NPI - spotkanie z firmą Flex

Tagi: #wykład #flex
12 12/17
Seminarium naukowe

Prezentację pt "Akceleracja obliczeń oraz przetwarzanie danych we współczesnych układach FPGA" wygłosił dr inż. Piotr Ratuszniak

08 12/17
Konferencja "Reforma ochrony danych osobowych (RODO/GDPR)..."

Organizacja wspólnie z ZETO Koszalin konferencji "Reforma ochrony danych osobowych (RODO/GDPR) - wyzwania dla organów państwa, sektora publicznego i przedsiębiorców"

Tagi: #wykład #rodo #zeto
06 12/17
Rozpoczęcie staży dla studentów w ramach EFS, POWER
Rozpoczęcie projektu „Program staży dla studentów Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej” nr POWR.03.01.00­00­S194/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.
Tagi: #projekt #power #staże
28 11/17
II Międzywydziałowy Turniej w Kręgle

W ramach akcji "Wrzuć miedziaka dla dzieciaka" samorząd wydziałowy zorganizował II Międzywydziałowy Turniej w Kręgle.

Tagi: #kręgle #samorząd #impreza #turniej
28 11/17
Seminarium naukowe

Prezentację pt "Badania właściwości wybranych materiałów półprzewodnikowych oraz wizualizacja warstw implantowanych jonowo z wykorzystaniem nieniszczących technik pomiarowych" wygłosił dr inż. Łukasz Chrobak

18 11/17
Koszalin Retro Games Show 2017

Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej zorganizował dwudniową imprezę Koszalin Retro Games Show, na której zaprezentowano komputery i konsole z ostatnich 40 lat. Wykład poprowadził m.in. dr inż. Walery Susłow

 

Tagi: #wykład #samorząd #impreza #komputer
14 11/17
Seminarium naukowe

Prezentację pt "Badania fotoakustyczne cienkich warstw półprzewodnikowych" wygłosił dr inż. Leszek Bychto

26 10/17
Cykl zajęć z programowania mikrokontrolerów i sterowników PLC dla uczniów ZS nr 9 w Koszalinie

Cykl zajęć (16godz.) z programowania mikrokontrolerów i sterowników PLC dla uczniów ZS nr 9 w Koszalinie. Prowadzący: mgr inż. Patryk Widuliński, mgr inż. Paweł Poczekajło

Tagi: #zs9-koszalin #wykład #mikrokontroler #sterownik-plc #programowanie
25 10/17
Wykłady dla studentów przygotowane przez firmę Data Space

Zajęcia dla studentów realizowane przez firmę Data Space (4 wykłady)

Tagi: #wykład #data-space
24 10/17
Seminarium naukowe

Prezentację pt "Modelowanie i badania transformatorowych przekształtników napięcia na przykładzie przetwornicy FLYBACK" wygłosił mgr inż. Maciej Bączek

19 10/17
Patronaty sal wykładowych

Firmy z Konwentu Pracodawców objęły patronat nad salami wykładowych: SoftyLabs - sala 119A, ZETO - sala 110A i GlobalLogic - sala 102B. Wspomniane firmy wyposażyły sale m.in. w rzutniki.

Tagi: #globallogic #zeto #patronat #rzutnik #konwent #softylabs
17 10/17
Seminarium naukowe

Prezentację pt "Analiza teoretyczna i doświadczalna możliwości zautomatyzowania oraz zastosowania metod fototermicznych i rekombinacyjnych do badań wybranych półprzewodników i struktur półprzewodnikowych" wygłosił dr inż. Wiesław Madej

03 10/17
Inauguracja Roku Akademickiego Wydziału

Wykład inauguracyjny pod tytułem "Jak zdobywamy wiedzę z prędkością światła" wygłosił dr inż. Piotr Ratuszniak

Tagi: #wykład
02 10/17
Inauguracja Roku Akademickiego Uczelni

Wykład inauguracyjny pod tytułem "Jak zdobywamy wiedzę z prędkością światła" wygłosił prof. nadzw. dr hab. inż. Robert Suszyński

Tagi: #wykład #inauguracja
01 09/17
Zajęcia z programowania w LO nr 2 (im. W. Broniewskiego) w Koszalinie

Od 1 września 2017r. w w LO nr 2 im. W. Broniewskiego w Koszalinie zajęcia z programowania prowadzi pracownik Wydziału dr inż. Walery Susłow

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2018 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone