O wydziale

Jakość kształcenia

"KSIĘGA JAKOŚCI"

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
NA WYDZIALE ELEKTRONIKI I INFORMATYKI
POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

 

Obszar 1. Tworzenie i doskonalenie programów studiów i efektów uczenia się

1.1. Procedura projektowania i zatwierdzania programów studiów

1.2. Procedura okresowego przeglądu programów studiów


Obszar 2. Ocena osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się

2.1. Procedura oceny osiągania zakładanych efektów uczenia się

2.2. Procedura dokumentowania efektów uczenia się


Obszar 3. Określenie i weryfikacja efektów uczenia się na praktykach studenckich

3.1. Procedura realizacji praktyk i weryfikacji efektów uczenia się na praktykach studenckich


Obszar 4. Wsparcie dydaktyczne, naukowe i materialne studentów

4.1. Procedura wsparcia dydaktycznego studentów

4.2. Procedura wsparcia materialnego

4.3. Procedura wsparcia naukowego studentów


Obszar 5. Rekrutacja kandydatów na studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe

5.1. Procedura rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia

5.2. Procedura rekrutacji na studia podyplomowe

5.3. Procedura potwierdzania efektów uczenia się


Obszar 6. Doskonalenie kadry dydaktycznej

6.1. Procedura zatrudniania kadry dydaktycznej i naukowej

6.2. Procedura oceny kadry dydaktycznej i naukowej

6.3. Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych

6.4. Procedura badania opinii studentów


Obszar 7. Proces dyplomowania

7.1. Procedura dyplomowania


Obszar 8. Weryfikowanie i doskonalenie zasobów materialnych jednostki

8.1. Procedura oceny i modernizacji bazy dydaktycznej

8.2. Procedura oceny i uzupełniania zasobów bibliotecznych

8.3. Procedura oceny i modernizacji bazy materialnej na potrzeby studentów z niepełnosprawnością


Obszar 9. Zlecanie, weryfikacja i realizacja zajęć dydaktycznych

9.1. Procedura zlecania, realizacji i rozliczania zajęć dydaktycznych


Obszar 10. Upublicznianie informacji o programach studiów

10.1. Procedura upubliczniania informacji o programach studiów

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2023 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone