O wydziale

Skład Rady Naukowej

Rada Naukowa Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika

Przewodniczący Rady: dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK - Dziekan Wydziału Elektroniki i Informatyki

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2020 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone