O wydziale

Struktura Wydziału

 Jednostki Wydziałowe Koordynatorzy  Komisje 

Struktura Wydziału Archiwum J.Morgaś  Pokój 21-2A Studia doktoranckie B.Dowgielewicz Pokój 2A Dyplomowanie B.Ziółkowska Pokój 5A, 6A Studia niestacjonarne L.Pieróg Pokój 5A, 6A Studia stacjonarne M.Siemieniuk Pokój 5A, 6A Pomoc materialna B.Dowgielewicz Pokój 2A Kierownik Dziekanatu M.Kucharska Pokój 1-1A Kierownik Studiów Doktoranckich Prof. W.Janke Pokój 201A Prodziekan ds. studenckich dr.inż. R.Berezowski Pokój 4A Prodziekan ds. kształcenia dr.inż. W.Madej Pokój 3A Prodziekan ds. nauki Prof. M.Maliński Pokój 21A SEKRETARIAT R.Suszyńska Pokój 10A FINANSE M.Kimaszewska Pokój 21-1A DZIEKAN Prof. G.Bocewicz Pokój 10A Katedry Wydziału Kierownik Centralnego Laboratorium mgr M.Bączek Pokój 205-5D Kierownik Centrum Informatycznego mgr W.Sokołowski Pokój 2-5D Zakład Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteligencji Prof.... Zakład Podstaw Informatyki i Zarządzania Prof. Z.Banaszak Pokój... Katedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Prof.... Katedra Elektroniki Prof. M.Maliński Pokój 21A Katedra Inżynierii Komputerowej Prof. H.Budzisz Pokój 206A koordynatorzy Rada Wydawnicza Prof. M.Maliński Pokój 21A Planista mgr inż. E.Szwarc Pokój 105A Koordynator KRK na kierunku Informatyka prof. H.Budzisz Pokój... Koordynator KRK na kierunku Elektronika i Telekomunikacja  dr... Koordynator ds. ORPPD mgr inż. G.Dowgielewicz Pokój 2-5D Pełnomocnik ds. USOS mgr inż. W.Sokołowski Pokój 2-5D Koordynator programu Erasmus na kierunku Informatyka dr inż.... Koordynator programu Erasmus na kierunku Elektronika i... Pełnomocnik ds. Polon-u dr inż. R.Berezowski Pokój 4A Kierownik Praktyk na kierunku Elektronika i Telekomunikacja dr... Kierownik Praktyk na kierunku Informatyka dr inż.... Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnością dr inż.... Komisje Komisja ds. jakości kształcenia Dr inż. W.Madej Pokój 3A Komisja stypendialna ds. doktorantów prof. W.Janke Pokój 201A Komisja stypendialna ds. studentów dr inż. R.Berezowski Pokój 4a Komisja Programowa dla kierunku Elektronika i... Komisja Rekrutacyjna dr inż. B.Strzeszewski Pokój 324A Komisja Oceniająca prof. G.Bocewicz Pokój 10A Komisja Doktorska w dyscyplinie Elektronika prof. W.Janke Pokój... Komisja Programowa  dla kierunku Informatyka prof.... Komisja Doktorska w dyscyplinie Informatyka prof.... Komisja Konkursowa     prof. G.Bocewicz Pokój 10A Komisja ds. Studiów Doktoranckich prof. W.Janke Pokój 201A

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2019 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone