O wydziale

.

Dziekan WEiI
Dziekan Wydziału Elektroniki i Informatyki
dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK
Terminarz 
 
Prodziekan ds. Kształcenia
dr inż. Bogdan Strzeszewski
Terminarz
Prodziekan ds. Studenckich
dr inż. Katarzyna Jagodzińska
Terminarz

Rektorzy i prorektorzy uczelni pracujący na wydziale:

Dziekani i prodziekani poprzednich kadencji:

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2021 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone