O wydziale

Koordynatorzy i pełnomocnicy

Koordynator Wydziałowego programu Erasmus+ dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja

Koordynator Wydziałowy ds. ORPD (Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych)

Koordynator Wydziałowy ds. POLON-u

Koordynator Krajowych Ram Kwalifikacyjnych dla kierunku EiT

Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji

Pełnomocnika Dziekana ds. Ewaluacji i Projektów

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych

Pełnomocnik ds. systemu USOS

Pełnomocnik ds. systemu PLAGIAT

Pełnomocnik ds. systemu Planista

Opiekunowie praktyk studenckich dla poszczególnych kierunków studiów:

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2023 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone