O wydziale

Władze wydziału

Dziekan WEiI

Dziekan Wydziału Elektroniki i Informatyki
dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. nadzw. PK

Terminarz 

Dziekan WEiI

Prodziekan ds. Nauki
prof dr hab. Mirosław Maliński

Terminarz

Prodziekan ds. Kształcenia
dr inż. Wiesław Madej

Terminarz

Prodziekan ds. Studenckich
dr inż. Robert Berezowski

Terminarz

Rektorzy i prorektorzy uczelni pracujący na wydziale:

Dziekani i prodziekani poprzednich kadencji:

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2019 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone