Pracownicy

Wzory dokumentów dla pracowników

  1. Procedura dyplomowania [pdf]
  2. Procedura zlecania zajęć dydaktycznych [pdf]
  3. Arkusz oceny nauczyciela akademickiego [zip]
  4. Formularz recenzji/opinii pracy dyplomowej [szablon Word 2007 zip]
  5. Zarządzenie - programy szczegółowe [doc]
  6. Wzór pisma dot. odpracowania zajęć dydaktycznych [docx]
  7. Wniosek o dofinansowanie grantu dla młodych naukowców i doktorantów [docx]
  8. Preliminarz kosztów [docx]
  9. Karta zadania badawczego [docx]
  10. Kwestionariusz osobowy (Do pobrania - druk kwestionariusza osobowego)

 

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2022 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone