Pracownicy

Regulamin przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 25 marca 2021 r.

Regulamin przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Politechnice Koszalińskiej.

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2023 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone