Pracownicy

dr inż. Łukasz Chrobak (adiunkt)

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Katedra Elektroniki
ul. Śniadeckich 2, pok. 305A, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3478 724
email: lukasz.chrobak@tu.koszalin.pl
ORCID: 0000-0003-4806-0128


h-index: 8 l.publikacji: 32
wg. Scopus

Aktywność naukowa

Ostatnie publikacje (wg. Scopus):
[1] Chrobak L.,Malinski M., Properties of silicon implanted with Fe+, Ge+, Mn+ ions investigated using a frequency contactless modulated free-carrier absorption technique, 2018, Optical Materials, p. 484-491
[2] Chrobak L.,Malinski M., Comparison of three nondestructive and contactless techniques for investigations of recombination parameters on an example of silicon samples, 2018, Infrared Physics and Technology, p. 1-7
[3] Chrobak L.,Malinski M., Investigations of the possibility of determination of thermal parameters of Si and SiGe samples based on the Photo Thermal Radiometry technique, 2018, Infrared Physics and Technology, p. 46-51
[4] Malinski M.,Chrobak L.,Madej W.,Kukharchyk N., Au2 +-Implanted Regions in Silicon Visualized Using a Modulated Free-Carrier Absorption Method, 2017, International Journal of Thermophysics, p.
[5] Chrobak L.,Malinski M., Visualization of the implanted areas in semiconductor materials with the use of the nondestructive infrared photothermal radiometry technique Obrazowanie obszarów implantowanych w materiałach półprzewodnikowych z wykorzystaniem nieniszczącej techniki radiometrii w podczerwieni, 2017, Przeglad Elektrotechniczny, p. 92-94
[6] Zakrzewski J.,Malinski M.,Chrobak L.,Pawlak M., Comparison of Theoretical Basics of Microphone and Piezoelectric Photothermal Spectroscopy of Semiconductors, 2017, International Journal of Thermophysics, p.
[7] Chrobak L.,Malinski M.,Zakrzewski J., The method of distinguishing the drum from the plasma wave effect in the photoacoustic spectra on the example of CdSe and CdMgSe crystals, 2016, Thermochimica Acta, p. 79-84
[8] Chrobak L.,Malinski M., Investigations of chosen optoelectronic materials with the photothermal infrared radiometry Badania wybranych materiałów optoelektronicznych z wykorzystaniem fototermicznej radiometrii w podczerwieni, 2016, Przeglad Elektrotechniczny, p. 122-124
[9] Chrobak L.,Malinski M.,Zakrzewski J., Photoacoustic spectroscopic investigations of optical and thermal properties of diluted magnetic CdBeMnTe crystals, 2015, Materials Science in Semiconductor Processing, p. 87-92
[10] Malinski M.,Bychto L.,Chrobak L.,Madej W., Mapping of the lifetime of carriers in semiconducting materials with the modulated free carrier absorption method Mapowanie czasu życia nośników w materiałach półprzewodnikowych z wykorzystaniem techniki modulacji absorpcji na swobodnych nośnikach, 2015, Przeglad Elektrotechniczny, p. 113-116
więcej ...

Otwarte przewody doktorskie na Wydziele Elektroniki i Informatyki:
[1] Analiza teoretyczna i doświadczalna możliwości zautomatyzowania oraz zastosowania metod fototermicznych i rekombinacyjnych do badań wybranych półprzewodników i struktur półprzewodnikowych (Wiesław Madej) - Promotor pomocniczy

Aktywność dydaktyczna

Ostatnie prace dyplomowe:
[1]Implementacja gry typu CRPG w języku C++ z wykorzystaniem wieloplatformowej biblioteki programistycznej SFML. (Dariusz Kwiatkowski)
[2]Realizacja analogowej czujki wilgotności przeznaczonej do pracy z centralami alarmowymi. (Grzegorz Ireneusz Woźniak)
[3]System do impulsowych badań parametrów wybranych materiałów półprzewodnikowych. (Bartłomiej Bogusław Adamczak)
[4]System nadzoru z rejestracją obrazu zrealizowany na platformie Raspberry PL. (Marcin Pieslak)
[5]Kontroler aplikacji muzycznych. (Maciej Rzepiński)
więcej ...

Aktywność na Wydziale:

19.03.2019Seminarium naukowe
07.03.2019Dzień otwarty Politechniki Koszalińskiej
29.09.2018Dzień otwarty Politechniki Koszalińskiej
28.11.2017Seminarium naukowe

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2019 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone