Pracownicy

prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Słowik

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Katedra Inżynierii Komputerowej
ul. Śniadeckich 2, pok. 227A, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3478 733
email: adam.slowik@ie.tu.koszalin.pl
ORCID: 0000-0003-2542-9842


h-index: 10 l.publikacji: 39
wg. Scopus

Pełnione funkcje:

Aktualne:
[1] Członek Rady Wydziału

Aktywność naukowa

Ostatnie publikacje (wg. Scopus):
[1] Slowik A.,Kwasnicka H., Nature Inspired Methods and Their Industry Applications-Swarm Intelligence Algorithms, 2018, IEEE Transactions on Industrial Informatics, p. 1004-1015
[2] Slowik A.,Kwasnicka H., Introduction to the Special Section on Nature Inspired Methods in Industry Applications, 2018, IEEE Transactions on Industrial Informatics, p. 1001-1003
[3] Poletajew B.,Slowik A., Comparative study on application of fuzzy systems for traffic lights control Porównanie systemów rozmytych w procesie sterowania sygnalizacją świetlną, 2018, Przeglad Elektrotechniczny, p. 120-123
[4] Slowik A.,Poplawski M., Application of cartesian genetic programming to design of digital filters for image processing Zastosowanie kartezjańskiego programowania genetycznego do projektowania filtrów cyfrowych do przetwarzania obrazów, 2018, Przeglad Elektrotechniczny, p. 74-77
[5] Poplawski M.,Slowik A., Implementation of a fuzzy system dedicated for the central heating installation Implementacja systemu rozmytego przeznaczonego do sterowania instalacją centralnego ogrzewania, 2018, Przeglad Elektrotechniczny, p. 78-81
[6] Slowik A., Efficient creation of population of stable biquad sections with predefined stability margin for evolutionary digital filter design methods, 2017, Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), p. 451-460
[7] Poletajew B.,Slowik A., Using a hierarchical fuzzy system for traffic lights control process, 2017, Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), p. 292-301
[8] Slowik A., Evolutionary computation, 2016, Intelligent Systems, p.
[9] Slowik A., Particle swarm optimization, 2016, Intelligent Systems, p.
[10] Slowik A., On fast randomly generation of population of minimal phase and stable biquad sections for evolutionary digital filters design methods, 2016, Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), p. 511-520
więcej ...

Otwarte przewody doktorskie na Wydziele Elektroniki i Informatyki:
[1] Predykcja defektów oprogramowania przy użyciu wybranych technik eksploracji danych (Daniel Czyczyn-Egird)

Aktywność dydaktyczna

Ostatnie prace dyplomowe:
[1]Zastosowanie wybranych algorytmów do znajdowania najkrótszej drogi na przykładzie gry PacMan. (Tomasz Gierowski )
[2]Aplikacja służąca do wykrywania ruchu pojazdów ze strumienia wideo. (Kamila Agnieszka Stoltmann)
[3]Porównanie i implementacja wybranych algorytmów sztucznej inteligencji w grze w warcaby. (Tomasz Lechman)
[4]Symulowanie zachowań tłumu przy użyciu wybranych technik inteligencji obliczeniowej. (Maksymilian Oskar Strzelecki)
[5]porównanie wybranych algorytmów gradientowych do trenowania sztucznych sieci neuronowych na przykładzie aplikacji do rozpoznawania wzorców binarnych. (Karol Ernest Wiśniewski)
[6]Sieci bayesowskie i ich zastosowanie. (Michał Krzysztof Łuniewski)
[7] Porównanie wybranych algorytmów służących do wspomagania podejmowanych decyzji w przykładowej grze komputerowej. (Mikołaj Piotr Grygorcewicz)
[8]Optymalizacja procesu steganografii obrazu z wykorzystaniem algorytmu genetycznego. (Jakub Sobierski)
[9]Zastosowanie wybranych algorytmów sztucznej inteligencji do szukania i śledzenia gracza na przykładzie prostej gry zręcznościowej. (Oskar Gruszczyński)
[10]Zastosowanie algorytmu roju do sterowania agentami w prostej grze zręcznościowej. (Patryk Zawiślak)
więcej ...

Aktywność na Wydziale:

12.10.2018Nagrody JM Rektora za działalność naukową - 2018r.
02.10.2018Wyróżnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich dla promotorów

Komisje:

[1]Komisja ds. Studiów Doktoranckich
[2]Komisja Doktorska w dyscyplinie Informatyka
[3]Komisja Programowa dla kierunku Informatyka

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2019 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone