Pracownicy

dr hab. inż. Adam Słowik prof. PK

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Katedra Inżynierii Komputerowej
ul. Śniadeckich 2, pok. 227A, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3478 733
email: adam.slowik[at]tu.koszalin.pl
ORCID: 0000-0003-2542-9842


h-index: 12 l.publikacji: 59
wg. Scopus

Pełnione funkcje:

Aktualne:
[1] Członek Rady Wydziału
[2] Członek Rady Naukowej dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika
[3] Członek Rady Naukowej dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
[4] Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024

Aktywność naukowa

Ostatnie publikacje (wg. Scopus):
[1] Dhiman G.,Singh K.K.,Soni M.,Nagar A.,Dehghani M.,Slowik A.,Kaur A.,Sharma A.,Houssein E.H.,Cengiz K., MOSOA: A new multi-objective seagull optimization algorithm, 2021, Expert Systems with Applications, p.
[2] Shareh M.B.,Bargh S.H.,Hosseinabadi A.A.R.,Slowik A., An improved bat optimization algorithm to solve the tasks scheduling problem in open shop, 2021, Neural Computing and Applications, p. 1559-1573
[3] Dhiman G.,Singh K.K.,Slowik A.,Chang V.,Yildiz A.R.,Kaur A.,Garg M., EMoSOA: a new evolutionary multi-objective seagull optimization algorithm for global optimization, 2021, International Journal of Machine Learning and Cybernetics, p. 571-596
[4] Slowik A.,Cpalka K., Hybrid Approaches to Nature-inspired Population-based Intelligent Optimization for Industrial Applications, 2021, IEEE Transactions on Industrial Informatics, p.
[5] Kogut T.,Slowik A., Classification of Airborne Laser Bathymetry Data Using Artificial Neural Networks, 2021, IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, p. 1959-1966
[6] Xue Y.,Zhao Y.,Slowik A., Classification Based on Brain Storm Optimization with Feature Selection, 2021, IEEE Access, p. 16582-16590
[7] Singh S.,Slowik A.,Kanwar N.,Meena N.K., Techno-economic feasibility analysis of grid-connected microgrid design by using a modified multi-strategy fusion artificial bee colony algorithm, 2021, Energies, p.
[8] Hassanien A.E.,Khamparia A.,Gupta D.,Shankar K.,Slowik A., Preface, 2021, Studies in Systems, Decision and Control, p. v-viii
[9] Pirozmand P.,Hosseinabadi A.A.R.,Farrokhzad M.,Sadeghilalimi M.,Mirkamali S.,Slowik A., Multi-objective hybrid genetic algorithm for task scheduling problem in cloud computing, 2021, Neural Computing and Applications, p.
[10] El-Ashmawi W.H.,Ali A.F.,Slowik A., An improved Jaya algorithm with a modified swap operator for solving team formation problem, 2020, Soft Computing, p. 16627-16641
więcej ...

Projekty naukowe:
[1] Miniatura 2 "Sterowanie właściwościami eksploracyjnymi i eksploatacyjnymi algorytmów ewolucyjnych" - 16-03-2019 - 15-03-2020

Aktywność na Wydziale:

24.10.2021Zachodniopomorski Nobel 2021 przyznany dr hab. inż. Adamowi Słowikowi
14.10.2021Nagrody Rektora 2021
14.10.2020Nagrody JM Rektora za działalność naukową - 2020r.
26.03.2020Pierwsza obrona pracy dyplomowej (inżynierskiej) na wydziale w formie zdalnej
14.10.2019Nagrody JM Rektora za działalność naukową - 2019r.
12.10.2018Nagrody JM Rektora za działalność naukową - 2018r.
02.10.2018Wyróżnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich dla promotorów

Komisje:

[1]Komisja ds. Studiów Doktoranckich
[2]Komisja Oceniająca Rady Naukowej Dyscypliny
[3]Komisja Programowa dla kierunku Informatyka
[4]Komisja do przeprowadzania czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
[5]Komisja do przeprowadzania czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika
[6]Komisja do analizy jakości dyplomowania, analizy i zatwierdzania tematów prac dyplomowych dla kierunku Informatyka

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2022 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone