Pracownicy

dr inż. Aneta Hapka (adiunkt)

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Katedra Elektroniki
ul. Śniadeckich 2, pok. 204A, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3478 709
email: aneta.hapka@tu.koszalin.pl
ORCID: 0000-0003-4613-2570


h-index: 4 l.publikacji: 17
wg. Scopus

Pełnione funkcje:

[1] Koordynator wydziałowy ds. promocji
[2] Członek Rady Wydziału

Aktywność naukowa

Ostatnie publikacje (wg. Scopus):
[1] Hapka A., Synthesis of the transfer function of control block for BUCK converter with compensation of capacitors parasitic inductance Synteza transmitancji operatorowej bloku sterowania przetwornicą BUCK z kompensacją indukcyjności pasożytniczej kondensatora, 2018, Przeglad Elektrotechniczny, p. 13-16
[2] Hapka A.,Janke W., Transient simulations supporting the design of control system for BUCK power converter Symulacje stanów przejściowych wspomagające projektowanie bloku sterowania przetwornicy typu BUCK, 2017, Przeglad Elektrotechniczny, p. 102-105
[3] Tanski M.,Kocik M.,Oleksy M.,Krasniewski J.,Hapka A.,Janke W., A system for liquid cooling of electronic elements with EHD pumping mechanism, 2016, International Journal of Plasma Environmental Science and Technology, p. 47-50
[4] Hapka A.,Janke W., PSPICE simulations of BUCK converter, based on average models Symulacje PSPICE przetwornicy typu BUCK oparte na modelach uśrednionych, 2016, Przeglad Elektrotechniczny, p. 110-113
[5] Janke W.,Hapka A.,Baczek M.,Oleksy M.,Krasniewski J., Issues in determining parasitic parameters of pulse voltage converters Problemy określania pasożytniczych parametrów impulsowych przetwornic napięcia, 2016, Przeglad Elektrotechniczny, p. 125-128
[6] Hapka A., Influence of the temperature on electrical parameters of hybrid polymer capacitors Wpływ temperatury na parametry elektryczne hybrydowych kondensatorów polimerowych, 2015, Przeglad Elektrotechniczny, p. 54-56
[7] Hapka A., Modelling of parasitic effects in polymer capacitors Modelowanie efektów pasożytniczych w kondensatorach polimerowych, 2014, Przeglad Elektrotechniczny, p. 33-37
[8] Tanski M.,Kocik M.,Barbucha R.,Garasz K.,Mizeraczyk J.,Krasniewski J.,Oleksy M.,Hapka A.,Janke W., A system for cooling electronic elements with an EHD coolant flow, 2014, Journal of Physics: Conference Series, p.
[9] Hapka A.,Janke W., Influence of operation conditions on true-static DC characteristics and on electro-thermal transient states in silicon carbide Merged PiN Schottky diodes., 2013, Microelectronics Journal, p. 1044-1049
[10] Janke WL.,Hapka A., The thermally induced limitations of SiC SBDs operation conditions, 2012, Microelectronics Journal, p. 656-660
więcej ...
Projekty naukowe:
[1] projektu N N515 533538 "Właściwości elementów z węglika krzemu pracujących w układach impulsowego przetwarzania mocy w szerokim zakresie mocy oraz temperatur wnętrza" - w latach 2010 - 2012

Aktywność dydaktyczna

Ostatnie prace dyplomowe:
[1]System nawadniania roślin domowych oparty na kontrolerze Intel Galileo. (Bartosz Krzysztof Szybakowski)
[2]System elektronicznej inwentaryzacji towaru z funkcją sygnalizacji wyczerpania zapasów - oparty na kontrolerze Intel Galileo. (Adam Kamil Dumanowski)
[3]System kontroli urządzeń domowych oparty na kontrolerze intel Galileo z modułem GSM. (Maciej Firuta)
[4]Kontroler Intel Galileo w systemie zdalnego włączania / wyłączania urządzeń domowych za pośrednictwem sieci wi-fi. (Marek Władysław Skrzypkowski)
[5]Kontroler Inter Galileo w systemie zdalnego włączania / wyłączania elektrycznej maty ogrzewania podłogowego z kontrolą temperatury w dowolnym miejscu pomieszczenia. (Piotr Rokuszewski)
[6]Mikroprocesorowy licznik Geigera - Mullera z przetwornicą typu BOOST. (Sebastian Piotr Garsztka)
[7]Badanie wpływu zmian napięcia wejściowego oraz rezystancji obciążenia na charakterystyki impulsowej przetwornicy Flyback. (Adrian Antoni Anders)
[8]Model i sterownik bramy wjazdowej z detekcją przemieszczenia pojazdu. (Sławomir Mynio)
[9]Elektroniczny system zabezpieczenia pojazdów z wykorzystaniem transmisji Bluetooth. (Michał Szaja)
[10]Elektroniczne systemy zabezpieczeń samochodów z informowaniem GSM (alarm). (Adam Oleszczuk)
więcej ...

Aktywność na Wydziale:

07.03.2019Dzień otwarty Politechniki Koszalińskiej
26.02.2019Seminarium naukowe
23.03.2018Targi edukacyjne - Poznań
19.03.2018Targi edukacyjne - Gdańsk
08.03.2018Dzień otwarty Politechniki Koszalińskiej
28.09.2017Dzień otwarty Politechniki
29.11.2016Seminarium naukowe

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2019 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone