Pracownicy

dr inż. Aneta Hapka adiunkt

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Katedra Inżynierii Komputerowej
ul. Śniadeckich 2, pok. 21A, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3478 719
email: aneta.hapka[at]tu.koszalin.pl
ORCID: 0000-0003-4613-2570


h-index: 5 l.publikacji: 17
wg. Scopus

Pełnione funkcje:

[1] Pełnomocnik dziekana WEiI ds. Ewaluacji i Projektów
[2] Koordynator wydziału ds. promocji
[3] Członek Rady Wydziału
[4] Kierownik Katedry Inżynierii Komputerowej
[4] Członek Rady Naukowej dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika

Aktywność naukowa

Ostatnie publikacje (wg. Scopus):
[1] Hapka A., Synthesis of the transfer function of control block for BUCK converter with compensation of capacitors parasitic inductance Synteza transmitancji operatorowej bloku sterowania przetwornicą BUCK z kompensacją indukcyjności pasożytniczej kondensatora, 2018, Przeglad Elektrotechniczny, p. 13-16
[2] Hapka A.,Janke W., Transient simulations supporting the design of control system for BUCK power converter Symulacje stanów przejściowych wspomagające projektowanie bloku sterowania przetwornicy typu BUCK, 2017, Przeglad Elektrotechniczny, p. 102-105
[3] Tanski M.,Kocik M.,Oleksy M.,Krasniewski J.,Hapka A.,Janke W., A system for liquid cooling of electronic elements with EHD pumping mechanism, 2016, International Journal of Plasma Environmental Science and Technology, p. 47-50
[4] Hapka A.,Janke W., PSPICE simulations of BUCK converter, based on average models Symulacje PSPICE przetwornicy typu BUCK oparte na modelach uśrednionych, 2016, Przeglad Elektrotechniczny, p. 110-113
[5] Janke W.,Hapka A.,Baczek M.,Oleksy M.,Krasniewski J., Issues in determining parasitic parameters of pulse voltage converters Problemy określania pasożytniczych parametrów impulsowych przetwornic napięcia, 2016, Przeglad Elektrotechniczny, p. 125-128
[6] Hapka A., Influence of the temperature on electrical parameters of hybrid polymer capacitors Wpływ temperatury na parametry elektryczne hybrydowych kondensatorów polimerowych, 2015, Przeglad Elektrotechniczny, p. 54-56
[7] Hapka A., Modelling of parasitic effects in polymer capacitors Modelowanie efektów pasożytniczych w kondensatorach polimerowych, 2014, Przeglad Elektrotechniczny, p. 33-37
[8] Tanski M.,Kocik M.,Barbucha R.,Garasz K.,Mizeraczyk J.,Krasniewski J.,Oleksy M.,Hapka A.,Janke W., A system for cooling electronic elements with an EHD coolant flow, 2014, Journal of Physics: Conference Series, p.
[9] Hapka A.,Janke W., Influence of operation conditions on true-static DC characteristics and on electro-thermal transient states in silicon carbide Merged PiN Schottky diodes., 2013, Microelectronics Journal, p. 1044-1049
[10] Janke WL.,Hapka A., The thermally induced limitations of SiC SBDs operation conditions, 2012, Microelectronics Journal, p. 656-660
więcej ...

Projekty naukowe:
[1] projektu N N515 533538 "Właściwości elementów z węglika krzemu pracujących w układach impulsowego przetwarzania mocy w szerokim zakresie mocy oraz temperatur wnętrza" - w latach 2010 - 2012

Aktywność na Wydziale:

14.10.2021Nagrody Rektora 2021
30.09.2021XX Festiwal Nauki na Politechnice Koszalińskiej
17.09.2021Targi edukacyjne w Bydgoszczy
01.06.2021Seminarium Naukowe WEiI - dr inż. Aneta Hapka
14.04.2021Targi „Co z tymi studiami?”
29.03.2021Spotkanie w ramach Edu Day
25.03.2021Wirtualny Dzień Otwarty Politechniki Koszalińskiej
23.03.2021Spotkanie w ramach Edu Day
12.02.2021Wykład promocyjny
14.10.2020Nagrody JM Rektora za działalność dydaktyczną i organizacyjną - 2020r.
15.09.2020Powołanie pełnomocnika dziekana ds. Ewaluacji i Projektów
26.02.2020Udział w targach pracy w Koszalinie
11.12.201918. Środkowopomorskie Targi Edukacji i Pracy w Słupsku
04.12.201918. Środkowopomorskie Targi Edukacji i Pracy w Szczecinku
27.11.2019Udział w targach pracy w Kołobrzegu
25.10.2019Udział w RUMBLE ROBOTS - Ogólnopolskim Turnieju Robotów Lego w Malechowie
14.10.2019Nagrody JM Rektora za działalność dydaktyczną i organizacyjną - 2019r.
07.03.2019Dzień otwarty Politechniki Koszalińskiej
26.02.2019Seminarium naukowe
23.03.2018Targi edukacyjne - Poznań
19.03.2018Targi edukacyjne - Gdańsk
08.03.2018Dzień otwarty Politechniki Koszalińskiej
28.09.2017Dzień otwarty Politechniki
29.11.2016Seminarium naukowe

Komisje:

[1]Komisja Programowa dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja
[2]Komisja do analizy jakości dyplomowania, analizy i zatwierdzania tematów prac dyplomowych dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2022 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone