Pracownicy

prof. dr hab. Bohdan Andrzejewski

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Katedra Elektroniki
ul. Śniadeckich 2, pok. 303A, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3478 690
email: bandri@tu.koszalin.pl
ORCID: 0000-0001-5128-9869


h-index: 9 l.publikacji: 71
wg. Scopus

Pełnione funkcje:

Aktualne:
[1] Członek Rady Wydziału

Aktywność naukowa

Ostatnie publikacje (wg. Scopus):
[1] Fedorchuk A.O.,Parasyuk O.V.,Cherniushok O.,Andriyevsky B.,Myronchuk G.L.,Khyzhun O.Y.,Lakshminarayana G.,Jedryka J.,Kityk I.V.,ElNaggar A.M.,Albassam A.A.,Piasecki M., PbGa2GeS6 crystal as a novel nonlinear optical material: Band structure aspects, 2018, Journal of Alloys and Compounds, p. 294-304
[2] Andriyevsky B.,Czapla Z.,Podsiadla D., Manifestations of structural phase transition in ab initio molecular dynamics of (C3N2H5)2SbF5 crystal, 2018, Materials Chemistry and Physics, p. 452-461
[3] Kashuba A.I.,Piasecki M.,Bovgyra O.V.,Stadnyk V.Yo.,Demchenko P.,Fedorchuk A.,Franiv A.V.,Andriyevsky B., Specific features of content dependences for energy gap in InxTl1?xI solid state crystalline alloys, 2018, Acta Physica Polonica A, p. 68-75
[4] Andriyevsky B.,Janke W.,Stadnyk V.Yo.,Romanyuk M.O., Thermal conductivity of silicon doped by phosphorus: Ab initio study, 2017, Materials Science- Poland, p. 717-724
[5] Dorywalski K.,Lemee N.,Andriyevsky B.,Schmidt-Grund R.,Grundmann M.,Piasecki M.,Bousquet M.,Krzyzynski T., Optical properties of epitaxial Na0.5Bi0.5TiO3 lead-free piezoelectric thin films: Ellipsometric and theoretical studies, 2017, Applied Surface Science, p. 367-372
[6] Dorywalski K.,Andriyevsky B.,Piasecki M.,Kityk I., Parametrized optical functions of strontium barium niobate crystals in the vacuum ultraviolet spectral range, 2017, Journal of Applied Physics, p.
[7] Andriyevsky B.,Doll K.,Jacob T., Ab initio molecular dynamics study of lithium diffusion in tetragonal Li7La3Zr2O12, 2017, Materials Chemistry and Physics, p. 210-217
[8] Andriyevsky B.,Janke W.,Patryn A.,Malinski M.,Stadnyk V.,Romanyuk M., Ab initio molecular dynamics calculations of heat conductivity for silicon related materials Obliczenia z pierwszych zasad przewodności cieplnej materiałów na bazie krzemu metodą dynamiki molekularnej, 2017, Przeglad Elektrotechniczny, p. 61-63
[9] Stadnyk V.Y.,Andriyevsky B.V.,Gaba V.M.,Kogut Z.A., The effect of impurity on temperature variations in the refractive indices and thickness of TGS crystals, 2016, Optics and Spectroscopy (English translation of Optika i Spektroskopiya), p. 952-957
[10] Andriyevsky B.,Stadnyk V., Thermal conductivity of silicon: Theoretical first principles study Przewodność termiczna krzemu: Badania teoretyczne z pierwszych zasad, 2016, Przeglad Elektrotechniczny, p. 95-97
więcej ...
Projekty naukowe:
[1] Kierownik projektu BESSY-11.1.101078 "Study of diffuse phase transition in SBN in the range of valence electrons excitations" - w roku 2011
[2] Kierownik projektu BESSY-10.2.100107 "Study of diffuse phase transition in SBN in the range of valence electrons excitations" - w latach 2010 - 2011
[3] Kierownik projektu BESSY-10.1.91004 "Study of synchrotron light interaction with the ferroelectric domain structure in KDP and DKDP crystals in the range of fundamental absorption" - w roku 2010
[4] Kierownik projektu BESSY-09.2.90238 "Study of phase transitions and dielectric functions of KDP and ADP crystals in the rangeof 9 - 30 eV" - w roku 2009
[5] Kierownik projektu BESSY-09.1.80734 "Study of phase transitions and dielectric functions of KDP and ADP crystals in the rangeof 9 - 30 eV" - w roku 2009

Aktywność na Wydziale:

12.10.2018Nagrody JM Rektora za działalność naukową - 2018r.
14.10.2017Nagrody JM Rektora za działalność naukową - 2017r.

Komisje:

[1]Komisja ds. Studiów Doktoranckich
[2]Komisja Doktorska w dyscyplinie Elektronika

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2019 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone