Pracownicy

dr inż. Dariusz Gretkowski (starszy wykładowca)

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Katedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów
ul. Śniadeckich 2, pok. 321A, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3478 727
email: dariusz.gretkowski@tu.koszalin.pl


h-index: 1 l.publikacji: 3
wg. Scopus

Pełnione funkcje:

Aktualne:
[1] Opiekun praktyk na kierunku Informatyka

Aktywność naukowa

Ostatnie publikacje (wg. Scopus):
[1] Gretkowski D., Intelex - System for modeling processor's structures, 2007, The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics - Proceedings of the 9th International Conference, CADSM 2007, p. 235-239
[2] Maslennikow O.,Maslennikowa N.,Rajewska M.,Gretkowski D.,Lienou J.-P., Design of FPGA-based residue number system converters for digital signal processing systems, 2007, The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics - Proceedings of the 9th International Conference, CADSM 2007, p. 194-201
[3] Gretkowski D.,Maslennikow O., Designing and testing the prototype of reprogrammable chip based on the current - Mode gates, 2003, The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics - Proceedings of the 7th International Conference, CADSM 2003, p. 434-437

Aktywność dydaktyczna

Ostatnie prace dyplomowe:
[1]Internetowa stacja pogodowa i wykorzystanie wyników jej pomiarów. (Marek Adam Miller)
[2]System radarowy zbudowany na płytce Arduino. (jakub Jażdźewski)
[3]Układ sterujący inteligentnym domem. (Oskar Maszka)
[4]Inteligentny system ekologicznego ogrzewania budynku. (Artur Lewiński)
[5]Porównanie urządzeń sterowania wykorzystywanych w automatyce budynkowej. (Damian Zaleski)
[6]Symulator graficzny systemu mikroprocesorowego współpracujący z kompilatorem. (Patryk Widuliński)
[7]Porównanie układów realizujących fraktale metodami sprzętowymi i programowymi. (Piotr Gołębiowski)
[8]Analiza porównawcza wybranych metod sterowania przydomową oczyszczalnią ścieków. (Paweł Iskra)
[9]Inteligentne zarządzanie oświetleniem domu. (Tomasz Maciej Barański)
[10]System komunikacji pomiędzy komputerem a człowiekiem sterowany gestykulacją. (Jakub piotr Pałgan)
więcej ...

Aktywność na Wydziale:

19.04.2018Spotkanie w sprawie praktyk zawodowych

Komisje:

[1]Rada Wydawnicza WEiI

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2019 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone