Pracownicy

dr Dariusz Jakóbczak (adiunkt)

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Zakład Podstaw Informatyki i Zarządzania
ul. Śniadeckich 2, pok. 105A, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3478 705
email: dariusz.jakobczak@tu.koszalin.pl
ORCID: 0000-0002-0297-6598


h-index: 4 l.publikacji: 14
wg. Scopus

Pełnione funkcje:

Aktualne:
[1] Członek Rady Wydziału

Aktywność naukowa

Ostatnie publikacje (wg. Scopus):
[1] Jakobczak D.J., 2D and 3D curve modeling — multidimensional data recovery, 2017, Engineering Applications of Artificial Intelligence, p. 208-212
[2] Jakobczak D.J., Probabilistic Nodes Combination (PNC) for object modeling and contour reconstruction, 2017, Probabilistic Nodes Combination (PNC) for Object Modeling and Contour Reconstruction, p. 1-312
[3] Jakobczak D.J., The method of probabilistic nodes combination in 2D information retrieval, pattern recognition and biometric modeling, 2016, Advances in Intelligent Systems and Computing, p. 125-134
[4] Jakobczak D., Modeling of high-dimensional data for applications of image segmentation in image retrieval and recognition tasks, 2016, Hybrid Soft Computing for Image Segmentation, p. 291-317
[5] Jakobczak D.J., Information retrieval and data forecasting via probabilistic nodes combination, 2015, Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), p. 104-112
[6] Jakobczak D.J., Probabilistic 2D point interpolation and extrapolation via data modeling, 2015, Informatica (Slovenia), p. 53-61
[7] Jakobczak D.J., Offline text-independent handwriting identification and shape modeling via probabilistic nodes combination, 2014, Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), p. 119-130
[8] Jakobczak D., Object recognition via contour points reconstruction using Hurwitz - radon matrices, 2013, Image Processing: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, p. 998-1018
[9] Jakobczak D.,Kosinski W., Shape parametrization and contour curvature using method of Hurwitz-Radon Matrices, 2012, Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), p. 518-526
[10] Jakobczak D., Data extrapolation and decision making via method of hurwitz-radon matrices, 2011, Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), p. 173-182
więcej ...

Aktywność dydaktyczna

Ostatnie prace dyplomowe:
[1]Ekstrapolacja krzywej metodą Macierzy Hurwitza-Radona. (Adrian Bławat)
[2]System komputerowy wspomagający zarządzanie hurtownią papierniczą. (Krzysztof Walczak)
[3]Ekstrapolacja krzywej metodą Probabilistycznej Kombinacji Węzłów. (Paweł Gerard Gołuński)
[4]Przybliżanie miejsca zerowego funkcji metodą Probabilistycznej Kombinacji Węzłów. (Mateusz Jacek Adamski)
[5]Aplikacja do zarządzania inwestycjami firmy deweloperskiej. (Łukasz Flak)
[6]Wyznaczanie funkcji odwrotnej za pomocą interpolacji punktów metodą Probabilistycznej Kombinacji Węzłów. (Tomasz Olczyk)
[7]Obliczanie współczynników kształtu obiektu za pomocą interpolacji konturu metodą Probabilistycznej Kombinacji Węzłów. (Patryk Telus)
[8]Przekształcenia geometryczne figury płaskiej za pomocą punktów konturu rekonstruowanego metodą Probabilistycznej Kombinacji Węzłów. (Michał Piotr Olszewski)
[9]Modelowanie i rekonstrukcja krzywej 2D metodą Probabilistycznej Kombinacji Węzłów. (Arkadiusz Mazurek)
[10]Numeryczne różniczkowanie funkcji z wykorzystaniem metody probabilistycznej kombinacji węzłów. (Maciej Piotr Hamulak)
więcej ...

Aktywność na Wydziale:

12.10.2018Nagrody JM Rektora za działalność naukową - 2018r.
07.03.2017Seminarium naukowe

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2019 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone