Pracownicy

dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz prof. PK

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Katedra Podstaw Informatyki i Zarządzania
ul. Śniadeckich 2, pok. 108A, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3478 717
email: grzegorz.bocewicz[at]tu.koszalin.pl
ORCID: 0000-0002-5181-2872


h-index: 15 l.publikacji: 135
wg. Scopus

Pełnione funkcje:

Aktualne:
[1] Dziekan wydziału w latach 2016 - 2022
[2] Członek Senatu Politechniki Koszalińskiej
[3] Członek Rady Wydziału
[4] Członek Rady Naukowej dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika
[5] Przewodniczący Rady Naukowej dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
[6] Kierownik zespołu w projekcie eSTEM – Toolboxes for Superfastlearning Digital contents development in STEM realizowanego w ramach programu unijnego: Eramsus + (Project nr 2020-1-IT02-KA226-HE-095144 ). Projekt trwa od 01.04. 2021-31.03.2023.

Aktywność naukowa

Ostatnie publikacje (wg. Scopus):
[1] Rudnik K.,Bocewicz G.,Kucinska-Landwojtowicz A.,Czabak-Gorska I.D., Ordered fuzzy WASPAS method for selection of improvement projects, 2021, Expert Systems with Applications, p.
[2] Bocewicz G.,Banaszak Z.,Rudnik K.,Smutnicki C.,Witczak M.,Wojcik R., An ordered-fuzzy-numbers-driven approach to the milk-run routing and scheduling problem, 2021, Journal of Computational Science, p.
[3] Sitek P.,Wikarek J.,Rutczynska-Wdowiak K.,Bocewicz G.,Banaszak Z., Optimization of capacitated vehicle routing problem with alternative delivery, pick-up and time windows: A modified hybrid approach, 2021, Neurocomputing, p. 670-678
[4] Bocewicz G.,Nielsen I.,Banaszak Z., Rerouting and rescheduling of in-plant milk run based delivery subject to supply reconfigurability constraints, 2021, Studies in Systems, Decision and Control, p. 55-78
[5] Nielsen I.,Bocewicz G.,Saha S., Multi-agent path planning problem under a multi-objective optimization framework, 2021, Advances in Intelligent Systems and Computing, p. 5-14
[6] Radzki G.,Nielsen P.,Bocewicz G.,Banaszak Z., UAV fleet mission planning subject to robustness constraints, 2021, Advances in Intelligent Systems and Computing, p. 35-47
[7] Bocewicz G.,Szwarc E.,Wikarek J.,Nielsen P.,Banaszak Z., A competency-driven staff assignment approach to improving employee scheduling robustness, 2021, Eksploatacja i Niezawodnosc, p. 117-131
[8] Bocewicz G.,Nielsen P.,Jasiulewicz-Kaczmarek M.,Banaszak Z., Dynamic planning of mobile service teams’ mission subject to orders uncertainty constraints, 2020, Applied Sciences (Switzerland), p. 1-21
[9] Witczak M.,Majdzik P.,Stetter R.,Bocewicz G., Interval max-plus fault-tolerant control under resource conflicts and redundancies: application to the seat assembly, 2020, International Journal of Control, p. 2662-2674
[10] Thibbotuwawa A.,Bocewicz G.,Nielsen P.,Banaszak Z., Unmanned aerial vehicle routing problems: A literature review, 2020, Applied Sciences (Switzerland), p.
więcej ...

Projekty naukowe:
[1] Kierownik zadania KA226-9BA04D81 "Toolboxes for SuperFastLearning digital contents development in STEM" - 2021 - 2023
[2] Kierownik zadania 501.03.01/219 "Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem opinii zintegrowanego systemu ochrony technicznej dla stacji energetycznych i obiektów przemysłowych" - rok 2020
[3] Kierownik Miniatura 32019/03/X/ST6/00429 "Wyznaczanie warunków wzajemnej osiągalności cyklicznych przebiegów ustalonych w dyskretnych systemach zdarzeniowych - cykl wyjazdów badawczych" - rok 2019
[4] Kierownik zespołu Politechniki Koszalińskiej POIR.01.01.01-00-0485/17-00 "Opracowanie nowego typu wózka logistycznego oraz metody bezkolizyjnej i bezblokadowej realizacji procesów intralogistyki" - rok 2018

Aktywność na Wydziale:

14.10.2021Nagrody Rektora 2021
22.06.2021Seminarium Naukowe WEiI - mgr inż. Grzegorz Radzki
14.10.2020Nagrody JM Rektora za działalność naukową - 2020r.
14.10.2020Nagrody JM Rektora za działalność dydaktyczną i organizacyjną - 2020r.
23.09.2020Pierwsze posiedzenie Senatu PK
31.08.2020Uroczyste przekazanie władzy Rektorskiej
01.03.2020Wydziałowy System Kształcenia Na Odległość
14.10.2019Nagrody JM Rektora za działalność naukową - 2019r.
28.08.2019Nagroda Commended Paper Award - MIM Berlin 2019
24.05.2019Gala 30-lecia Wydziału Elektroniki i Informatyki
12.10.2018Nagrody JM Rektora za działalność naukową - 2018r.
12.10.2018Nagrody JM Rektora za działalność dydaktyczną i organizacyjną - 2018r.
02.10.2018Wyróżnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich dla promotorów
20.09.2018Wizyta przedstawicieli firm GlobalLogic i T-Systems
10.07.2018Publiczna obrona pracy doktorskiej - mgr inż. Włodzimierz Wysocki
17.05.201815-sta edycja Krajowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki
16.04.2018Firma Gryftec wspólnie z Wydziałem
14.10.2017Nagrody JM Rektora za działalność naukową - 2017r.
03.10.2017Inauguracja Roku Akademickiego Wydziału

Komisje:

[1]Komisja Oceniająca
[2]Komisja ds. Nagród
[3]Komisja do przeprowadzania czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
[4]Komisja do przeprowadzania czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika
[5]Komisja do analizy jakości dyplomowania, analizy i zatwierdzania tematów prac dyplomowych dla kierunku Informatyka

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2023 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone