Pracownicy

dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Katedra Podstaw Informatyki i Zarządzania
ul. Śniadeckich 2, pok. 104A, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3478 717
email: bocewicz@ie.tu.koszalin.pl
ORCID: 0000-0002-5181-2872


h-index: 11 l.publikacji: 113
wg. Scopus

Pełnione funkcje:

Aktualne:
[1] Dziekan wydziału w latach 2016 - 2020
[2] Członek Senatu Politechniki Koszalińskiej
[3] Członek Rady Wydziału
[4] Członek Rady Naukowej dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika

Aktywność naukowa

Ostatnie publikacje (wg. Scopus):
[1] Bozejko W.,Bocewicz G., Preface, 2020, Studies in Systems, Decision and Control, p. v-viii
[2] Wojcik R.,Bocewicz G.,Banaszak Z., Synthesis of No-Wait Cyclic Schedules for Cascade-Like Systems of Repetitive Processes with Fixed Periods, 2020, Advances in Intelligent Systems and Computing, p. 3-15
[3] Bocewicz G.,Nielsen I.,Banaszak Z., Blockage-Free Route Planning for In-Plant Milk-Run Material Delivery Systems, 2020, Studies in Systems, Decision and Control, p. 105-132
[4] Chalupa D.,Nielsen P.,Banaszak Z.,Bocewicz G., A Large-Scale Customer-Facility Network Model for Customer Service Centre Location Applications, 2020, Advances in Intelligent Systems and Computing, p. 68-77
[5] Bocewicz G.,Wikarek J.,Sitek P.,Banaszak Z., Robust Competence Allocation for Multi-project Scheduling, 2020, Advances in Intelligent Systems and Computing, p. 16-30
[6] Thibbotuwawa A.,Bocewicz G.,Nielsen P.,Banaszak Z., UAV mission planning subject to weather forecast constraints, 2020, Advances in Intelligent Systems and Computing, p. 65-76
[7] Thibbotuwawa A.,Nielsen P.,Bocewicz G.,Banaszak Z., UAVs Fleet Mission Planning Subject to Weather Fore-Cast and Energy Consumption Constraints, 2020, Advances in Intelligent Systems and Computing, p. 104-114
[8] Thibbotuwawa A.,Bocewicz G.,Zbigniew B.,Nielsen P., A solution approach for UAV fleet mission planning in changing weather conditions, 2019, Applied Sciences (Switzerland), p.
[9] Bocewicz G.,Banaszak Z.,Nielsen I., Multimodal processes prototyping subject to grid-like network and fuzzy operation time constraints, 2019, Annals of Operations Research, p. 561-585
[10] Wikarek J.,Sitek P.,Bocewicz G., Resource constrained portfolio scheduling problem (RCPoSP): A hybrid approach, 2019, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, p. 7579-7593
więcej ...
Projekty naukowe:
[1] Kierownik zespołu Politechniki Koszalińskiej POIR.01.01.01-00-0485/17-00 "Opracowanie nowego typu wózka logistycznego oraz metody bezkolizyjnej i bezblokadowej realizacji procesów intralogistyki" - rok 2018

Otwarte przewody doktorskie na Wydziele Elektroniki i Informatyki:
[1] Metoda wykrywania konfliktów zasobowych w aplikacjach wielowątkowych (Damian Giebas)

Zamknięte przewody doktorskie na Wydziele Elektroniki i Informatyki:
[1] Agentowo-obiektowy model wsparcia procesu wytwarzania oprogramowania (Włodzimierz Wysocki) - Promotor pomocniczy

Aktywność dydaktyczna

Ostatnie prace dyplomowe:
[1]Zastosowanie programowania matematycznego w problemie harmonogramowania zadań transportowych floty dronów. (Grzegorz Radzki)
[2]Zastosowanie metod logiki rozmytej do budowy inteligentnego systemu sterowania ogrodem. (Patryk Dublinowski)
[3]Optymalizacja procesów biznesowych na przykładzie przychodni lekarskiej. (Kevin Ćwiek)
[4]Zarządzanie wiedzą w mikroprzedsiebiorstwie na przykładzie gospodarstwa rolnego. (Igor Mariak)
[5]System zarządzania procedurami w organizacji. (Kamil Osenkowski)
[6]Wyszukiwarka połączeń komunikacyjnych. (Marek Krakowiak)
[7]Model symulacyjny procesów biznesowych na przykładzie serwisu samochodowego. (Patryk Mateusz Dublinowski)
[8]Model symulacyjny procesów biznesowych na przykładzie przychodni lekarskiej. (Kevin tomasz Ćwiek)
[9]Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych w rozwiązywaniu wybranych problemów NP- trudnych. (Krzysztof Szyda)
[10]Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w zadaniu kompletacji przesyłek. (Maciej Garbarczyk)
więcej ...

Aktywność na Wydziale:

14.10.2019Nagrody JM Rektora za działalność naukową - 2019r.
28.08.2019Nagroda Commended Paper Award - MIM Berlin 2019
24.05.2019Gala 30-lecia Wydziału Elektroniki i Informatyki
12.10.2018Nagrody JM Rektora za działalność naukową - 2018r.
12.10.2018Nagrody JM Rektora za działalność dydaktyczną i organizacyjną - 2018r.
02.10.2018Wyróżnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich dla promotorów
20.09.2018Wizyta przedstawicieli firm GlobalLogic i T-Systems
10.07.2018Publiczna obrona pracy doktorskiej - mgr inż. Włodzimierz Wysocki
17.05.201815-sta edycja Krajowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki
16.04.2018Firma Gryftec wspólnie z Wydziałem
14.10.2017Nagrody JM Rektora za działalność naukową - 2017r.
03.10.2017Inauguracja Roku Akademickiego Wydziału

Komisje:

[1]Komisja Konkursowa
[2]Komisja Oceniająca
[3]Komisja ds jakości dyplomowania, analizy i zatwierdzania tematów prac dyplomowych w dyscyplinie Informatyka

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2020 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone