Pracownicy

prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Zakład Podstaw Informatyki i Zarządzania
ul. Śniadeckich 2, pok. 104A, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3478 717
email: bocewicz@ie.tu.koszalin.pl
ORCID: 0000-0002-5181-2872


h-index: 10 l.publikacji: 87
wg. Scopus

Pełnione funkcje:

Aktualne:
[1] Dziekan wydziału w latach 2016 - 2020
[2] Członek Senatu Politechniki Koszalińskiej
[3] Członek Rady Wydziału

Aktywność naukowa

Ostatnie publikacje (wg. Scopus):
[1] Bocewicz G.,Nielsen P.,Banaszak Z.,Thibbotuwawa A., A declarative modelling framework for routing of multiple UAVs in a system with mobile battery swapping stations, 2019, Advances in Intelligent Systems and Computing, p. 429-441
[2] Bocewicz G.,Nielsen I.,Banaszak Z.,Majdzik P., A cyclic scheduling approach to maintaining production flow robustness, 2018, Advances in Mechanical Engineering, p.
[3] Bocewicz G.,Nielsen I.,Banaszak Z., A diophantine set-driven approach to part sets cycle time scheduling and repetitive flow balancing, 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing, p. 233-243
[4] Bocewicz G.,Nielsen P.,Banaszak Z.,Wojcik R., An Analytical Modeling Approach to Cyclic Scheduling of Multiproduct Batch Production Flows Subject to Demand and Capacity Constraints, 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing, p. 277-289
[5] Bocewicz G.,Pawlewski P.,Banaszak Z., Cyclic steady-state approach to modelling of multimodal processes flow levelling, 2018, Lecture Notes in Mechanical Engineering, p. 215-225
[6] Nielsen P.,Banaszak Z.,Bocewicz G.,Michna Z., An experimental investigation of lead time and the effect of order crossover, 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing, p. 89-97
[7] Bocewicz G.,Wojcik R.,Banaszak Z., Cyclic steady state behavior subject to grid-like network constraints, 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing, p. 19-28
[8] Bocewicz G.,Banaszak Z.,Nielsen I.,Muszynski W., Re-scheduling of AGVs Steady State Flow, 2017, IFAC-PapersOnLine, p. 3493-3498
[9] Nielsen I.,Dang Q.-V.,Bocewicz G.,Banaszak Z., A methodology for implementation of mobile robot in adaptive manufacturing environments, 2017, Journal of Intelligent Manufacturing, p. 1171-1188
[10] Chen T.-C.T.,Liao T.W.,Lee D.-H.,Bocewicz G., Ubiquitous manufacturing, 2017, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, p. 1-2
więcej ...
Projekty naukowe:
[1] Kierownik zespołu Politechniki Koszalińskiej POIR.01.01.01-00-0485/17-00 "Opracowanie nowego typu wózka logistycznego oraz metody bezkolizyjnej i bezblokadowej realizacji procesów intralogistyki" - rok 2018

Zamknięte przewody doktorskie na Wydziele Elektroniki i Informatyki:
[1] Agentowo-obiektowy model wsparcia procesu wytwarzania oprogramowania (Włodzimierz Wysocki) - Promotor pomocniczy

Aktywność dydaktyczna

Ostatnie prace dyplomowe:
[1]Zastosowanie programowania matematycznego w problemie harmonogramowania zadań transportowych floty dronów. (Grzegorz Radzki)
[2]Zastosowanie metod logiki rozmytej do budowy inteligentnego systemu sterowania ogrodem. (Patryk Dublinowski)
[3]Optymalizacja procesów biznesowych na przykładzie przychodni lekarskiej. (Kevin Ćwiek)
[4]Zarządzanie wiedzą w mikroprzedsiebiorstwie na przykładzie gospodarstwa rolnego. (Igor Mariak)
[5]System zarządzania procedurami w organizacji. (Kamil Osenkowski)
[6]Wyszukiwarka połączeń komunikacyjnych. (Marek Krakowiak)
[7]Model symulacyjny procesów biznesowych na przykładzie serwisu samochodowego. (Patryk Mateusz Dublinowski)
[8]Model symulacyjny procesów biznesowych na przykładzie przychodni lekarskiej. (Kevin tomasz Ćwiek)
[9]Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych w rozwiązywaniu wybranych problemów NP- trudnych. (Krzysztof Szyda)
[10]Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w zadaniu kompletacji przesyłek. (Maciej Garbarczyk)
więcej ...

Aktywność na Wydziale:

12.10.2018Nagrody JM Rektora za działalność naukową - 2018r.
12.10.2018Nagrody JM Rektora za działalność dydaktyczną i organizacyjną - 2018r.
20.09.2018Wizyta przedstawicieli firm GlobalLogic i T-Systems
10.07.2018Publiczna obrona pracy doktorskiej - mgr inż. Włodzimierz Wysocki
17.05.201815-sta edycja Krajowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki
16.04.2018Firma Gryftec wspólnie z Wydziałem
14.10.2017Nagrody JM Rektora za działalność naukową - 2017r.
03.10.2017Inauguracja Roku Akademickiego Wydziału

Komisje:

[1]Komisja Konkursowa
[2]Komisja Oceniająca
[3]Komisja Doktorska w dyscyplinie Informatyka

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2019 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone