Pracownicy

prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Zakład Podstaw Informatyki i Zarządzania
ul. Śniadeckich 2, pok. 104A, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3478 717
email: bocewicz@ie.tu.koszalin.pl
ORCID: 0000-0002-5181-2872


h-index: 10 l.publikacji: 96
wg. Scopus

Pełnione funkcje:

Aktualne:
[1] Dziekan wydziału w latach 2016 - 2020
[2] Członek Senatu Politechniki Koszalińskiej
[3] Członek Rady Wydziału

Aktywność naukowa

Ostatnie publikacje (wg. Scopus):
[1] Bocewicz G.,Banaszak Z.,Nielsen I., Multimodal processes prototyping subject to grid-like network and fuzzy operation time constraints, 2019, Annals of Operations Research, p. 561-585
[2] Thibbotuwawa A.,Nielsen P.,Zbigniew B.,Bocewicz G., Energy consumption in unmanned aerial vehicles: A review of energy consumption models and their relation to the UAV routing, 2019, Advances in Intelligent Systems and Computing, p. 173-184
[3] Bocewicz G.,Nielsen P.,Banaszak Z., Declarative modeling of a milk-run vehicle routing problem for split and merge supply streams scheduling, 2019, Advances in Intelligent Systems and Computing, p. 157-172
[4] Thibbotuwawa A.,Nielsen P.,Zbigniew B.,Bocewicz G., Factors affecting energy consumption of unmanned aerial vehicles: An analysis of how energy consumption changes in relation to UAV routing, 2019, Advances in Intelligent Systems and Computing, p. 228-238
[5] Bocewicz G.,Nielsen P.,Banaszak Z.,Thibbotuwawa A., A declarative modelling framework for routing of multiple UAVs in a system with mobile battery swapping stations, 2019, Advances in Intelligent Systems and Computing, p. 429-441
[6] Janardhanan M.N.,Li Z.,Bocewicz G.,Banaszak Z.,Nielsen P., Metaheuristic algorithms for balancing robotic assembly lines with sequence-dependent robot setup times, 2019, Applied Mathematical Modelling, p. 256-270
[7] Nielsen P.,Banaszak Z.,Bocewicz G.,Janardhanan M.N., Intelligent manufacturing/production systems: Modeling, algorithms, and optimization, 2018, Advances in Mechanical Engineering, p.
[8] Bocewicz G.,Wojcik R.,Banaszak Z., Cyclic steady state behavior subject to grid-like network constraints, 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing, p. 19-28
[9] Bocewicz G.K.,Nielsen I.E.,Smutnicki C.,Banaszak Z.A., TOWARDS THE LEVELING OF MULTI-PRODUCT BATCH PRODUCTION FLOWS. A MULTIMODAL NETWORKS PERSPECTIVE., 2018, IFAC-PapersOnLine, p. 1434-1441
[10] Nielsen P.,Banaszak Z.,Bocewicz G.,Michna Z., An experimental investigation of lead time and the effect of order crossover, 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing, p. 89-97
więcej ...
Projekty naukowe:
[1] Kierownik zespołu Politechniki Koszalińskiej POIR.01.01.01-00-0485/17-00 "Opracowanie nowego typu wózka logistycznego oraz metody bezkolizyjnej i bezblokadowej realizacji procesów intralogistyki" - rok 2018

Otwarte przewody doktorskie na Wydziele Elektroniki i Informatyki:
[1] Metoda wykrywania konfliktów zasobowych w aplikacjach wielowątkowych (Damian Giebas)

Zamknięte przewody doktorskie na Wydziele Elektroniki i Informatyki:
[1] Agentowo-obiektowy model wsparcia procesu wytwarzania oprogramowania (Włodzimierz Wysocki) - Promotor pomocniczy

Aktywność dydaktyczna

Ostatnie prace dyplomowe:
[1]Zastosowanie programowania matematycznego w problemie harmonogramowania zadań transportowych floty dronów. (Grzegorz Radzki)
[2]Zastosowanie metod logiki rozmytej do budowy inteligentnego systemu sterowania ogrodem. (Patryk Dublinowski)
[3]Optymalizacja procesów biznesowych na przykładzie przychodni lekarskiej. (Kevin Ćwiek)
[4]Zarządzanie wiedzą w mikroprzedsiebiorstwie na przykładzie gospodarstwa rolnego. (Igor Mariak)
[5]System zarządzania procedurami w organizacji. (Kamil Osenkowski)
[6]Wyszukiwarka połączeń komunikacyjnych. (Marek Krakowiak)
[7]Model symulacyjny procesów biznesowych na przykładzie serwisu samochodowego. (Patryk Mateusz Dublinowski)
[8]Model symulacyjny procesów biznesowych na przykładzie przychodni lekarskiej. (Kevin tomasz Ćwiek)
[9]Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych w rozwiązywaniu wybranych problemów NP- trudnych. (Krzysztof Szyda)
[10]Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w zadaniu kompletacji przesyłek. (Maciej Garbarczyk)
więcej ...

Aktywność na Wydziale:

24.05.2019Gala 30-lecia Wydziału Elektroniki i Informatyki
12.10.2018Nagrody JM Rektora za działalność naukową - 2018r.
12.10.2018Nagrody JM Rektora za działalność dydaktyczną i organizacyjną - 2018r.
02.10.2018Wyróżnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich dla promotorów
20.09.2018Wizyta przedstawicieli firm GlobalLogic i T-Systems
10.07.2018Publiczna obrona pracy doktorskiej - mgr inż. Włodzimierz Wysocki
17.05.201815-sta edycja Krajowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki
16.04.2018Firma Gryftec wspólnie z Wydziałem
14.10.2017Nagrody JM Rektora za działalność naukową - 2017r.
03.10.2017Inauguracja Roku Akademickiego Wydziału

Komisje:

[1]Komisja Konkursowa
[2]Komisja Oceniająca
[3]Komisja Doktorska w dyscyplinie Informatyka

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2019 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone