Pracownicy

dr inż. Grzegorz Górski (adiunkt)

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Zakład Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteligencji
ul. Śniadeckich 2, pok. 228A, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3478 697
email: grzegorz.gorski@tu.koszalin.pl
ORCID: 0000-0002-8311-9511


h-index: 0 l.publikacji: 2
wg. Scopus

Aktywność naukowa

Ostatnie publikacje (wg. Scopus):
[1] Bujacz M.,Szyrman M.,Gorski G.,Charlampowicz R.,Strugarek S.,Bancarewicz A.,Trzmiel A.,Nelec A.,Witek P.,Waszkielewicz A., EchoVis: Training echolocation using binaural recordings – initial benchmark results, 2018, Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), p. 102-109
[2] Gorski Grzegorz,Malicki Krzysztof,Wozniak Jozef, Simulation models for different VLAN solutions, 1998, Proceedings of the International Conference on Systems Science, p. 29-36
[1] Metoda silnego zabezpieczenia danych przetwarzanych w chmurach obliczeniowych (Mateusz Wojsa) - Promotor pomocniczy

Zamknięte przewody doktorskie na Wydziele Elektroniki i Informatyki:

Aktywność dydaktyczna

Ostatnie prace dyplomowe:
[1]Badanie skuteczności wykrywania błędów aplikacji z wykorzystaniem testowania systemowego i eksploracyjnego. (Patryk AFELT)
[2]Badanie efektywności tworzenia interfejsów uzytkownika z wykorzystaniem narzędzi Visualforce i Lightning Design system w środowisku Salesforce. (Arkadiusz KAPSZEWICZ)
[3]Badanie efektywności tworzenia wykresów internetowych z wykorzystaniem wybranych bibliotek programistycznych. (Jakub Ryszard WACHOWIAK)
[4]Porównanie efektywności wybranych elementów interfejsu aplikacji mobilnej dla różnych wersji systemu Google Android. (Wojciech Piotr BĄCZKOWSKI)
[5]Badanie efektywności tworzenia aplikacji wielowarstwowych z wykorzystaniem wybranych wersji technologii Java EE. (Piotr Filip ADAMCZYK)
[6]Badanie skalowalności mikroserwisów dostępnych w technologii JAVA. (Wojciech Stanisław SKUBAŁA)
[7]Badanie efektywności tworzenia aplikacji internetowych z wykorzystaniem języka CSS preprocesora SASS. (Marta BŁASZCZYK)
[8]Badanie efektywności mechanizmów routingu w aplikacjach internetowych wykorzystujących framework AnglularJS i JQuery. (Piotr Antoni KOBIERSKI)
[9]Badanie efektywności tworzenia warstwy logiki biznesowej z wykorzystaniem wybranych nbarzędzi programistycznych. (Ernest Jordan CHECHELSKI)
[10]Porównanie efektywności tworzenia punktów dostępu do usług w systemach wielowarstwowych. (Kacper Piotr SIMIŃSKI)
więcej ...

Aktywność na Wydziale:

17.05.2018Prezentacja specjalności
06.12.2017Rozpoczęcie staży dla studentów w ramach EFS, POWER

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2019 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone