Pracownicy

dr hab. inż. Henryk Budzisz prof. PK

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Katedra Inżynierii Komputerowej
ul. Śniadeckich 2, pok. 206A, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3478 703
email: henryk.budzisz[at]tu.koszalin.pl
ORCID: 0000-0003-2732-4323


h-index: 1 l.publikacji: 4
wg. Scopus

Pełnione funkcje:

Aktualne:
[1] Członek Rady Wydziału
[2] Członek Rady Naukowej dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika
Wcześniejsze:
[1] Dziekan Wydziału w latach 2001-2008
[2] Prodziekan ds. nauki (zastępca dyrektora) w latach 1993-1998
[3] Kierownik Katedry Inżynierii Komputerowej w latach 1989-2019

Aktywność naukowa

Ostatnie publikacje (wg. Scopus):
[1] Budzisz H., Evolutional searching for circuit structures, 1998, Electronics Letters, p. 1543-1545
[2] Budzisz H., Searching for TAC filter structures using rule-based system, 1989, IEE Conference Publication, p. 372-375
[3] Budzisz Henryk, Method of Accelerating the Computer Aided Analysis of Electronic Circuits. METODA PRZYSPIESZENIA KOMPUTEROWEJ ANALIZY UKLADOW ELEKTRONICZNYCH W ZAKRESIE PRADU STALEGO., 1977, Arch Elektrotech (Warsaw), p. 621-633
[4] Budzisz Henryk, DC Analysis of Integrated Circuits by a Numerical Method., 1976, Rozpr Elektrotech, p. 205-211

Zamknięte przewody doktorskie na Wydziele Elektroniki i Informatyki:
[1] Ocena przydatności bramek cyfrowych pracujących w trybie prądowym w mieszanych systemach analogowo-cyfrowych. (Piotr Pawłowski)
[2] Wyłącznie tranzystorowy filtr zerowy i jego zastosowanie (Andrzej Kiełbasiński)

Recenzowane prace doktorskie na Wydziele Elektroniki i Informatyki:
[1] Zastosowanie rekurencyjnych, półanalitycznych algorytmów splotowych w symulacjach obwodów elektrycznych (Radosław Łuczak)
[2] Wiarygodna implementacja algorytmów algebry liniowej w układach FPGA zbudowanych w oparciu o bramki prądowe (Natalia Maslennikowa)

Aktywność dydaktyczna

Ostatnie prace dyplomowe:
[1]Opracowanie gry z zastosowaniem technologii XNA- cz.2. (Łukasz Młynik)
[2]Opracowanie gry z zastosowaniem technologii XNA- cz.1. (Rafał Grzybek)
[3]Opracowanie modułu do harmonogramowania i wyceny sług. (Karol Korol)
[4]Gra 3D z wykorzystaniem silnika Unitry 3D- cz.2. (Jakub Horodko)
[5]Gra 3D z wykorzystaniem silnika Unitry 3D- cz.1 (Maciej Madaj)
[6]Aplikacja GIS do rejestracji przemieszczania się grupy użytkowników. (Mariusz Połchowski)
[7]Opracowanie systemu informatycznego do badania opinii publicznej przez internet. (Bartosz Lewandowski)
[8]Aplikacja na urządzenie mobilne zapisująca ścieżkę ruchu urządzenia w serwisie internetowym. (Kamil Biernat)
[9]Portal internetowy do prezentacji i sprzedaży systemów telewizji przemysłowej. (Marcin Poniatowski)
[10]Opracowanie komponentu programowego pełniącego rolę tunera gitarowego. (Łukasz Król)
więcej ...

Aktywność na Wydziale:

24.05.2019Gala 30-lecia Wydziału Elektroniki i Informatyki
05.03.2019Seminarium naukowe
15.01.2019Seminarium naukowe
05.12.2018Udział w spotkaniu SPARKcamp #20 Debata!
14.10.2017Nagrody JM Rektora za działalność dydaktyczną i organizacyjną - 2017r.

Komisje:

[1]Komisja Programowa dla kierunku Informatyka

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2020 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone