Pracownicy

dr inż. Józef Drabarek (starszy wykładowca)

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Katedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów
ul. Śniadeckich 2, pok. 323A, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3478 701
email: drabarek@ie.tu.koszalin.pl


h-index: 2 l.publikacji: 9
wg. Scopus

Aktywność naukowa

Ostatnie publikacje (wg. Scopus):
[1] Drabarek J., Hybrid expert system for diagnosing MOS transistors, 2014, Solid State Phenomena, p. 186-191
[2] Drabarek J., Gestościowy algorytm mrówkowy w diagnostyce urzadzeń elektronicznych Ant - Density Algorithm Applied to Electronic Systems Diagnosis, 2012, Przeglad Elektrotechniczny, p. 56-59
[3] Drabarek J., Artificial intelligence methods in data protection techniques Specjalistyczny system ekspertowy w technikach zabezpieczeń danych, 2011, Przeglad Elektrotechniczny, p. 133-135
[4] Drabarek J., A hybrid expert system for diagnostic of electronic devices Hybrydowy system ekspertowy do diagnozowania urza̧dzeń elektronicznych, 2010, Przeglad Elektrotechniczny, p. 173-176
[5] Drabarek J., Ant algorithms applied to electronic system diagnosis, 2007, The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics - Proceedings of the 9th International Conference, CADSM 2007, p. 334-337
[6] Drabarek J.,Wirski R.,Madej W., Genetic algorithms applied to hybrid expert systems, 2002, Proceedings of the IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems, p. 1263-1266
[7] Drabarek J.,Wirski R., A neural expert system concept applied to diagnostics, 2001, Proceedings of the IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems, p. 1301-1304
[8] Drabarek Jozef,Wawryn Krzysztof, Heuristic search in expert system for fault diagnosis in electronic system, 1996, Proceedings of the IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems, p. 1100-1103
[9] Wawryn Krzysztof,Drabarek Jozef, Automated fault diagnosis in electronic system based on multilevel formal language, 1996, Proceedings - IEEE International Symposium on Circuits and Systems, p. 524-527

Aktywność dydaktyczna

Ostatnie prace dyplomowe:
[1]Urządzenie do poklatkowego przegrywania filmów z taśmy Super 8 w celu ich archiwizacji. (Michał Nowak)
[2]Analiza porównawcza systemów nawigacji stosowanych w rolnictwie precyzyjnym, z projektem własnego systemu. (Damian DYBEŁ)
[3]Zabezpieczenie biometryczne budynków mieszkalnych. (Kamila Maja Witkowska)
[4]Analiza porównawcza metod wykrywania uszkodzeń elementów wytwarzanych w procesie produkcji. (Paweł Kiliński)
[5]System inteligentnego sterowania ruchem miejskim. (Ewelina Wepryk)
[6]System do zarządzania automatyką domową z wykorzystaniem terminalu mobilnego. (Miłosz Pasieka)
[7]Sterowanie przenośnikiem taśmowym w zakładzie przemysłowym. (Norbert Wrzesinski)
[8]Wizualizacja procesu produkcyjnego w zakładzie przemysłowym na panelu ciekłokrystalicznym. (Filip Drobkiewicz)
[9]Automatryczny system kierowania ruchem kolejowym. (Damian Krystek)
[10]Zastosowanie mikrokontrolera Atmega32U4 z układem czytnika w radiowej identyfikacji użytkownika pojazdu silnikowego. (Marcin Groberek)
więcej ...

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2019 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone