Pracownicy

dr inż. Jarosław Kraśniewski asystent z doktoratem

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Katedra Elektroniki
ul. Śniadeckich 2, pok. 202A, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3478 687
email: jaroslaw.krasniewski[at]tu.koszalin.pl
ORCID: 0000-0002-6077-5399


h-index: 3 l.publikacji: 18
wg. Scopus

Pełnione funkcje:

[1] Koordynator wydziałowy ds. kontaktu ze szkołami średnimi
[2] Koordynator wydziałowy projektu POWR.03.05.00-00-Z219/17 "Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej" - w latach 2018 -2022

Aktywność naukowa

Ostatnie publikacje (wg. Scopus):
[1] Janke W.,Baczek M.,Krasniewski J., Large-signal averaged models of the non-ideal flyback converter derived by the separation of variables, 2020, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, p. 81-88
[2] Janke W.,Baczek M.,Krasniewski J.,Walczak M., Large-signal input characteristics of selected DC–DC switching converters, Part II. Discontinuous conduction mode, 2020, Archives of Electrical Engineering, p. 801-813
[3] Janke W.,Baczek M.,Krasniewski J.,Walczak M., Large-signal input characteristics of selected DC–DC switching converters Part I. Continuous conduction mode, 2020, Archives of Electrical Engineering, p. 739-750
[4] Janke W.,Baczek M.,Krasniewski J., Averaged model of a buck DC-DC converter for single-loop description of current-mode control, 2019, Archives of Electrical Engineering, p. 891-905
[5] Janke W.,Baczek M.,Krasniewski J., Input characteristics of a non-ideal DC-DC flyback converter, 2019, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, p. 841-849
[6] Janke W.,Baczek M.,Krasniewski J., Modern power transistors in DC-DC flyback converters. Współczesne tranzystory mocy w impulsowych przekształtnikach napięcia flyback, 2018, Przeglad Elektrotechniczny, p. 10-13
[7] Janke W.,Baczek M.,Krasniewski J., The influence of parasitic effects on the selected features of switch-mode Flyback converter Wpływ efektów pasożytniczych na wybrane właściwości przetwornicy Flyback, 2018, Przeglad Elektrotechniczny, p. 44-46
[8] Janke W.,Krasniewski J., Averaged model of pulse-type current-programmed Buck DC-DC converter Uśredniony model impulsowej przetwornicy Buck sterowanej prądowo, 2017, Przeglad Elektrotechniczny, p. 120-123
[9] Krasniewski J.,Oleksy M.,Rudzinski M.,Szysiak A., Temperature influence on spectra characteristics of Y3Al5O12 phosphor doped with ce Wpływ temperatury na charakterystyki widmowe luminoforów Y3Al5O12 domieszkowanych Ce, 2017, Przeglad Elektrotechniczny, p. 114-116
[10] Tanski M.,Kocik M.,Oleksy M.,Krasniewski J.,Hapka A.,Janke W., A system for liquid cooling of electronic elements with EHD pumping mechanism, 2016, International Journal of Plasma Environmental Science and Technology, p. 47-50
więcej ...

Projekty naukowe:
[1] Kierownik projektu N N515 605939 "Opracowanie bibliotek krzywych kalibracyjnych parametru termoczułego potrzebnych w pomiarach rezystancji i przejściowej impedancji termicznej elementów półprzewodnikowych" - w latach 2010 - 2012

Aktywność na Wydziale:

30.09.2021XX Festiwal Nauki na Politechnice Koszalińskiej
17.09.2021Targi edukacyjne w Bydgoszczy
26.02.2020Dzień otwarty Politechniki Koszalińskiej
11.12.201918. Środkowopomorskie Targi Edukacji i Pracy w Słupsku
04.12.201918. Środkowopomorskie Targi Edukacji i Pracy w Szczecinku
22.11.2019Wizyta studyjna w firmie Intel
20.11.2019Wizyta studyjna w Strefie ekonomicznej w Tczewie
14.10.2019Nagrody JM Rektora za działalność dydaktyczną i organizacyjną - 2019r.
26.09.2019Festiwal Nauki na Politechnice Koszalińskiej
11.06.2019Seminarium naukowe
07.03.2019Dzień otwarty Politechniki Koszalińskiej
19.10.2018Zajęcia dla ZSP nr1 im. Noblistów Polskich w Słupsku
29.09.2018Dzień otwarty Politechniki Koszalińskiej
17.09.2018Udział w Gdańskim Salonie Maturzystów - Perspektywy
10.09.2018Udział w Poznańskim Salonie Maturzystów - Perspektywy
18.06.2018Zajęcia dodatkowe dla uczniów z ZSP nr 1 w Słupsku
23.03.2018Targi edukacyjne - Poznań
19.03.2018Targi edukacyjne - Gdańsk
08.03.2018Dzień otwarty Politechniki Koszalińskiej
28.09.2017Dzień otwarty Politechniki
23.03.2017Międzynarodowe Targi Edukacyjne - Poznań
20.03.2017Targi edukacyjne - Gdańsk
02.03.2017Targi edukacyjne - Świdwin
20.10.2016Targi edukacyjne - Gdańsk

Komisje:

[1]Komisja Programowa dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2022 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone