Pracownicy

dr inż. Jarosław Kraśniewski (adiunkt)

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Katedra Elektroniki
ul. Śniadeckich 2, pok. 202A, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3478 687
email: krasniew@ie.tu.koszalin.pl
ORCID: 0000-0002-6077-5399


h-index: 4 l.publikacji: 13
wg. Scopus

Pełnione funkcje:

[1] Koordynator wydziałowy ds. kontaktu ze szkołami średnimi

Aktywność naukowa

Ostatnie publikacje (wg. Scopus):
[1] Janke W.,Baczek M.,Krasniewski J., Modern power transistors in DC-DC flyback converters. Współczesne tranzystory mocy w impulsowych przekształtnikach napięcia flyback, 2018, Przeglad Elektrotechniczny, p. 10-13
[2] Janke W.,Baczek M.,Krasniewski J., The influence of parasitic effects on the selected features of switch-mode Flyback converter Wpływ efektów pasożytniczych na wybrane właściwości przetwornicy Flyback, 2018, Przeglad Elektrotechniczny, p. 44-46
[3] Janke W.,Krasniewski J., Averaged model of pulse-type current-programmed Buck DC-DC converter Uśredniony model impulsowej przetwornicy Buck sterowanej prądowo, 2017, Przeglad Elektrotechniczny, p. 120-123
[4] Krasniewski J.,Oleksy M.,Rudzinski M.,Szysiak A., Temperature influence on spectra characteristics of Y3Al5O12 phosphor doped with ce Wpływ temperatury na charakterystyki widmowe luminoforów Y3Al5O12 domieszkowanych Ce, 2017, Przeglad Elektrotechniczny, p. 114-116
[5] Tanski M.,Kocik M.,Oleksy M.,Krasniewski J.,Hapka A.,Janke W., A system for liquid cooling of electronic elements with EHD pumping mechanism, 2016, International Journal of Plasma Environmental Science and Technology, p. 47-50
[6] Janke W.,Hapka A.,Baczek M.,Oleksy M.,Krasniewski J., Issues in determining parasitic parameters of pulse voltage converters Problemy określania pasożytniczych parametrów impulsowych przetwornic napięcia, 2016, Przeglad Elektrotechniczny, p. 125-128
[7] Oleksy M.,Krasniewski J.,Janke W., Temperature influence on optical and electrical characteristics of power LED diodes Wpływ temperatury na charakterystyki optyczne i elektryczne diod LED mocy, 2014, Przeglad Elektrotechniczny, p. 83-85
[8] Kisiel R.,Guziewicz M.,Mysliwiec M.,Krasniewski J.,Janke W., Thermal characteristics of SiC diode assembly to ceramic substrate, 2014, 2014 15th International Conference on Thermal, Mechanical and Multi-Physics Simulation and Experiments in Microelectronics and Microsystems, EuroSimE 2014, p.
[9] Tanski M.,Kocik M.,Barbucha R.,Garasz K.,Mizeraczyk J.,Krasniewski J.,Oleksy M.,Hapka A.,Janke W., A system for cooling electronic elements with an EHD coolant flow, 2014, Journal of Physics: Conference Series, p.
[10] Hapka A.,Janke W.,Krasniewski J., Influence of series resistance and cooling conditions on I-V characteristics of SiC merged PiN Schottky diodes, 2012, Materials Science and Engineering B: Solid-State Materials for Advanced Technology, p. 1310-1313
więcej ...
Projekty naukowe:
[1] Kierownik projektu N N515 605939 "Opracowanie bibliotek krzywych kalibracyjnych parametru termoczułego potrzebnych w pomiarach rezystancji i przejściowej impedancji termicznej elementów półprzewodnikowych" - w latach 2010 - 2012

Otwarte przewody doktorskie na Wydziele Elektroniki i Informatyki:
[1] Modelowanie i badania transformatorowych przekształtników napięcia na przykładzie przetwornicy FLYBACK (Maciej Bączek) - Promotor pomocniczy

Aktywność dydaktyczna

Ostatnie prace dyplomowe:
[1]Mobilny system nadzoru budynku (pomieszczeń) wykorzystującego sieć telefonii komórkowej. (Jarosław Kowalkowski)
[2]Kontroler MIDI wykorzystywany do sterowania funkcjami i efektami dzwiękowymi w programie FL Studio. (Michał Wierzchoń)
[3]Kontrola dostępu do urządzeń elektrycznych za pomocą pastylek iButton. (Jarosław Kowalkowski)
[4]Stacja bezprzewodowego pomiaru wybranych parametrów atmosferycznych środowiska. (Tomasz Dwulit)
więcej ...

Aktywność na Wydziale:

11.06.2019Seminarium naukowe
07.03.2019Dzień otwarty Politechniki Koszalińskiej
19.10.2018Zajęcia dla ZSP nr1 im. Noblistów Polskich w Słupsku
29.09.2018Dzień otwarty Politechniki Koszalińskiej
17.09.2018Udział w Gdańskim Salonie Maturzystów - Perspektywy
10.09.2018Udział w Poznańskim Salonie Maturzystów - Perspektywy
18.06.2018Zajęcia dodatkowe dla uczniów z ZSP nr 1 w Słupsku
23.03.2018Targi edukacyjne - Poznań
19.03.2018Targi edukacyjne - Gdańsk
08.03.2018Dzień otwarty Politechniki Koszalińskiej
28.09.2017Dzień otwarty Politechniki
23.03.2017Międzynarodowe Targi Edukacyjne - Poznań
20.03.2017Targi edukacyjne - Gdańsk
02.03.2017Targi edukacyjne - Świdwin
20.10.2016Targi edukacyjne - Gdańsk

Komisje:

[1]Komisja Programowa dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2019 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone