Pracownicy

dr inż. Katarzyna Jagodzińska adiunkt

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Katedra Elektroniki
ul. Śniadeckich 2, pok. 123A, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3478 728
email: katarzyna.jagodzinska[at]tu.koszalin.pl
ORCID: 0000-0002-2471-1144


h-index: 2 l.publikacji: 10
wg. Scopus

Pełnione funkcje:

Aktualne:
[1] Opiekun praktyk na kierunku Elektronika i Telekomunikacja
[2] Koordynator wydziałowy projektu POWR.03.01.00­00­S194/17­00 "Program staży dla studentów Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej" - w latach 2017 - 2019

Aktywność naukowa

Ostatnie publikacje (wg. Scopus):
[1] Jagodzinska K., On the self-structuring antenna, 2020, Sensors (Switzerland), p.
[2] Jagodzinska K.,Witenberg A.,Walkowiak M., Method of generating self-supporting linear antennas for marine radiocommunication systems, 2018, Journal of Marine Engineering and Technology, p. 305-309
[3] Witenberg A.,Walkowiak M.,Jagodzinska K., Linear antenna transient analysis using running fourier transform and page spectrum, 2018, IET Conference Publications, p.
[4] Walkowiak M.,Witenberg A.,Jagodzinska K., Discrete page spectrum in analzying phenomena in linear antenna, 2018, IET Conference Publications, p.
[5] Walkowiak M.,Witenberg A.,Jagodzinska K., Page spectrum as the new tool for linear antennas transient analysis, 2017, 2017 11th European Conference on Antennas and Propagation, EUCAP 2017, p. 3218-3221
[6] Jagodzinska K., On the using PCB antennas in wireless communication devices with reduced sizes Zastosowanie anten drukowanych w miniaturowych urządzeniach radiokomunikacyjnych, 2016, Przeglad Elektrotechniczny, p. 114-117
[7] Jagodzinska K., On the extending bandwidth of electrically small antenna using negative impedance converter, 2015, 2015 9th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2015, p.
[8] Jagodzinska K.,Dziura S.,Walkowiak M., Active impedance matching, 2014, Solid State Phenomena, p. 3-8
[9] Jagodziska K.,Wysota M.,Walkowiak M., Electrically small linear antennas generated with a genetic algorithm, 2008, Proceedings of the 2008 1st International Conference on Information Technology, IT 2008, p.
[10] Wysota M.,Jagodziska K.,Walkowiak M., Sidelob suppression in unequally spaced antenna arrays, 2008, Proceedings of the 2008 1st International Conference on Information Technology, IT 2008, p.
więcej ...

Aktywność dydaktyczna

Ostatnie prace dyplomowe:
[1]Analiza porównawczo - badawcza parametrów światłowodów w kontekście projektowania i wykonania sieci FTTH. (Damian SZUKIEŁOWICZ)
[2]Analiza porównawczo - badawcza występowania obszaru pól elektromagnetycznych o poziomach gęstości mocy większych lub równych 0,1W/m2 (Maciej FIRUTA)
[3]Skalowalność sieci telekomunikacyjnej na etapie projektowania. (Katarzyna Szczecinska)
[4]Projekt techniczny sieci teleinformatycznej do transmisji danych w technologii dostępu przewodowego i bezprzewodowego. (Adrian Jarosław Święty)
[5]Projekt instalacji nisko prądowych dla wybranego obiektu użyteczności publicznej. (Łukasz Pawluk)
[6]Wykorzystanie programu MathCad do stymulacji podczas projektowania układów z elementami nielinowymi. (Mateusz Abramowicz)
[7]Metody dopasowania impedancyjnego anteny do nadajnika. (Adam Grabowski)
[8]Projekt, budowa i pomiary linii światłowodowej. (Kacper Czerwonka)
więcej ...

Aktywność na Wydziale:

04.12.2019Wizyta w oddziale Orange w Koszalinie
19.11.2019IV Międzywydziałowy Turniej w Kręgle
26.09.2019Festiwal Nauki na Politechnice Koszalińskiej
07.05.2019Spotkanie w sprawie praktyk zawodowych
18.02.2019Spotkanie w sprawie staży studenckich
30.11.2018Uroczyste zakończenie staży studenckich
12.10.2018Nagrody JM Rektora za działalność naukową - 2018r.
18.06.2018Zajęcia dodatkowe dla uczniów z ZSP nr 1 w Słupsku
19.04.2018Spotkanie w sprawie praktyk zawodowych
08.03.2018Specjalistyczne zajęcia dla ZSM z Kołobrzegu
27.02.2018Cykl zajęć dla uczniów ZS nr 9 w Koszalinie
16.01.2018Seminarium naukowe
06.12.2017Rozpoczęcie staży dla studentów w ramach EFS, POWER
14.10.2017Nagrody JM Rektora za działalność naukową - 2017r.

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2020 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone