Pracownicy

dr inż. Katarzyna Jagodzińska (adiunkt)

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Katedra Elektroniki
ul. Śniadeckich 2, pok. 123A, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3478 728
email: katarzyna.jagodzinska@ie.tu.koszalin.pl
ORCID: 0000-0002-2471-1144


h-index: 2 l.publikacji: 9
wg. Scopus

Pełnione funkcje:

Aktualne:
[1] Opiekun praktyk na kierunku Elektronika i Telekomunikacja
[2] Koordynator wydziałowy projektu POWR.03.01.00­00­S194/17­00 "Program staży dla studentów Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej" - w latach 2017 - 2019

Aktywność naukowa

Ostatnie publikacje (wg. Scopus):
[1] Jagodzinska K.,Witenberg A.,Walkowiak M., Method of generating self-supporting linear antennas for marine radiocommunication systems, 2018, Journal of Marine Engineering and Technology, p. 305-309
[2] Witenberg A.,Walkowiak M.,Jagodzinska K., Linear antenna transient analysis using running fourier transform and page spectrum, 2018, IET Conference Publications, p.
[3] Walkowiak M.,Witenberg A.,Jagodzinska K., Discrete page spectrum in analzying phenomena in linear antenna, 2018, IET Conference Publications, p.
[4] Walkowiak M.,Witenberg A.,Jagodzinska K., Page spectrum as the new tool for linear antennas transient analysis, 2017, 2017 11th European Conference on Antennas and Propagation, EUCAP 2017, p. 3218-3221
[5] Jagodzinska K., On the using PCB antennas in wireless communication devices with reduced sizes Zastosowanie anten drukowanych w miniaturowych urządzeniach radiokomunikacyjnych, 2016, Przeglad Elektrotechniczny, p. 114-117
[6] Jagodzinska K., On the extending bandwidth of electrically small antenna using negative impedance converter, 2015, 2015 9th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2015, p.
[7] Jagodzinska K.,Dziura S.,Walkowiak M., Active impedance matching, 2014, Solid State Phenomena, p. 3-8
[8] Jagodziska K.,Wysota M.,Walkowiak M., Electrically small linear antennas generated with a genetic algorithm, 2008, Proceedings of the 2008 1st International Conference on Information Technology, IT 2008, p.
[9] Wysota M.,Jagodziska K.,Walkowiak M., Sidelob suppression in unequally spaced antenna arrays, 2008, Proceedings of the 2008 1st International Conference on Information Technology, IT 2008, p.

Aktywność dydaktyczna

Ostatnie prace dyplomowe:
[1]Analiza porównawczo - badawcza parametrów światłowodów w kontekście projektowania i wykonania sieci FTTH. (Damian SZUKIEŁOWICZ)
[2]Analiza porównawczo - badawcza występowania obszaru pól elektromagnetycznych o poziomach gęstości mocy większych lub równych 0,1W/m2 (Maciej FIRUTA)
[3]Skalowalność sieci telekomunikacyjnej na etapie projektowania. (Katarzyna Szczecinska)
[4]Projekt techniczny sieci teleinformatycznej do transmisji danych w technologii dostępu przewodowego i bezprzewodowego. (Adrian Jarosław Święty)
[5]Projekt instalacji nisko prądowych dla wybranego obiektu użyteczności publicznej. (Łukasz Pawluk)
[6]Wykorzystanie programu MathCad do stymulacji podczas projektowania układów z elementami nielinowymi. (Mateusz Abramowicz)
[7]Metody dopasowania impedancyjnego anteny do nadajnika. (Adam Grabowski)
[8]Projekt, budowa i pomiary linii światłowodowej. (Kacper Czerwonka)
więcej ...

Aktywność na Wydziale:

04.12.2019Wizyta w oddziale Orange w Koszalinie
19.11.2019IV Międzywydziałowy Turniej w Kręgle
26.09.2019Festiwal Nauki na Politechnice Koszalińskiej
07.05.2019Spotkanie w sprawie praktyk zawodowych
18.02.2019Spotkanie w sprawie staży studenckich
30.11.2018Uroczyste zakończenie staży studenckich
12.10.2018Nagrody JM Rektora za działalność naukową - 2018r.
18.06.2018Zajęcia dodatkowe dla uczniów z ZSP nr 1 w Słupsku
19.04.2018Spotkanie w sprawie praktyk zawodowych
08.03.2018Specjalistyczne zajęcia dla ZSM z Kołobrzegu
27.02.2018Cykl zajęć dla uczniów ZS nr 9 w Koszalinie
16.01.2018Seminarium naukowe
06.12.2017Rozpoczęcie staży dla studentów w ramach EFS, POWER
14.10.2017Nagrody JM Rektora za działalność naukową - 2017r.

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2020 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone