Pracownicy

dr inż. Katarzyna Jagodzińska starszy wykładowca

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Katedra Elektroniki
ul. Śniadeckich 2, pok. 123A, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3478 728
email: katarzyna.jagodzinska[at]tu.koszalin.pl
ORCID: 0000-0002-2471-1144


h-index: 2 l.publikacji: 10
wg. Scopus

Pełnione funkcje:

Aktualne:
[1] Prodziekan WEiI ds. Studenckich
[2] Koordynator wydziałowy projektu "ZINTEGROWANI - Kompleksowy Program Rozwoju Politechniki Koszalińskiej - Moduł Programów Stażowych w latach 2020-2023.
[3] Opiekun praktyk na kierunku Elektronika i Telekomunikacja
[4] Przewodnicząca Komisji Stypendialnej dla studentów
[5] Przedstawicielka WEiI w Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów i Doktorantów na kadencję 2020-2024

Aktywność naukowa

Ostatnie publikacje (wg. Scopus):
[1] Jagodzinska K., On the self-structuring antenna, 2020, Sensors (Switzerland), p.
[2] Jagodzinska K.,Witenberg A.,Walkowiak M., Method of generating self-supporting linear antennas for marine radiocommunication systems, 2018, Journal of Marine Engineering and Technology, p. 305-309
[3] Witenberg A.,Walkowiak M.,Jagodzinska K., Linear antenna transient analysis using running fourier transform and page spectrum, 2018, IET Conference Publications, p.
[4] Walkowiak M.,Witenberg A.,Jagodzinska K., Discrete page spectrum in analzying phenomena in linear antenna, 2018, IET Conference Publications, p.
[5] Walkowiak M.,Witenberg A.,Jagodzinska K., Page spectrum as the new tool for linear antennas transient analysis, 2017, 2017 11th European Conference on Antennas and Propagation, EUCAP 2017, p. 3218-3221
[6] Jagodzinska K., On the using PCB antennas in wireless communication devices with reduced sizes Zastosowanie anten drukowanych w miniaturowych urządzeniach radiokomunikacyjnych, 2016, Przeglad Elektrotechniczny, p. 114-117
[7] Jagodzinska K., On the extending bandwidth of electrically small antenna using negative impedance converter, 2015, 2015 9th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2015, p.
[8] Jagodzinska K.,Dziura S.,Walkowiak M., Active impedance matching, 2014, Solid State Phenomena, p. 3-8
[9] Jagodziska K.,Wysota M.,Walkowiak M., Electrically small linear antennas generated with a genetic algorithm, 2008, Proceedings of the 2008 1st International Conference on Information Technology, IT 2008, p.
[10] Wysota M.,Jagodziska K.,Walkowiak M., Sidelob suppression in unequally spaced antenna arrays, 2008, Proceedings of the 2008 1st International Conference on Information Technology, IT 2008, p.
więcej ...

Aktywność na Wydziale:

01.10.2021Spotkanie z uczniami V Liceum Ogólnokształcącego im. St. Lema w Koszalinie
30.09.2021XX Festiwal Nauki na Politechnice Koszalińskiej
12.02.2021Wykład promocyjny
05.02.2021Spotkanie on-line ze studentami
03.02.2021Spotkanie on-line ze studentami
13.01.2021Nowy Prodziekan ds. Studenckich
07.12.2020Spotkanie w sprawie staży studenckich w dn. 07.12.2020r.
04.12.2019Wizyta w oddziale Orange w Koszalinie
19.11.2019IV Międzywydziałowy Turniej w Kręgle
26.09.2019Festiwal Nauki na Politechnice Koszalińskiej
07.05.2019Spotkanie w sprawie praktyk zawodowych
18.02.2019Spotkanie w sprawie staży studenckich
30.11.2018Uroczyste zakończenie staży studenckich
12.10.2018Nagrody JM Rektora za działalność naukową - 2018r.
18.06.2018Zajęcia dodatkowe dla uczniów z ZSP nr 1 w Słupsku
19.04.2018Spotkanie w sprawie praktyk zawodowych
08.03.2018Specjalistyczne zajęcia dla ZSM z Kołobrzegu
27.02.2018Cykl zajęć dla uczniów ZS nr 9 w Koszalinie
16.01.2018Seminarium naukowe
06.12.2017Rozpoczęcie staży dla studentów w ramach EFS, POWER
14.10.2017Nagrody JM Rektora za działalność naukową - 2017r.

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2022 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone