Pracownicy

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Katedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów
ul. Śniadeckich 2, pok. 308A, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3478 741
email: Krzysztof.Wawryn[at]tu.koszalin.pl
ORCID: 0000-0003-2027-3359


h-index: 8 l.publikacji: 67
wg. Scopus

Pełnione funkcje:

Aktualne:
[1] Kierownik Katedry Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów
[2] Członek Rady Wydziału
[3] Członek Rady Naukowej dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja.
[4] Członek Kapituły Medalu Politechniki Koszalińskiej na lata 2020-2024
[5] Członek Rady Naukowej dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika
Wcześniejsze:
[1] Rektor - w latach 1999-2005
[2] Prorektor ds. Nauki - w latach 1993-1999
[3] Zastępca dyrektora do spraw dydaktycznych - w latach 1992 - 1993
[4] Członek Senatu Politechniki Koszalińskiej - w latach 1993-2020

Aktywność naukowa

Ostatnie publikacje (wg. Scopus):
[1] Wawryn K.,Widulinski P., Detection of anomalies in compiled computer program files inspired by immune mechanisms using a template method, 2021, Journal of Computer Virology and Hacking Techniques, p. 47-59
[2] Widulinski P.,Wawryn K., A Human Immunity Inspired Intrusion Detection System to Search for Infections in an Operating System, 2020, Proceedings of 27th International Conference on Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, MIXDES 2020, p. 187-191
[3] Wawryn K.,Widulinski P., A Human Immunity Inspired Algorithm to Detect Infections in a Computer Program, 2019, Proceedings of the 26th International Conference "Mixed Design of Integrated Circuits and Systems", MIXDES 2019, p. 381-385
[4] Suszynski R.,Wawryn K., A Method for Rapid Parameter Research of Sigma-Delta MASH Modulators Using Dynamically Reprogrammable FPAA, 2018, 2018 International Conference on Signals and Electronic Systems, ICSES 2018 - Proceedings, p. 43-46
[5] Marciniak J.,Wawryn K.,Widulinski P., An Artificial Immune Negative Selection Algorithm to Control Water Temperature in the Outlet of the Chamber, 2018, 2018 International Conference on Signals and Electronic Systems, ICSES 2018 - Proceedings, p. 236-241
[6] Poczekajlo P.,Wawryn K., Algorithm for realisation, parameter analysis, and measurement of pipelined separable 3D finite impulse response filters composed of Givens rotation structures, 2018, IET Signal Processing, p. 857-867
[7] Suszynski R.,Wawryn K., A method of quick prototyping of multistage mash modulators with a help of dynamically reprogrammable FPAA Metoda szybkiego prototypowania wielostopniowych modulatorów MASH za pomocą dynamicznie reprogramowanych układów FPAA, 2018, Przeglad Elektrotechniczny, p. 48-51
[8] Poczekajlo P.,Wawryn K., Hardware implementation of 3D pipelined laplace filter based on rotation structures, 2017, Proceedings of the 24th International Conference on Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, MIXDES 2017, p. 276-280
[9] Wawryn K.,Suszynski R., Prototyping of WTA ANNs using FPAA devices, 2017, Proceedings of the 24th International Conference on Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, MIXDES 2017, p. 463-467
[10] Wawryn K.,Suszynski R.,Marciniak J., A competitive WTA ANN for classificationa calorific value of a coal fuel in combustion chambers using FPAA, 2016, 2016 International Conference on Signals and Electronic Systems, ICSES 2016 - Proceedings, p. 19-22
więcej ...

Projekty naukowe:
[1] Kierownik projektu 68/N-SINGAPUR/2007/0 "Opracowanie nowych algorytmów oraz ich implementacja do przetwarzania obrazów w diagnostyce medycznej i w systemach telekomunikacyjnych" - w latach 2008 - 2010

Aktywność na Wydziale:

25.11.202175. rocznica szkolnictwa wyższego na Pomorzu Zachodnim
24.05.2019Gala 30-lecia Wydziału Elektroniki i Informatyki
26.04.2019Obrona pracy doktorskiej - mgr inż. Pawła Poczekajło

Komisje:

[1]Komisja Oceniająca
[2]Komisja ds. Studiów Doktoranckich
[3]Komisja ds. Nagród
[4]Komisja Programowa dla kierunku Informatyka
[5]Komisja Programowa dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja
[6]Komisja do przeprowadzania czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
[7]Komisja do przeprowadzania czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika
[8]Komisja do analizy jakości dyplomowania, analizy i zatwierdzania tematów prac dyplomowych dla kierunku Informatyka

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2022 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone