Pracownicy

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Katedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów
ul. Śniadeckich 2, pok. 308A, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3478 741
email: Krzysztof.Wawryn[at]tu.koszalin.pl
ORCID: 0000-0003-2027-3359


h-index: 8 l.publikacji: 65
wg. Scopus

Pełnione funkcje:

Aktualne:
[1] Kierownik Katedry Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów
[2] Członek Senatu Politechniki Koszalińskiej
[3] Członek Rady Wydziału
[4] Członek Rady Naukowej dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika
Wcześniejsze:
[1] Rektor - w latach 1999-2005
[2] Prorektor ds. Nauki - w latach 1996-1999
[3] Zastępca dyrektora do spraw dydaktycznych - w latach 1992 - 1993

Aktywność naukowa

Ostatnie publikacje (wg. Scopus):
[1] Wawryn K.,Widulinski P., A Human Immunity Inspired Algorithm to Detect Infections in a Computer Program, 2019, Proceedings of the 26th International Conference "Mixed Design of Integrated Circuits and Systems", MIXDES 2019, p. 381-385
[2] Suszynski R.,Wawryn K., A Method for Rapid Parameter Research of Sigma-Delta MASH Modulators Using Dynamically Reprogrammable FPAA, 2018, 2018 International Conference on Signals and Electronic Systems, ICSES 2018 - Proceedings, p. 43-46
[3] Marciniak J.,Wawryn K.,Widulinski P., An Artificial Immune Negative Selection Algorithm to Control Water Temperature in the Outlet of the Chamber, 2018, 2018 International Conference on Signals and Electronic Systems, ICSES 2018 - Proceedings, p. 236-241
[4] Poczekajlo P.,Wawryn K., Algorithm for realisation, parameter analysis, and measurement of pipelined separable 3D finite impulse response filters composed of Givens rotation structures, 2018, IET Signal Processing, p. 857-867
[5] Suszynski R.,Wawryn K., A method of quick prototyping of multistage mash modulators with a help of dynamically reprogrammable FPAA Metoda szybkiego prototypowania wielostopniowych modulatorów MASH za pomocą dynamicznie reprogramowanych układów FPAA, 2018, Przeglad Elektrotechniczny, p. 48-51
[6] Poczekajlo P.,Wawryn K., Hardware implementation of 3D pipelined laplace filter based on rotation structures, 2017, Proceedings of the 24th International Conference on Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, MIXDES 2017, p. 276-280
[7] Wawryn K.,Suszynski R., Prototyping of WTA ANNs using FPAA devices, 2017, Proceedings of the 24th International Conference on Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, MIXDES 2017, p. 463-467
[8] Wawryn K.,Suszynski R.,Marciniak J., A competitive WTA ANN for classificationa calorific value of a coal fuel in combustion chambers using FPAA, 2016, 2016 International Conference on Signals and Electronic Systems, ICSES 2016 - Proceedings, p. 19-22
[9] Suszynski R.,Marciniak J.,Wawryn K., An artificial neural network for classification a quality of a coal fuel in combustion chambers using FPAA, 2016, Proceedings of the 23rd International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, MIXDES 2016, p. 160-163
[10] Suszynski R.,Wawryn K.,Marciniak J., An application of the FPAA implemented cascaded neural network to the classification of coal fuel in combustion chambers Zastosowanie zaimplementowanej w FPAA kaskadowej sieci neuronowej do klasyfikacji jakości węgla w komorach spalania, 2016, Przeglad Elektrotechniczny, p. 91-94
więcej ...

Projekty naukowe:
[1] Kierownik projektu 68/N-SINGAPUR/2007/0 "Opracowanie nowych algorytmów oraz ich implementacja do przetwarzania obrazów w diagnostyce medycznej i w systemach telekomunikacyjnych" - w latach 2008 - 2010

Otwarte przewody doktorskie na Wydziele Elektroniki i Informatyki:
[1] Wybrane metody sztucznej inteligencji w diagnostyce procesu sterowania spalaniem w kotłach przemysłowych (Jacek Marciniak)
[2] Algorytmy detekcji infekcji programów komputerowych inspirowane biologicznymi mechanizmami immunologicznymi (Patryk Widuliński)

Zamknięte przewody doktorskie na Wydziele Elektroniki i Informatyki:
[1] Algorytmy realizacji i implementacji liniowych, stacjonarnych filtrów cyfrowych 3D w potokowych strukturach z rotatorami Givensa (Paweł Poczekajło)
[2] Prądowe komórki neuronowe małej mocy w układach VLSI. (Bogdan Strzeszewski)
[3] Badanie integratorów i filtrów pracujących w czasie dyskretnym z zastosowaniem przełączanych wzmacniaczy transkonduktancyjnych (Andrzej Mazurek)

Recenzowane prace doktorskie na Wydziele Elektroniki i Informatyki:
[1] Jednostki operacyjne zbudowane w oparciu o bramki prądowe dla jednoukładowych systemów VLSI. (Robert Berezowski)
[2] Projektowanie i optymalizacja cyfrowych układów elektronicznych przy użyciu algorytmów ewolucyjnych (Adam Słowik)
[3] Porównanie wybranych analogowych układów pracujących w trybie prądowym z ich odpowiednikami napięciowymi (Artur Wezgraj)

Aktywność dydaktyczna

Ostatnie prace dyplomowe:
[1]System monitorowania i zarządzania pracą Automatycznego Robota Mobilnego poprzez sieć GSM. (Paweł Wójcicki)
[2]Zestaw dydaktyczno- uruchomieniowy z opisem ćwiczeń dla mikrokontrolerów AVR ATMEGA 16/32. (Paweł Wójcicki)
[3]Generator funkcyjny i system pomiarowy zrealizowany za pomocą układów FPGA. (Łukasz Lemieszko)
[4]System zdalnego pomiaru i rejestracji informacji o warunkach pogodowych. (Wojciech Napiórkowski)
[5]Stanowisko laboratoryjne do pomiarów temperatury realizowane przy pomocy zestawu DE2. (Przemysław Wyrzykowski)
[6]System alarmowy realizowany przy pomocy zestawu DE2 - stanowisko laboratoryjne. (Marek Dariusz Szymański)
[7]Sprzętowy sterownik do przesyłania, odbioru i przetwarzania wielu źródeł dźwięku w czasie rzeczywistym (Jacek Krawczyk)
[8]Zastosowanie filtrów FIR do przemieszczania kilku źródeł dźwięku w przestrzeni (Artur Żyliński)
[9]Mikroprocesorowy moduł telemetryczny współpracujący z telefonem GSM (Wojciech Napiórkowski)
[10]Aparat do biostymulacji laserowej (Agnieszka Rojek)
więcej ...

Aktywność na Wydziale:

24.05.2019Gala 30-lecia Wydziału Elektroniki i Informatyki
26.04.2019Obrona pracy doktorskiej - mgr inż. Pawła Poczekajło

Komisje:

[1]Komisja Konkursowa
[2]Komisja Oceniająca
[3]Komisja ds. Studiów Doktoranckich
[4]Komisja ds jakości dyplomowania, analizy i zatwierdzania tematów prac dyplomowych w dyscyplinie Informatyka
[5]Komisja Programowa dla kierunku Informatyka
[6]Komisja Programowa dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2020 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone