Pracownicy

dr inż. Leszek Bychto (Pracownik naukowo-techniczny)

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Katedra Elektroniki
ul. Śniadeckich 2, pok. 305A, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3478 724
email: leszek.bychto@tu.koszalin.pl
ORCID: 0000-0002-9516-3077


h-index: 6 l.publikacji: 33
wg. Scopus

Aktywność naukowa

Ostatnie publikacje (wg. Scopus):
[1] Rasool S.,Saritha K.,Reddy K.T.R.,Tivanov M.S.,Trofimova A.V.,Tikoto S.E.,Bychto L.,Patryn A.,Malinski M.,Gremenok V.F., Effect of annealing on the physical properties of thermally evaporated In2S3 thin films, 2019, Current Applied Physics, p. 108-113
[2] Bychto L.,Malinski M., Determination of the Optical Absorption Coefficient Spectra of Thin Semiconductor Layers from Their Photoacoustic Spectra, 2018, International Journal of Thermophysics, p.
[3] Bychto L.,Malinski M., Photoacoustic spectroscopy analysis of thin semiconductor samples, 2018, Opto-electronics Review, p. 217-222
[4] Bychto L.,Malinski M.,Patryn A.,Tivanov M.,Gremenok V., Determination of the optical absorption spectra of thin layers from their photoacoustic spectra, 2018, Optical Materials, p. 196-199
[5] Rasool S.,Saritha K.,Reddy K.T.R.,Reddy K.R.,Bychto L.,Patryn A.,Malinski M.,Tivanov M.S.,Gremenok V.F., Optical properties of thermally evaporated In2S3 thin films measured using photoacoustic spectroscopy, 2017, Materials Science in Semiconductor Processing, p. 4-8
[6] Bychto L.,Malinski M., Experimental investigations of the dependence of the lifetime of the optically generated minority carriers in n-type silicon on the intensity of its illumination Badania eksperymentalne zależności czasu życia optycznie generowanych nośników mniejszościowych w krzemie typu n od natężenia światła, 2017, Przeglad Elektrotechniczny, p. 35-38
[7] Bychto L.,Malinski M., Influence of light intensity on the lifetime of carriers in silicon investigated by a photoacoustic method, 2016, Opto-electronics Review, p. 58-61
[8] Malinski M.,Bychto L.,Chrobak L.,Madej W., Mapping of the lifetime of carriers in semiconducting materials with the modulated free carrier absorption method Mapowanie czasu życia nośników w materiałach półprzewodnikowych z wykorzystaniem techniki modulacji absorpcji na swobodnych nośnikach, 2015, Przeglad Elektrotechniczny, p. 113-116
[9] Bychto L.,Patryn A., Modulated free-carrier absorption in silicon - a spectroscopy approach, 2015, Physica Status Solidi (B) Basic Research, p. 1311-1318
[10] Bychto L., The use of laser vibrometer in research of thermal diffusivity of materials used in electronics Zastosowanie wibrometru laserowego do badań dyfuzyjności cieplnej materiałów stosowanych w elektronice, 2014, Przeglad Elektrotechniczny, p. 15-18
więcej ...
Projekty naukowe:
[1] Kierownik projektu 501.03.01/2015 "Przeprowadzenie ekspertyzy i analizy porównawczej central alarmowych" - w roku 2015

Aktywność dydaktyczna

Ostatnie prace dyplomowe:
[1]Tester przepuszczalności optycznej szyb. (Przemysław Sagan)
[2]Sortowanie produktów - model fizyczny linii produkcyjnej. (Mateusz Jan Stanisławski)
[3]Układ monitorowania stanu ula pszczelego. (Jakub Radoslaw Małkowski)
[4]Projekt i wykonanie modelu quadrocoptera. (Mariusz Grzybek)
[5]Panel operatorski do monochromatora siatkowego. (Grzegorz Jurczyński)
[6]Projekt i wykonanie stacji meteorologicznej z elementami automatyki domowej. (Michał Majewski )
[7]Segregacja produktów według ich barwy - model linii produkcyjnej na bazie optoelektronicznego czujnika koloru. (Tomasz Zyskowski)
[8]Segregacja produktów według ich wysokości - model linii produkcyjnej na bazie czujnika optoelektronicznego. (Miłosz Pasieka )
[9]Stanowisko do badań temperaturowych diod laserowych. (Piotr Marek Drozdowski)
[10]Detektor światła z układem detekcji fazoczułej- projekt i wykonanie. (Maciej Hynda)
więcej ...

Aktywność na Wydziale:

07.03.2019Dzień otwarty Politechniki Koszalińskiej
20.11.2018Seminarium naukowe
29.09.2018Dzień otwarty Politechniki Koszalińskiej
08.03.2018Dzień otwarty Politechniki Koszalińskiej
14.11.2017Seminarium naukowe
28.09.2017Dzień otwarty Politechniki

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2019 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone