Pracownicy

dr inż. Leszek Bychto Pracownik naukowo-techniczny

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Katedra Elektroniki
ul. Śniadeckich 2, pok. 305A, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3478 724
email: leszek.bychto[at]tu.koszalin.pl
ORCID: 0000-0002-9516-3077


h-index: 6 l.publikacji: 35
wg. Scopus

Aktywność naukowa

Ostatnie publikacje (wg. Scopus):
[1] Rasool S.,Saritha K.,Reddy K.T.R.,Bychto L.,Patryn A.,Malinski M.,Tivanov M.S.,Gremenok V.F., Optoelectronic properties of In2S3 thin films measured using surface photovoltage spectroscopy, 2019, Materials Research Express, p.
[2] Rasool S.,Saritha K.,Reddy K.T.R.,Tivanov M.S.,Trofimova A.V.,Tikoto S.E.,Bychto L.,Patryn A.,Malinski M.,Gremenok V.F., Effect of annealing on the physical properties of thermally evaporated In2S3 thin films, 2019, Current Applied Physics, p. 108-113
[3] Smuga-Kogut M.,Bychto L.,Walendzik B.,Cielecka-Piontek J.,Marecik R.,Kobus-Cisowska J.,Grajek K.,Szymanowska-Powalowska D., Use of buckwheat straw to produce ethyl alcohol using ionic liquids, 2019, Energies, p.
[4] Bychto L.,Malinski M., Determination of the Optical Absorption Coefficient Spectra of Thin Semiconductor Layers from Their Photoacoustic Spectra, 2018, International Journal of Thermophysics, p.
[5] Bychto L.,Malinski M., Photoacoustic spectroscopy analysis of thin semiconductor samples, 2018, Opto-electronics Review, p. 217-222
[6] Bychto L.,Malinski M.,Patryn A.,Tivanov M.,Gremenok V., Determination of the optical absorption spectra of thin layers from their photoacoustic spectra, 2018, Optical Materials, p. 196-199
[7] Rasool S.,Saritha K.,Reddy K.T.R.,Reddy K.R.,Bychto L.,Patryn A.,Malinski M.,Tivanov M.S.,Gremenok V.F., Optical properties of thermally evaporated In2S3 thin films measured using photoacoustic spectroscopy, 2017, Materials Science in Semiconductor Processing, p. 4-8
[8] Bychto L.,Malinski M., Experimental investigations of the dependence of the lifetime of the optically generated minority carriers in n-type silicon on the intensity of its illumination Badania eksperymentalne zależności czasu życia optycznie generowanych nośników mniejszościowych w krzemie typu n od natężenia światła, 2017, Przeglad Elektrotechniczny, p. 35-38
[9] Bychto L.,Malinski M., Influence of light intensity on the lifetime of carriers in silicon investigated by a photoacoustic method, 2016, Opto-electronics Review, p. 58-61
[10] Malinski M.,Bychto L.,Chrobak L.,Madej W., Mapping of the lifetime of carriers in semiconducting materials with the modulated free carrier absorption method Mapowanie czasu życia nośników w materiałach półprzewodnikowych z wykorzystaniem techniki modulacji absorpcji na swobodnych nośnikach, 2015, Przeglad Elektrotechniczny, p. 113-116
więcej ...

Projekty naukowe:
[1] Kierownik projektu 501.03.01/2015 "Przeprowadzenie ekspertyzy i analizy porównawczej central alarmowych" - w roku 2015

Aktywność na Wydziale:

14.10.2021Nagrody Rektora 2021
30.09.2021XX Festiwal Nauki na Politechnice Koszalińskiej
11.05.2021Seminarium Naukowe WEiI - dr inż. Leszek Bychto oraz dr inż. Marcin Walczak.
26.02.2020Dzień otwarty Politechniki Koszalińskiej
26.09.2019Festiwal Nauki na Politechnice Koszalińskiej
07.03.2019Dzień otwarty Politechniki Koszalińskiej
20.11.2018Seminarium naukowe
29.09.2018Dzień otwarty Politechniki Koszalińskiej
08.03.2018Dzień otwarty Politechniki Koszalińskiej
14.11.2017Seminarium naukowe
28.09.2017Dzień otwarty Politechniki

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2022 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone