Pracownicy

mgr inż. Maciej Bączek Pracownik inżynieryjno-techniczny

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Katedra Inżynierii Komputerowej
ul. Śniadeckich 2, pok. 205-5D, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3486 880
email: maciej.baczek[at]tu.koszalin.pl
ORCID: 0000-0002-3648-2000


h-index: 2 l.publikacji: 12
wg. Scopus

Pełnione funkcje:

Aktualne:
[1] Kierownik Centralnego Laboratorium Wydziału Elektroniki i Informatyki

Aktywność naukowa

Ostatnie publikacje (wg. Scopus):
[1] Janke W.,Baczek M.,Krasniewski J., Large-signal averaged models of the non-ideal flyback converter derived by the separation of variables, 2020, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, p. 81-88
[2] Janke W.,Baczek M.,Krasniewski J.,Walczak M., Large-signal input characteristics of selected DC–DC switching converters, Part II. Discontinuous conduction mode, 2020, Archives of Electrical Engineering, p. 801-813
[3] Janke W.,Baczek M.,Krasniewski J.,Walczak M., Large-signal input characteristics of selected DC–DC switching converters Part I. Continuous conduction mode, 2020, Archives of Electrical Engineering, p. 739-750
[4] Janke W.,Baczek M.,Krasniewski J., Averaged model of a buck DC-DC converter for single-loop description of current-mode control, 2019, Archives of Electrical Engineering, p. 891-905
[5] Janke W.,Baczek M.,Krasniewski J., Input characteristics of a non-ideal DC-DC flyback converter, 2019, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, p. 841-849
[6] Janke W.,Baczek M.,Krasniewski J., Modern power transistors in DC-DC flyback converters. Współczesne tranzystory mocy w impulsowych przekształtnikach napięcia flyback, 2018, Przeglad Elektrotechniczny, p. 10-13
[7] Janke W.,Baczek M.,Krasniewski J., The influence of parasitic effects on the selected features of switch-mode Flyback converter Wpływ efektów pasożytniczych na wybrane właściwości przetwornicy Flyback, 2018, Przeglad Elektrotechniczny, p. 44-46
[8] Janke W.,Baczek M., Simulation of transient states in Flyback converters Symulacja stanów przejściowych w przekształtniku Flyback, 2017, Przeglad Elektrotechniczny, p. 117-119
[9] Janke W.,Hapka A.,Baczek M.,Oleksy M.,Krasniewski J., Issues in determining parasitic parameters of pulse voltage converters Problemy określania pasożytniczych parametrów impulsowych przetwornic napięcia, 2016, Przeglad Elektrotechniczny, p. 125-128
[10] Janke W.,Baczek M., The estimation of power loss in step-down switch-mode power converter Szacowanie strat mocy w impulsowej przetwornicy obniżającej napięcie, 2015, Przeglad Elektrotechniczny, p. 237-240
więcej ...

Aktywność na Wydziale:

14.10.2021Nagrody Rektora 2021
30.09.2021XX Festiwal Nauki na Politechnice Koszalińskiej
26.02.2020Dzień otwarty Politechniki Koszalińskiej
14.10.2019Nagrody JM Rektora za działalność dydaktyczną i organizacyjną - 2019r.
26.09.2019Festiwal Nauki na Politechnice Koszalińskiej
08.03.2018Specjalistyczne zajęcia dla ZSM z Kołobrzegu
24.10.2017Seminarium naukowe

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2022 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone