Pracownicy

mgr inż. Maciej Bączek (Pracownik inżynieryjno-techniczny)

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Centralne Laboratorium WEiI
ul. Śniadeckich 2, pok. 205-5D, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3486 880
email: macbac@ie.tu.koszalin.pl
ORCID: 0000-0002-3648-2000


h-index: 2 l.publikacji: 7
wg. Scopus

Pełnione funkcje:

Aktualne:
[1] Kierownik Centralnego Laboratorium Wydziału Elektroniki i Informatyki

Aktywność naukowa

Ostatnie publikacje (wg. Scopus):
[1] Janke W.,Baczek M.,Krasniewski J., Modern power transistors in DC-DC flyback converters. Współczesne tranzystory mocy w impulsowych przekształtnikach napięcia flyback, 2018, Przeglad Elektrotechniczny, p. 10-13
[2] Janke W.,Baczek M.,Krasniewski J., The influence of parasitic effects on the selected features of switch-mode Flyback converter Wpływ efektów pasożytniczych na wybrane właściwości przetwornicy Flyback, 2018, Przeglad Elektrotechniczny, p. 44-46
[3] Janke W.,Baczek M., Simulation of transient states in Flyback converters Symulacja stanów przejściowych w przekształtniku Flyback, 2017, Przeglad Elektrotechniczny, p. 117-119
[4] Janke W.,Hapka A.,Baczek M.,Oleksy M.,Krasniewski J., Issues in determining parasitic parameters of pulse voltage converters Problemy określania pasożytniczych parametrów impulsowych przetwornic napięcia, 2016, Przeglad Elektrotechniczny, p. 125-128
[5] Janke W.,Baczek M., The estimation of power loss in step-down switch-mode power converter Szacowanie strat mocy w impulsowej przetwornicy obniżającej napięcie, 2015, Przeglad Elektrotechniczny, p. 237-240
[6] Janke W.,Walczak M.,Baczek M., Input and output characteristics of BUCK and BOOST power converters including parasitic resistances Charakterystyki wejściowe i wyjściowe przetwornic napie{ogonek}cia BUCK i BOOST z uwzgle{ogonek}dnieniem rezystancji pasozytniczych, 2012, Przeglad Elektrotechniczny, p. 291-294
[7] Janke W.,Baczek M.,Walczak M., Output characteristics of step-down (Buck) power converter, 2012, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, p. 751-755

Aktywność na Wydziale:

08.03.2018Specjalistyczne zajęcia dla ZSM z Kołobrzegu
24.10.2017Seminarium naukowe

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2019 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone