Pracownicy

mgr inż. Marcin Nowacki Asystent

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Katedra Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteligencji
ul. Śniadeckich 2, pok. 217A, 75-453 Koszalin
tel. +48 +48 94 3478 698
email: marcin.nowacki[at]tu.koszalin.pl
ORCID: 0000-0003-3117-7442


h-index: n/a l.publikacji: n/a
wg. Scopus

Pełnione funkcje:

[1] Członek komisji stypendialnej dla doktorantów

Aktywność na Wydziale:

16.04.2019Seminarium naukowe

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2022 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone