Pracownicy

dr inż. Marcin Walczak (adiunkt)

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Katedra Elektroniki
ul. Śniadeckich 2, pok. 203A, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3478 708
email: marcin.walczak@tu.koszalin.pl
ORCID: 0000-0002-1839-2212


h-index: 2 l.publikacji: 6
wg. Scopus

Pełnione funkcje:

Aktualne:
[1] Członek zespołu w projekcie WND-POWR.03.01.00-00-U162/17-00 "Młody Inżynier Programista" lata 2018-2020

Aktywność naukowa

Ostatnie publikacje (wg. Scopus):
[1] Walczak M., Impact of inductor current ringing in DCM on output voltage of DC-DC buck power converters, 2017, Archives of Electrical Engineering, p. 313-323
[2] Janke W.,Walczak M., Influence of output conductance on characteristic frequencies of switch mode BUCK and BOOST converter, 2017, Archives of Electrical Engineering, p. 165-178
[3] Walczak M.,Janke W., Phase dependencies in small-signal transfer functions of dc-dc converters Zależności fazowe w małosygnałowym opisie przekształtników napięcia stałego, 2017, Przeglad Elektrotechniczny, p. 95-97
[4] Janke W.,Walczak M., Comparison of transient states in step-down power converter (BUCK) in continuous and discontinuous conduction mode, 2014, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, p. 773-778
[5] Janke W.,Walczak M.,Baczek M., Input and output characteristics of BUCK and BOOST power converters including parasitic resistances Charakterystyki wejściowe i wyjściowe przetwornic napie{ogonek}cia BUCK i BOOST z uwzgle{ogonek}dnieniem rezystancji pasozytniczych, 2012, Przeglad Elektrotechniczny, p. 291-294
[6] Janke W.,Baczek M.,Walczak M., Output characteristics of step-down (Buck) power converter, 2012, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, p. 751-755

Aktywność na Wydziale:

06.03.2019Targi edukacyjne - EduDay Koszalin
20.11.2018Rozpoczęcie projektu z Funduszy Europejskich „Młody Inżynier Programista”.
19.10.2018Zajęcia dla ZSP nr1 im. Noblistów Polskich w Słupsku
29.09.2018Dzień otwarty Politechniki Koszalińskiej
09.07.2018Obrona pracy doktorskiej - mgr inż. Marcin Walczak
18.06.2018Zajęcia dodatkowe dla uczniów z ZSP nr 1 w Słupsku
03.06.2018Rodzinny piknik integracyjny dla branży informatycznej
08.03.2018Specjalistyczne zajęcia dla ZSM z Kołobrzegu
27.02.2018Cykl zajęć dla uczniów ZS nr 9 w Koszalinie

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2019 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone