Pracownicy

dr inż. Marek Popławski (adiunkt)

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Katedra Inżynierii Komputerowej
ul. Śniadeckich 2, pok. 227A, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3478 733
email: marek.poplawski@weii.tu.koszalin.pl


h-index: 2 l.publikacji: 8
wg. Scopus

Pełnione funkcje:

Aktualne:
[1] Koordynator wydziałowy projektu POWR.03.05.00-00-Z219/17 "Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej" - w latach 2018 -2022
[2] Koordynator wydziałowy ds. osób z niepełnosprawnością

Aktywność naukowa

Ostatnie publikacje (wg. Scopus):
[1] Slowik A.,Poplawski M., Application of cartesian genetic programming to design of digital filters for image processing Zastosowanie kartezjańskiego programowania genetycznego do projektowania filtrów cyfrowych do przetwarzania obrazów, 2018, Przeglad Elektrotechniczny, p. 74-77
[2] Poplawski M.,Slowik A., Implementation of a fuzzy system dedicated for the central heating installation Implementacja systemu rozmytego przeznaczonego do sterowania instalacją centralnego ogrzewania, 2018, Przeglad Elektrotechniczny, p. 78-81
[3] Poplawski M., Implementation of a parallel fuzzy system in the FPGA circuit, 2016, Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), p. 276-283
[4] Poplawski M.,Bialko M., Fuzzy logic controller dedicated for dc motors Sterownik systemu rozmytego przeznaczony do sterowania silnikami dc, 2012, Przeglad Elektrotechniczny, p. 296-297
[5] Poplawski M.,Bialko M., Implementation of fuzzy logic controller in FPGA circuit for guiding electric wheelchair, 2012, Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), p. 216-222
[6] Poplawski M.,Bialko M., An implementation of dedicated fuzzy system in microcontroller circuit Implementacja dedykowanego systemu rozmytego w ukł adzie mikrokontrolera, 2010, Przeglad Elektrotechniczny, p. 267-269
[7] Poplawski M.,Bialko M., The architecture of fuzzy system dedicated for guiding electric wheelchair Architektura systemu rozmytego przeznaczona do sterowania elektrycznym wózkiem inwalidzkim, 2009, Przeglad Elektrotechniczny, p. 178-180
[8] Poplawski M.,Bialko M., Implementation of parallel fuzzy logic controller in FPGA circuit for guiding electric wheelchair, 2008, 2008 Conference on Human System Interaction, HSI 2008, p. 405-408

Aktywność dydaktyczna

Ostatnie prace dyplomowe:
[1]System klasyfikujący stan ogniw galwanicznych typu AA/AAA. (Mateusz Kurzejewski)
[2]Programowy symulator systemu rozmytego. (Paweł Adam Dudzik)
[3]Implementacja modeli rozmytych dedykowanych na potrzeby sterownika kotła c.o. (Tomasz Mateusz LASZCZUK)
[4]Programowo- sprzętowa aplikacja monitorująca stan szklarni. (Mateusz Hermanowicz)
[5]Implementacja wybranych metod sztucznej inteligencji w grach platformowych. (Paweł Mojsiewicz)
[6]Inteligentna aplikacja wspomagająca serwisowanie floty pojazdów. (Maciej Łoziak)
[7]Inteligentna aplikacja wspomagająca serwisowanie sprzętu medycznego. (Łukasz Narbut)
[8]System rozmyty sterujący przesuwem kamery. (Jan Paweł Kaczor)
[9]System rozmyty oceniający stan kierowcy. (Ernest Piotr Żarski)
[10]Inteligentna aplikacja sterownika kotła c.o. (Tomasz mateusz Laszczuk)
więcej ...

Aktywność na Wydziale:

30.05.2019Wixyta studyjna w Pomerania Technopark w Szczecinie
12.10.2018Nagrody JM Rektora za działalność dydaktyczną i organizacyjną - 2018r.
01.09.2018Rozpoczęcie projektu współfinansowanego przez UE dla studentów I stopnia
26.05.2018Prezentacja specjalności
17.05.2018Prezentacja specjalności

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2019 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone