Pracownicy

mgr Margita Kucharska Kierownik Biura Wydziału

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Biuro dziekana
ul. Śniadeckich 2, pok. 23A, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3478 702
email: margita.kucharska[at]tu.koszalin.pl


h-index: n/a l.publikacji: n/a
wg. Scopus

Pełnione funkcje:

Aktualne:
[1] Kierownik Dziekanatu
[2] Członek zespołu w projekcie POWR.03.01.00-00-O012/17 "Rozwój kompetencji zawodowych studentów Politechniki Koszalińskiej" lata 2018-2019
[3] Członek zespołu w projekcie POWR.03.05.00-00-Z219/17 "Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej" lata 2018-2022

Aktywność na Wydziale:

24.05.2019Gala 30-lecia Wydziału Elektroniki i Informatyki
12.10.2018Nagrody JM Rektora za działalność dydaktyczną i organizacyjną - 2018r.
01.09.2018Rozpoczęcie projektu współfinansowanego przez UE dla studentów I stopnia
01.09.2018Rozpoczęcie projektu współfinansowanego przez UE dla studentów II stopnia

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2022 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone