Pracownicy

prof. dr hab. Mirosław Maliński

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Katedra Elektroniki
ul. Śniadeckich 2, pok. 21A, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3478 719
email: miroslaw.malinski[at]tu.koszalin.pl
ORCID: 0000-0003-4377-990X


h-index: 11 l.publikacji: 104
wg. Scopus

Pełnione funkcje:

Aktualne:
[1] Prodziekan do spraw nauki - w latach 2016 - 2020
[2] Członek Rady Naukowej dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika
[3] Kierownik Katedry Elektroniki
[4] Członek Rady Wydziału
Wcześniejsze:
[1] Dziekan Wydziału - w latach 2008 - 2016
[2] Prodziekan do spraw nauki - w latach 2005 - 2008

Aktywność naukowa

Ostatnie publikacje (wg. Scopus):
[1] Malinski M.,Chrobak L., Investigations and modeling aspects of the influence of the high energy and high dose implantation on the optical and transport parameters of implanted layers in silicon, 2020, Physica B: Condensed Matter, p.
[2] Chrobak L.,Malinski M., On Investigations of the Optical Absorption Coefficient of Gold and Germanium Implanted Silicon with the Use of the Non-destructive Contactless Photo Thermal Infrared Radiometry, 2019, Journal of Electronic Materials, p. 5273-5278
[3] Zakrzewski J.,Strzalkowski K.,Malinski M.,Chrobak L., Two-Layer Model in Piezoelectric Photothermal Spectra of CdTe Crystals, 2019, International Journal of Thermophysics, p.
[4] Rasool S.,Saritha K.,Reddy K.T.R.,Bychto L.,Patryn A.,Malinski M.,Tivanov M.S.,Gremenok V.F., Optoelectronic properties of In2S3 thin films measured using surface photovoltage spectroscopy, 2019, Materials Research Express, p.
[5] Malinski M.,Chrobak L.,Madej W.,Kukharchyk N., Correction to: Au2+ -Implanted Regions in Silicon Visualized Using a Modulated Free-Carrier Absorption Method (International Journal of Thermophysics, (2017), 38, 7, (110), 10.1007/s10765-017-2246-2), 2019, International Journal of Thermophysics, p.
[6] Rasool S.,Saritha K.,Reddy K.T.R.,Tivanov M.S.,Trofimova A.V.,Tikoto S.E.,Bychto L.,Patryn A.,Malinski M.,Gremenok V.F., Effect of annealing on the physical properties of thermally evaporated In2S3 thin films, 2019, Current Applied Physics, p. 108-113
[7] Andriyevsky B.,Malinski M.,Burylo L.,Stadnyk V.Y.,Romanyuk M.O.,Piekarski J.,Andriyevska L., Estimation of phonon relaxation time for silicon by means of using the velocity autocorrelation function of atoms in molecular dynamics, 2019, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, p. 651-656
[8] Chrobak L.,Malinski M., Properties of silicon implanted with Fe+, Ge+, Mn+ ions investigated using a frequency contactless modulated free-carrier absorption technique, 2018, Optical Materials, p. 484-491
[9] Bychto L.,Malinski M., Determination of the Optical Absorption Coefficient Spectra of Thin Semiconductor Layers from Their Photoacoustic Spectra, 2018, International Journal of Thermophysics, p.
[10] Bychto L.,Malinski M., Photoacoustic spectroscopy analysis of thin semiconductor samples, 2018, Opto-electronics Review, p. 217-222
więcej ...

Projekty naukowe:
[1] Kierownik projektu N N515 604339 "Rozwinięcie metod fotoakustycznych do nieniszczącego wyznaczania parametrów optycznych i rekombinacyjnych wybranych materiałów optoelektronicznych" - w latach 2010 - 2012

Otwarte przewody doktorskie na Wydziele Elektroniki i Informatyki:
[1] Analiza teoretyczna i doświadczalna możliwości zautomatyzowania oraz zastosowania metod fototermicznych i rekombinacyjnych do badań wybranych półprzewodników i struktur półprzewodnikowych (Wiesław Madej)

Zamknięte przewody doktorskie na Wydziele Elektroniki i Informatyki:
[1] Analiza teoretyczna i doświadczalna możliwości zastosowania termoakustycznej metody pomiaru do badania szczelności obudów elementów elektronicznych (Maciej Kubicki)
[2] Fale termiczne i plazmowe w badaniach materiałów półprzewodnikowych. (Michał Pawlak)
[3] Rozwinęcie metod fotoakustycznych do nieniszczącego wyznaczania parametrów optycznych i rekombinacyjnych wybranych materiałów optoelektronicznych. (Łukasz Chrobak)

Recenzowane prace doktorskie na Wydziele Elektroniki i Informatyki:
[1] Badanie charakterystyk termicznych tranzystorów mikrofalowych (Jarosław Kraśniewski)

Aktywność dydaktyczna

Ostatnie prace dyplomowe:
[1]Projekt i wykonanie mikroprocesorowego sterownika nawadniania ogrodu z czujnikiem deszczu. (Cezary Szlachcikowski)
[2]Projekt i wykonanie układu termometru mikroprocesorowego zapamiętującego minimalną i maksymalną wartość zmierzonej temperatury. (Dawid Adamczyk)
[3]Aplikacja w Javie do odliczeń rozkładów temperatur w układach warstwowych. (Piotr Zarębski)
[4]Projekt i wykonanie wzmacniacza LOCK-IN zbudowanego na bazie układów AVR z aplikacją komputerową wspomagającą wykonanie pomiarów i analizę wyników. (Tomasz Pelech)
[5]Projekt i wykonanie dwukanałowego systemu pomiaru temperatury z jednym kanałem pomiaru zdalnego. (Sylwester Ufniarz)
[6]Projekt i wykonanie układu termometru mikroprocesorowego zapamiętującego minimalną i maksymalną wartość zmierzonej temperatury. (Łukasz Kierszk)
[7]Aplikacja w C++ do analizy widm transmisyjnych i fotoakustycznych materiałów półprzewodnikowych. (Karol Schmidt)
[8]Prjekt i wykonanie iluminatora światła podczerwonegoze zmiennym kątem odchylenia w pionie oraz poziomie (Szymon Podsiadły)
[9]Graficzny analizator widma akustycznego oparty na mikrokontrolerze ATMEGA (Robert Rudncki)
[10]Projekt i realizacja bezprzewodowych słuchawek stereo podłączonych przez port USB (Sławomir Smolarek)
więcej ...

Aktywność na Wydziale:

10.03.2020Seminarium naukowe
28.01.2020Seminarium naukowe
14.01.2020Seminarium naukowe
19.11.2019Seminarium naukowe
14.10.2019Nagrody JM Rektora za działalność naukową - 2019r.
14.10.2019Nagrody JM Rektora za działalność dydaktyczną i organizacyjną - 2019r.
11.06.2019Seminarium naukowe
24.05.2019Gala 30-lecia Wydziału Elektroniki i Informatyki
26.04.2019Obrona pracy doktorskiej - mgr inż. Pawła Poczekajło
25.04.2019Seminarium naukowe
16.04.2019Seminarium naukowe
09.04.2019Seminarium naukowe
02.04.2019Seminarium naukowe
19.03.2019Seminarium naukowe
05.03.2019Seminarium naukowe
26.02.2019Seminarium naukowe
29.01.2019Seminarium naukowe
15.01.2019Seminarium naukowe
11.12.2018Seminarium naukowe
27.11.2018Obrona pracy doktorskiej - mgr inż. Rafała Wojszczyka
20.11.2018Seminarium naukowe
15.11.2018Seminarium z dr Justasem Trinkunasem z Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina
08.11.2018dr hab. Mirosław Maliński profesorem
16.10.2018Seminarium naukowe
12.10.2018Nagrody JM Rektora za działalność dydaktyczną i organizacyjną - 2018r.
10.07.2018Publiczna obrona pracy doktorskiej - mgr inż. Włodzimierz Wysocki
09.07.2018Obrona pracy doktorskiej - mgr inż. Marcin Walczak
15.05.2018Seminarium naukowe
10.05.2018Spotkanie dotyczące Centrów Kompetencji - Inicjatywy dla Polskiego Przemysłu 4.0
17.04.2018Seminarium naukowe
20.03.2018Seminarium naukowe
06.02.2018Seminarium naukowe
16.01.2018Seminarium naukowe
04.01.2018Zajęcia promujące matematykę dla licealistów
21.12.2017Zajęcia promujące matematykę dla licealistów
12.12.2017Seminarium naukowe
28.11.2017Seminarium naukowe
14.11.2017Seminarium naukowe
24.10.2017Seminarium naukowe
17.10.2017Seminarium naukowe
14.10.2017Nagrody JM Rektora za działalność naukową - 2017r.
14.10.2017Nagrody JM Rektora za działalność dydaktyczną i organizacyjną - 2017r.
03.10.2017Inauguracja Roku Akademickiego Wydziału
26.06.2017Seminarium naukowe
13.06.2017Seminarium naukowe
11.04.2017Seminarium naukowe
28.03.2017Seminarium naukowe
07.03.2017Seminarium naukowe
10.01.2017Seminarium naukowe
06.12.2016Seminarium naukowe
29.11.2016Seminarium naukowe

Komisje:

[1]Komisja Konkursowa
[2]Komisja Oceniająca
[3]Komisja ds jakości dyplomowania, analizy i zatwierdzania tematów prac dyplomowych w dyscyplinie Elektronika i Telekomunikacja
[4]Rada Wydawnicza WEiI

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2020 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone