Pracownicy

dr inż. Natalia Maslennikowa (starszy wykładowca)

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Katedra Inżynierii Komputerowej
ul. Śniadeckich 2, pok. 222A, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3478 731
email: nataliya.maslennikova@tu.koszalin.pl


h-index: 1 l.publikacji: 4
wg. Scopus

Aktywność naukowa

Ostatnie publikacje (wg. Scopus):
[1] Sergiyenko A.,Maslennikow O.,Ratuszniak P.,Maslennikowa N.,Tomas A., Application specific processors for the autoregressive signal analysis, 2010, Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), p. 80-86
[2] Maslennikow O.,Maslennikowa N.,Pawlowski P.,Rajewska M.,Berezowski R., Realization of the modular exponentiation operation in cryptographic systems Realizacja sprzȩtowa operacji potȩgowania modularnego w systemach kryptograficznych, 2009, Przeglad Elektrotechniczny, p. 210-214
[3] Maslennikow O.,Maslennikowa N.,Rajewska M.,Gretkowski D.,Lienou J.-P., Design of FPGA-based residue number system converters for digital signal processing systems, 2007, The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics - Proceedings of the 9th International Conference, CADSM 2007, p. 194-201
[4] Maslennikowa N.,Maslennikow O.,Berezowski R.,Lienou J.-P., Design of FPGA-based multi-operand modular adders for residue number system converters, 2006, Proceedings of the International Conference on Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, MIXDES 2006, p. 264-268

Aktywność dydaktyczna

Ostatnie prace dyplomowe:
[1]System wspomagający pracę Inspektora Nadzoru. (Paulina Beata Godziek)
[2]Gra edukacyjna "PROGRAMISTA". (Mikołaj Adam Modrzejewski)
[3]Optymalizacja wielokryterialna aplikacji bazodanowej wspomagającej zarządzanie serwisem komputerowym. (Kacper KUŚMIERZ)
[4]Analiza porównawcza frameworków wykorzystywanych do tworzenia testów zautomatyzowanych na platformy Android i iOS. (Rafał Mateusz IZBIŃSKI)
[5]Aplikacja bazodanowa wspomagająca naukę języka angielskiego. (Sebastian MISZKURKA)
[6]Analiza porównawcza SZBD NoSQL oraz MySQL na przykładzie bazy danych kwiaciarni. (Patryk Jonatan KRYSZEWSKI)
[7]Porównanie środowisk bazodanowych w oparciu o aplikację wspomagająca prowadzenie małych i średnich gospodarstw rolnych. (Damian Łukasz KOZAK)
[8]Aplikacja wspomagająca pracę NGO. (Tomasz Wiśniewski)
[9]"Zaczep się" - system informatyczny wspierający wypożyczalnie maszyn i urządzeń ogrodniczych. (Mateusz Rafał Kochman)
[10]Program zarządzający obrotem urządzeń fiskalnych w firmie komputerowej. (Aleksander Januszewski)
więcej ...

Aktywność na Wydziale:

18.06.2018Zajęcia dodatkowe dla uczniów z ZSP nr 1 w Słupsku

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2019 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone