Pracownicy

dr inż. Piotr Ratuszniak (adiunkt)

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Katedra Inżynierii Komputerowej
ul. Śniadeckich 2, pok. 226A, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3478 696
email: piotr.ratuszniak@ie.tu.koszalin.pl
ORCID: 0000-0001-8792-836X


h-index: 2 l.publikacji: 9
wg. Scopus

Aktywność naukowa

Ostatnie publikacje (wg. Scopus):
[1] Moss D.J.M.,Krishnan S.,Nurvitadhi E.,Ratuszniak P.,Johnson C.,Sim J.,Mishra A.,Marr D.,Subhaschandra S.,Leong P.H.W., A customizable matrix multiplication framework for the intel HARPv2 Xeon+FPGA platform a deep learning case study, 2018, FPGA 2018 - Proceedings of the 2018 ACM/SIGDA International Symposium on Field-Programmable Gate Arrays, p. 107-116
[2] Ratuszniak P., Hybrid genetic algorithm for allocation mapping in processor array design, 2014, Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), p. 305-312
[3] Sergyenko A.,Ratuszniak P., Searching for Pythagorean triples in FPGA Implementacja wyszukiwania trójek pitagorejskich w układach FPGA, 2013, Przeglad Elektrotechniczny, p. 134-135
[4] Ratuszniak P., Processor array design with the use of genetic algorithm, 2012, Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), p. 238-246
[5] Ratuszniak P., Design of linear algebra hardware accelerators dedicated to implementation in fpga devices projektowanie akceleratorów algorytmów algebry liniowej przeznaczonych do implementacji W układach FPGA, 2011, Przeglad Elektrotechniczny, p. 155-158
[6] Sergiyenko A.,Maslennikow O.,Ratuszniak P.,Maslennikowa N.,Tomas A., Application specific processors for the autoregressive signal analysis, 2010, Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), p. 80-86
[7] Ratuszniak P.,Maslennikow O., New conception and algorithm of allocation mapping for processor arrays implemented into multi-context FPGA devices, 2009, Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology, IMCSIT '09, p. 771-777
[8] Maslennikow O.,Ratuszniak P.,Sergyienko A., Implementation of linear algebra algorithms in FPGA-based rational fraction arithmetic units, 2007, The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics - Proceedings of the 9th International Conference, CADSM 2007, p. 228-234
[9] Maslennikow O.,Ratuszniak P.,Sergyienko A., Implementation of cholesky LLT-decomposition algorithm in FPGA-based rational fraction parallel processor, 2007, Proceedings of the 14th International Conference "Mixed Design of Integrated Circuits and Systems", MIXDES 2007, p. 287-292

Zamknięte przewody doktorskie na Wydziele Elektroniki i Informatyki:
[1] Model oceny jakości implementacji wzorców projektowych - (Rafał Wojszczyk) - Promotor pomocniczy

Aktywność dydaktyczna

Ostatnie prace dyplomowe:
[1]Aplikacja internetowa dla systemu obsługi zgłoszeń serwisowych. (Magdalen Emilia Nowak)
[2]Aplikacja wspomagająca prowadzenie serwisu motocyklowego. (Bartosz Stanisław Gaj)
[3]Aplikacja internetowa do wypożyczania samochodów zawierająca system płatności online. (Tomasz Król)
[4]Sterowanie automicznego manipulatora przemysłowego z wykorzystaniem logiki rozmytej. (Przemyslaw Łukasz HANDZEL)
[5]Autorskie metody detekcji sensora Kinect na przykładzie obsługi interfejsu użytkownika. (Mateusz PASEK)
[6]Autorska biblioteka do tworzenia gier zrealizowana z wykorzystaniem interfejsu Open GL. (Andrzej Prusak)
[7]Aplikacja wspomagająca zarządzanie produkcją wyrobów drewnianych. (Daniel Patryk Pałczyński)
[8]System do sterowania komputerem z wykorzystaniem komend głosowych. (Marcin Ryszard Feliński)
[9]Gra "NowFutsal" - współczesny manager piłki halowej. (Mateusz Czepłowski)
[10]System do sterowania oświetleniem zrealizowany z wykorzystaniem sensora Kinect. (Przemysław Pinkowski)
więcej ...

Aktywność na Wydziale:

27.11.2018Obrona pracy doktorskiej - mgr inż. Rafała Wojszczyka
26.05.2018Prezentacja specjalności
12.12.2017Seminarium naukowe
03.10.2017Inauguracja Roku Akademickiego Wydziału

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2020 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone