Pracownicy

dr inż. Robert Berezowski (starszy wykładowca)

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Katedra Inżynierii Komputerowej
ul. Śniadeckich 2, pok. 4A, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3478 716
email: robert.berezowski@ie.tu.koszalin.pl
ORCID: 0000-0002-9631-3524


h-index: 2 l.publikacji: 6
wg. Scopus

Pełnione funkcje:

Aktualne:
[1] Prodziekan do spraw studenckich w latach 2016-2020
[2] Członek Rady Wydziału
[3] Koordynator wydziałowy systemu POL-on
[4] Członek Zespołu w konkursie informatycznym "Zaprogramuj swoją przyszłość w Koszalinie"
[5] Koordynator wydziałowy projektu POWR.03.01.00-00-O012/17 "Rozwój kompetencji zawodowych studentów Politechniki Koszalińskiej" lata 2018-2019
[6] Członek zespołu w projekcie POWR.03.05.00-00-Z219/17 "Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej" - w latach 2018 -2022
[7] Członek zespołu w projekcie WND-POWR.03.01.00-00-U162/17-00 "Młody Inżynier Programista" lata 2018-2020

Aktywność naukowa

Ostatnie publikacje (wg. Scopus):
[1] Maslennikow O.,Rajewska M.,Berezowski R.,Pawlowski P., Hardware realization of the modular exponentiation operation in cryptographic systems based on binary and multivalued logic, 2009, Proceedings of the 16th International Conference - Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, MIXDES 2009, p. 271-275
[2] Maslennikow O.,Maslennikowa N.,Pawlowski P.,Rajewska M.,Berezowski R., Realization of the modular exponentiation operation in cryptographic systems Realizacja sprzȩtowa operacji potȩgowania modularnego w systemach kryptograficznych, 2009, Przeglad Elektrotechniczny, p. 210-214
[3] Maslennikow O.,Rajewska M.,Berezowski R., Hardware realization of the AES algorithm S-block functions in the current-mode gate technology, 2007, The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics - Proceedings of the 9th International Conference, CADSM 2007, p. 211-217
[4] Maslennikowa N.,Maslennikow O.,Berezowski R.,Lienou J.-P., Design of FPGA-based multi-operand modular adders for residue number system converters, 2006, Proceedings of the International Conference on Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, MIXDES 2006, p. 264-268
[5] Maslennikow O.,Pawlowski P.,Soltan P.,Berezowski R., Current-mode digital gates and circuits: Concept, design and verification, 2002, Proceedings of the IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems, p. 623-626
[6] Maslennikow O.,Berezowski R.,Soltan P.,Rajewska M., Design the prototype of the Spartan II FPGA slice with the current-mode gates, 2002, ICCSC 2002 - 1st IEEE International Conference on Circuits and Systems for Communications, Proceedings, p. 182-185
Projekty naukowe:
[1] Kierownik grantu O N515 086737 "Zastosowanie układów cyfrowych pracujących w trybie prądowym w jednostkach przetwarzających systemów kryptograficznych" w latach 2010-2012

Aktywność dydaktyczna

Ostatnie prace dyplomowe:
[1]Aplikacja internetowa wspomagająca zarządzanie hotelem. (Sebastian Bojańczyk)
[2]Środowisko do wykonywania testów integracyjnych w architekturze opartej na usługach sieciowych. (Daniel Tomasz Kasprzak)
[3]Generator danych testowych jako narzędzie wspomagajace automatyzację kontroli jakości oprogramowania. (Bartosz Mazur)
[4]Testy automatyczne aplikacji webowej wykonane przy użyciu bezpłatnych narzędzi. (Wiktor Kujawa)
[5]Stanowisko do testów automatycznych urządzeń mobilnych. (Oleksandr Shuryha)
[6]Analiza wybranych frameworków opartych na technologii Javascript w procesie tworzenia strony www. (Sebastian Stefan Tobiasz)
[7]Wspomaganie rozwoju dzieci poprzez wykorzystanie gier na platformie Android. (Patrycja Jarynkiewicz)
[8]Witryna dla początkujących muzyków. (Karolina Kędzierska)
[9]Gra MMO w przeglądarce internetowej. (Kacper Tomalik)
[10]System egzaminujący uczniów szkoły średniej ZSA Słupsk. (Marcin Marciszewicz)
więcej ...

Aktywność na Wydziale:

30.05.2019Wixyta studyjna w Pomerania Technopark w Szczecinie
24.05.2019Gala 30-lecia Wydziału Elektroniki i Informatyki
24.05.2019Egzaminy na certyfikaty
12.04.2019Egzaminy na certyfikaty
01.04.2019Seminarium organizowane przez Uczelnianą Radę ds Jakości Kształcenia
16.03.2019V edycja Konkursu „Informatyka, Informacja, Infostrada 3xI”
07.03.2019Dzień otwarty Politechniki Koszalińskiej
06.03.2019Targi edukacyjne - EduDay Koszalin
18.02.2019Spotkanie w sprawie staży studenckich
30.01.2019Szkolenie z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego
18.01.2019Konkurs programistyczny "Zaprogramuj swoją przyszłość w Koszalinie" - III edycja
13.12.2018Darmowe certyfikaty - spotkanie z Fundacją IT
12.12.2018II Międzywydziałowy Turniej w Kręgle
05.12.2018Udział w spotkaniu SPARKcamp #20 Debata!
20.11.2018Rozpoczęcie projektu z Funduszy Europejskich „Młody Inżynier Programista”.
20.11.2018Udział w seminarium "Sprawy studenckie w ustawie 2.0"
17.11.2018Koszalin Retro Game Show 2018
27.10.2018Otwarcie filii Koszalińskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży w Szczecinku
19.10.2018Zajęcia dla ZSP nr1 im. Noblistów Polskich w Słupsku
29.09.2018Dzień otwarty Politechniki Koszalińskiej
20.09.2018Wizyta przedstawicieli firm GlobalLogic i T-Systems
01.09.2018Rozpoczęcie projektu współfinansowanego przez UE dla studentów I stopnia
01.09.2018Rozpoczęcie projektu współfinansowanego przez UE dla studentów II stopnia
18.06.2018Zajęcia dodatkowe dla uczniów z ZSP nr 1 w Słupsku
03.06.2018Rodzinny piknik integracyjny dla branży informatycznej
26.05.2018Prezentacja specjalności
22.05.2018Prezentacja specjalności
16.04.2018Firma Gryftec wspólnie z Wydziałem
16.04.2018II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów ds. Studenckich
22.03.2018Student Development Program.- vol. III
08.03.2018Dzień otwarty Politechniki Koszalińskiej
27.02.2018Cykl zajęć dla uczniów ZS nr 9 w Koszalinie
19.01.2018Spotkanie informacyjne w Urzędzie Miejskim nt. współpracy przedsiębiorstw, nauki i instytucji publicznych
12.01.2018Konkurs programistyczny "Zaprogramuj swoją przyszłość w Koszalinie"
12.12.2017Firma Flex z gościnnymi wykładami
06.12.2017Rozpoczęcie staży dla studentów w ramach EFS, POWER
28.11.2017II Międzywydziałowy Turniej w Kręgle
18.11.2017Koszalin Retro Games Show 2017
25.10.2017Wykłady dla studentów przygotowane przez firmę Data Space
19.10.2017Patronaty sal wykładowych
14.10.2017Nagrody JM Rektora za działalność dydaktyczną i organizacyjną - 2017r.
03.10.2017Inauguracja Roku Akademickiego Wydziału
28.09.2017Dzień otwarty Politechniki

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2019 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone