Pracownicy

dr hab inż. Robert Suszyński prof. PK

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
Katedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów
ul. Śniadeckich 2, pok. 311A, 75-453 Koszalin
tel. +48 94 3478 707
email: roberts[at]ie.tu.koszalin.pl
ORCID: 0000-0001-7000-7441


h-index: 5 l.publikacji: 45
wg. Scopus

Pełnione funkcje:

Aktualne:
[1] Członek Rady Wydziału
[2] Członek Rady Naukowej dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika

Aktywność naukowa

Ostatnie publikacje (wg. Scopus):
[1] Kaczmarek J.,Suszynski R., Application of semi-analytical recursive convolution algorithms for designing of buck DC-DC converter, 2019, Midwest Symposium on Circuits and Systems, p. 869-872
[2] Suszynski R.,Wawryn K., A Method for Rapid Parameter Research of Sigma-Delta MASH Modulators Using Dynamically Reprogrammable FPAA, 2018, 2018 International Conference on Signals and Electronic Systems, ICSES 2018 - Proceedings, p. 43-46
[3] Kaczmarek J.,Suszynski R., Digital control of the buck converter using the law of conservation of energy Cyfrowe sterowanie przetwornicą buck wykorzystując zasadę zachowania energii, 2018, Przeglad Elektrotechniczny, p. 40-43
[4] Suszynski R.,Wawryn K., A method of quick prototyping of multistage mash modulators with a help of dynamically reprogrammable FPAA Metoda szybkiego prototypowania wielostopniowych modulatorów MASH za pomocą dynamicznie reprogramowanych układów FPAA, 2018, Przeglad Elektrotechniczny, p. 48-51
[5] Suszynski R., Quick method for parameter research of higher order sigma-delta modulators using dynamically reprogrammable FPAA, 2017, Proceedings of the 24th International Conference on Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, MIXDES 2017, p. 314-317
[6] Kaczmarek J.,Suszynski R., Undesirable sub-harmonic currents in the coil of buck converter prototype - Project bumblebee, 2017, Proceedings of the 24th International Conference on Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, MIXDES 2017, p. 494-497
[7] Kaczmarek J.,Suszynski R., Semi-analytical recursive algorithms of convolution calculations for digitally controlled buck converter design, 2017, Proceedings of the 24th International Conference on Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, MIXDES 2017, p. 537-542
[8] Wawryn K.,Suszynski R., Prototyping of WTA ANNs using FPAA devices, 2017, Proceedings of the 24th International Conference on Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, MIXDES 2017, p. 463-467
[9] Kaczmarek J.,Suszynski R., Digital control buck converter - Reducing the impact of load change on the output voltage, 2017, Proceedings of the 24th International Conference on Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, MIXDES 2017, p. 479-483
[10] Wawryn K.,Suszynski R.,Marciniak J., A competitive WTA ANN for classificationa calorific value of a coal fuel in combustion chambers using FPAA, 2016, 2016 International Conference on Signals and Electronic Systems, ICSES 2016 - Proceedings, p. 19-22
więcej ...

Projekty naukowe:
[1] Kierownik projektu 484/PCSS/2013 "Realizacja w MAN-ach usług krytycznych o wysokim poziomie niezawodności (MAN-HA)" - w latach 2013 - 2015
[2] Kierownik projektu 3 T11B 069 30 "Szybkie przetworniki A/C i C/A w układach interfejsów systemów cyfrowego przetwarzania sygnałów czasu rzeczywistego" w latach 2006 - 2009

Otwarte przewody doktorskie na Wydziele Elektroniki i Informatyki:
[1] Analiza porównawcza cyfrowych metod sterowania przetwornicą DC/DC - zmiana promotora od 25.04.2017 (Jacek Kaczmarek)

Aktywność dydaktyczna

Ostatnie prace dyplomowe:
[1]Cyberbezpieczeństwo w sieciach korporacyjnych. (Paweł Piotr Grzynkiewicz)
[2]Zabezpieczenie danych w klastrach wirtualizacyjnych i komputerach. (Mateusz Kazimierz Handzel)
[3]Usługi chmurowe w nowoczesnym Data Center. (Krystian Mateusz Świerbutowicz)
[4]Opracowanie serwera wdrożeń wykorzystującego mechanizmy wirtualizacji,mirroringu oraz zdalnej instalacji systemów operacyjnych i aplikacji. (Rafał Woźniak)
[5]Zarządzanie infrastrukturą komputerów na przykładzie rozproszonych pracowni komputerowych w szkole wyższej. (Paweł Jakubina)
[6]Opracowanie serwera wdrożeń wykorzystującego mechanizmy wirualizacji,mirroringu oraz zdalnej instalacjin systemów operacyjnych i aplikacji. (Miłosz Pawłowski)
[7]Udostępnienie przestrzeni dyskowych z wykorzystaniem systemów do przechowywania danych w Data Center. (Patryk Szostak)
[8]Automatyzacja procesów zarządzania infrastrukturą IT. (Mariusz Delikat)
[9]Data Center od koncepcji po dobór rozwiązań systemowych zwiększających bezpieczeństwo i dostępność usług. (Artur Maciej Kamiński)
[10]Budynek inteligentny - projekt sieci teleinformatycznej z zaimplementowaną funkcjonalnością systemu BMS. (Marcin MINDA)
więcej ...

Aktywność na Wydziale:

12.10.2018Nagrody JM Rektora za działalność naukową - 2018r.
17.05.2018Prezentacja specjalności
14.10.2017Nagrody JM Rektora za działalność naukową - 2017r.
02.10.2017Inauguracja Roku Akademickiego Uczelni

Komisje:

[1]Komisja ds jakości dyplomowania, analizy i zatwierdzania tematów prac dyplomowych w dyscyplinie Elektronika i Telekomunikacja
[2]Komisja Programowa dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja

Politechnika Koszalińska
Wydział Elektroniki i Informatyki
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
sekretariat@weii.tu.koszalin.pl
tel. 94 347 87 06
fax. 94 343 34 79
© 1999-2020 CIWEiI PK
Administrator: ciwe@weii.tu.koszalin.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone